NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM VIP

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-09-2020 Cà Mau 431,Hồ Chí Minh 705,Đồng Tháp 547 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-09-2020 Kiên Giang 950,Đà Lạt 403,Tiền Giang 193 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 768,Bình Phước 706,Hậu Giang 119,Long An 370 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-09-2020 Bình Dương 451,Trà Vinh 958,Vĩnh Long 987 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 345,Tây Ninh 912,Binh Thuận 679 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-09-2020 Đồng Nai 497,Sóc Trăng 591,Cần Thơ 811 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-09-2020 Bạc Liêu 657,Bến Tre 717,Vũng Tàu 227 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 910,Hồ Chí Minh 403,Đồng Tháp 865 Miss
20-09-2020 Kiên Giang 362,Đà Lạt 429,Tiền Giang 795 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 924,Bình Phước 438,Hậu Giang 378,Long An 580 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 652,Trà Vinh 686,Vĩnh Long 863 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 471,Tây Ninh 116,Binh Thuận 936 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-09-2020 Đồng Nai 626,Sóc Trăng 200,Cần Thơ 067 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 397,Bến Tre 167,Vũng Tàu 195 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 971,Hồ Chí Minh 070,Đồng Tháp 951 Miss
13-09-2020 Kiên Giang 119,Đà Lạt 371,Tiền Giang 331 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 529,Bình Phước 413,Hậu Giang 741,Long An 558 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 711,Trà Vinh 833,Vĩnh Long 133 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 404,Tây Ninh 048,Binh Thuận 706 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 848,Sóc Trăng 083,Cần Thơ 169 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-09-2020 Bạc Liêu 953,Bến Tre 604,Vũng Tàu 495 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-09-2020 Cà Mau 487,Hồ Chí Minh 765,Đồng Tháp 786 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-09-2020 Kiên Giang 589,Đà Lạt 437,Tiền Giang 165 Miss
05-09-2020 Hồ Chí Minh 552,Bình Phước 814,Hậu Giang 821,Long An 490 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 770,Trà Vinh 604,Vĩnh Long 140 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-09-2020 An Giang 056,Tây Ninh 354,Binh Thuận 108 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-09-2020 Đồng Nai 706,Sóc Trăng 579,Cần Thơ 968 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-09-2020 Bạc Liêu 474,Bến Tre 183,Vũng Tàu 056 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 167,Hồ Chí Minh 380,Đồng Tháp 410 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-08-2020 Kiên Giang 963,Đà Lạt 796,Tiền Giang 191 Miss
29-08-2020 Hồ Chí Minh 590,Bình Phước 817,Hậu Giang 623,Long An 938 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 984,Trà Vinh 207,Vĩnh Long 685 Miss
27-08-2020 An Giang 348,Tây Ninh 717,Binh Thuận 448 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-08-2020 Đồng Nai 077,Sóc Trăng 731,Cần Thơ 879 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-08-2020 Bạc Liêu 724,Bến Tre 084,Vũng Tàu 172 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-08-2020 Cà Mau 870,Hồ Chí Minh 844,Đồng Tháp 609 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-08-2020 Kiên Giang 445,Đà Lạt 878,Tiền Giang 936 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-08-2020 Hồ Chí Minh 427,Bình Phước 497,Hậu Giang 407,Long An 089 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 093,Trà Vinh 890,Vĩnh Long 954 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 818,Tây Ninh 961,Binh Thuận 987 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận