NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-06-2021 Khánh Hòa 02,Kon Tum 29 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-06-2021 Đà Nẵng 67,Đắc Nông 31,Quảng Ngãi 30 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-06-2021 Gia Lai 29,Ninh Thuận 00 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-06-2021 Bình Định 62,Quảng Bình 44,Quảng Trị 55 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-06-2021 Đà Nẵng 47,Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-06-2021 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-06-2021 Phú Yên 47,Thừa Thiên Huế 55 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-06-2021 Khánh Hòa 26,Kon Tum 91 Miss
12-06-2021 Đà Nẵng 93,Đắc Nông 43,Quảng Ngãi 67 Win Đà Nẵng
11-06-2021 Gia Lai 44,Ninh Thuận 62 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-06-2021 Bình Định 17,Quảng Bình 17,Quảng Trị 20 Miss
09-06-2021 Đà Nẵng 43,Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng
08-06-2021 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 98 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-06-2021 Phú Yên 58,Thừa Thiên Huế 78 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-06-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 91 Miss
05-06-2021 Đà Nẵng 11,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 38 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-06-2021 Gia Lai 95,Ninh Thuận 04 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-06-2021 Bình Định 59,Quảng Bình 64,Quảng Trị 18 Miss
02-06-2021 Đà Nẵng 98,Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-06-2021 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 91 Miss
31-05-2021 Phú Yên 46,Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-05-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 87 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-05-2021 Đà Nẵng 57,Đắc Nông 86,Quảng Ngãi 66 Win Đà Nẵng
28-05-2021 Gia Lai 75,Ninh Thuận 57 Miss
27-05-2021 Bình Định 10,Quảng Bình 54,Quảng Trị 91 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-05-2021 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 32 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-05-2021 Đắc Lắc 22,Quảng Nam 21 Miss
24-05-2021 Phú Yên 83,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-05-2021 Khánh Hòa 98,Kon Tum 26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-05-2021 Đà Nẵng 81,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 90 Miss
21-05-2021 Gia Lai 05,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-05-2021 Bình Định 40,Quảng Bình 83,Quảng Trị 94 Win Bình Định
19-05-2021 Đà Nẵng 15,Khánh Hòa 32 Miss
18-05-2021 Đắc Lắc 32,Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-05-2021 Phú Yên 83,Thừa Thiên Huế 59 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-05-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 01 Miss
15-05-2021 Đà Nẵng 11,Đắc Nông 20,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-05-2021 Gia Lai 00,Ninh Thuận 55 Win Gia Lai
13-05-2021 Bình Định 60,Quảng Bình 17,Quảng Trị 60 Miss
12-05-2021 Đà Nẵng 57,Khánh Hòa 15 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-05-2021 Đắc Lắc 86,Quảng Nam 88 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-05-2021 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 27 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 12 Miss
08-05-2021 Đà Nẵng 24,Đắc Nông 82,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 93,Ninh Thuận 23 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-05-2021 Bình Định 61,Quảng Bình 44,Quảng Trị 30 Miss
05-05-2021 Đà Nẵng 10,Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng
04-05-2021 Đắc Lắc 16,Quảng Nam 87 Miss
03-05-2021 Phú Yên 72,Thừa Thiên Huế 32 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-05-2021 Khánh Hòa 64,Kon Tum 10 Win Khánh Hòa,Kon Tum