NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM VIP

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-06-2021 Kiên Giang 960-073,Đà Lạt 685-178,Tiền Giang 174-037 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-06-2021 Hồ Chí Minh 980-164,Bình Phước 162-966,Hậu Giang 320-910,Long An 115-971 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-06-2021 Bình Dương 998-167,Trà Vinh 097-682,Vĩnh Long 875-596 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-06-2021 An Giang 062-894,Tây Ninh 946-225,Binh Thuận 279-407 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-06-2021 Đồng Nai 155-758,Sóc Trăng 863-589,Cần Thơ 555-775 Miss
15-06-2021 Bạc Liêu 739-011,Bến Tre 583-452,Vũng Tàu 808-982 Win Bạc Liêu
14-06-2021 Cà Mau 074-836,Hồ Chí Minh 072-161,Đồng Tháp 834-822 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-06-2021 Kiên Giang 699-142,Đà Lạt 483-907,Tiền Giang 912-553 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-06-2021 Hồ Chí Minh 117-188,Bình Phước 495-475,Hậu Giang 663-345,Long An 783-481 Miss
11-06-2021 Bình Dương 982-575,Trà Vinh 296-667,Vĩnh Long 374-874 Win Bình Dương
10-06-2021 An Giang 078-864,Tây Ninh 421-289,Binh Thuận 569-854 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-06-2021 Đồng Nai 446-435,Sóc Trăng 463-956,Cần Thơ 602-630 Miss
08-06-2021 Bạc Liêu 709-676,Bến Tre 059-297,Vũng Tàu 543-313 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-06-2021 Cà Mau 183-684,Hồ Chí Minh 630-890,Đồng Tháp 341-870 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-06-2021 Kiên Giang 670-658,Đà Lạt 247-300,Tiền Giang 830-727 Miss
05-06-2021 Hồ Chí Minh 978-922,Bình Phước 226-603,Hậu Giang 411-668,Long An 776-012 Win Hồ Chí Minh
04-06-2021 Bình Dương 597-133,Trà Vinh 319-226,Vĩnh Long 628-598 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-06-2021 An Giang 465-147,Tây Ninh 073-223,Binh Thuận 131-196 Miss
02-06-2021 Đồng Nai 270-336,Sóc Trăng 693-911,Cần Thơ 632-487 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-06-2021 Bạc Liêu 596-945,Bến Tre 911-895,Vũng Tàu 978-499 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-05-2021 Cà Mau 096-967,Hồ Chí Minh 960-420,Đồng Tháp 608-453 Miss
30-05-2021 Kiên Giang 456-127,Đà Lạt 540-625,Tiền Giang 211-503 Win Kiên Giang
29-05-2021 Hồ Chí Minh 394-270,Bình Phước 246-798,Hậu Giang 077-949,Long An 363-656 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-05-2021 Bình Dương 441-660,Trà Vinh 793-453,Vĩnh Long 365-607 Miss
27-05-2021 An Giang 623-895,Tây Ninh 990-247,Binh Thuận 345-239 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-05-2021 Đồng Nai 035-093,Sóc Trăng 410-283,Cần Thơ 099-675 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-05-2021 Bạc Liêu 696-864,Bến Tre 875-505,Vũng Tàu 871-620 Miss
24-05-2021 Cà Mau 590-463,Hồ Chí Minh 121-390,Đồng Tháp 095-565 Win Cà Mau
23-05-2021 Kiên Giang 088-238,Đà Lạt 177-609,Tiền Giang 375-174 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-05-2021 Hồ Chí Minh 241-548,Bình Phước 744-481,Hậu Giang 441-070,Long An 924-497 Miss
21-05-2021 Bình Dương 306-533,Trà Vinh 434-253,Vĩnh Long 286-595 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-05-2021 An Giang 905-976,Tây Ninh 786-202,Binh Thuận 581-991 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-05-2021 Đồng Nai 885-727,Sóc Trăng 039-038,Cần Thơ 814-191 Miss
18-05-2021 Bạc Liêu 762-566,Bến Tre 139-845,Vũng Tàu 792-448 Win Bạc Liêu
17-05-2021 Cà Mau 678-905,Hồ Chí Minh 433-761,Đồng Tháp 921-997 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-05-2021 Kiên Giang 500-197,Đà Lạt 397-175,Tiền Giang 139-445 Miss
15-05-2021 Hồ Chí Minh 211-053,Bình Phước 325-517,Hậu Giang 117-699,Long An 662-148 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 650-395,Trà Vinh 127-596,Vĩnh Long 978-658 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 059-993,Binh Thuận 086-381 Miss
12-05-2021 Đồng Nai 266-055,Sóc Trăng 185-543,Cần Thơ 611-250 Win Đồng Nai