NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-09-2020 Cà Mau 40,Hồ Chí Minh 75,Đồng Tháp 43 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-09-2020 Kiên Giang 69,Đà Lạt 13,Tiền Giang 51 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 88,Bình Phước 09,Hậu Giang 39,Long An 91 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-09-2020 Bình Dương 26,Trà Vinh 59,Vĩnh Long 91 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 46,Tây Ninh 58,Binh Thuận 96 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-09-2020 Đồng Nai 34,Sóc Trăng 32,Cần Thơ 09 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-09-2020 Bạc Liêu 33,Bến Tre 99,Vũng Tàu 89 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 91,Hồ Chí Minh 87,Đồng Tháp 65 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 88,Đà Lạt 12,Tiền Giang 11 Miss
19-09-2020 Hồ Chí Minh 06,Bình Phước 23,Hậu Giang 43,Long An 46 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 09,Trà Vinh 02,Vĩnh Long 43 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 18,Tây Ninh 18,Binh Thuận 04 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-09-2020 Đồng Nai 41,Sóc Trăng 53,Cần Thơ 60 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 45,Bến Tre 04,Vũng Tàu 48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 81,Hồ Chí Minh 89,Đồng Tháp 47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 69,Đà Lạt 56,Tiền Giang 20 Miss
12-09-2020 Hồ Chí Minh 61,Bình Phước 22,Hậu Giang 99,Long An 76 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 03,Trà Vinh 11,Vĩnh Long 35 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 68,Tây Ninh 41,Binh Thuận 83 Miss
09-09-2020 Đồng Nai 94,Sóc Trăng 85,Cần Thơ 02 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-09-2020 Bạc Liêu 63,Bến Tre 84,Vũng Tàu 94 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-09-2020 Cà Mau 98,Hồ Chí Minh 70,Đồng Tháp 20 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-09-2020 Kiên Giang 83,Đà Lạt 17,Tiền Giang 20 Miss
05-09-2020 Hồ Chí Minh 48,Bình Phước 01,Hậu Giang 61,Long An 01 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 59,Trà Vinh 28,Vĩnh Long 68 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-09-2020 An Giang 35,Tây Ninh 65,Binh Thuận 94 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-09-2020 Đồng Nai 55,Sóc Trăng 73,Cần Thơ 51 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-09-2020 Bạc Liêu 24,Bến Tre 12,Vũng Tàu 40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 63,Hồ Chí Minh 40,Đồng Tháp 69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-08-2020 Kiên Giang 10,Đà Lạt 95,Tiền Giang 75 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 90,Bình Phước 29,Hậu Giang 58,Long An 54 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 91,Trà Vinh 47,Vĩnh Long 79 Miss
27-08-2020 An Giang 71,Tây Ninh 09,Binh Thuận 77 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-08-2020 Đồng Nai 09,Sóc Trăng 43,Cần Thơ 61 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-08-2020 Bạc Liêu 31,Bến Tre 28,Vũng Tàu 51 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-08-2020 Cà Mau 55,Hồ Chí Minh 18,Đồng Tháp 72 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-08-2020 Kiên Giang 39,Đà Lạt 52,Tiền Giang 07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-08-2020 Hồ Chí Minh 30,Bình Phước 29,Hậu Giang 57,Long An 93 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 65,Trà Vinh 74,Vĩnh Long 13 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 22,Tây Ninh 04,Binh Thuận 70 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận