THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 509,Sóc Trăng 229,Cần Thơ 784 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 923,Bến Tre 271,Vũng Tàu 968 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 868,Hồ Chí Minh 145,Đồng Tháp 888 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 364,Đà Lạt 913,Tiền Giang 954 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 987,Bình Phước 808,Hậu Giang 920,Long An 441 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 390,Trà Vinh 828,Vĩnh Long 859 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 350,Tây Ninh 761,Binh Thuận 266 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 869,Sóc Trăng 820,Cần Thơ 871 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 239,Bến Tre 132,Vũng Tàu 183 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 187,Hồ Chí Minh 992,Đồng Tháp 367 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 052,Đà Lạt 002,Tiền Giang 325 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 133,Bình Phước 707,Hậu Giang 067,Long An 892 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 732,Trà Vinh 823,Vĩnh Long 324 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 704,Tây Ninh 312,Binh Thuận 526 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 874,Sóc Trăng 440,Cần Thơ 085 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 110,Bến Tre 455,Vũng Tàu 508 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 307,Hồ Chí Minh 092,Đồng Tháp 469 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 072,Đà Lạt 785,Tiền Giang 887 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 202,Bình Phước 707,Hậu Giang 729,Long An 757 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 258,Trà Vinh 385,Vĩnh Long 825 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 485,Tây Ninh 883,Binh Thuận 166 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 866,Sóc Trăng 827,Cần Thơ 784 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 636,Bến Tre 727,Vũng Tàu 014 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 922,Hồ Chí Minh 678,Đồng Tháp 255 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 557,Đà Lạt 045,Tiền Giang 034 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 435,Bình Phước 108,Hậu Giang 260,Long An 371 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 969,Trà Vinh 408,Vĩnh Long 030 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 979,Tây Ninh 676,Binh Thuận 504 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 036,Sóc Trăng 070,Cần Thơ 384 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 969,Bến Tre 777,Vũng Tàu 262 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 862,Hồ Chí Minh 486,Đồng Tháp 043 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 821,Đà Lạt 291,Tiền Giang 322 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 439,Bình Phước 461,Hậu Giang 452,Long An 119 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 101,Trà Vinh 078,Vĩnh Long 397 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 870,Tây Ninh 304,Binh Thuận 921 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 665,Sóc Trăng 377,Cần Thơ 767 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 553,Bến Tre 064,Vũng Tàu 306 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 305,Hồ Chí Minh 659,Đồng Tháp 565 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 365,Đà Lạt 995,Tiền Giang 710 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 053,Bình Phước 404,Hậu Giang 303,Long An 237 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-07-2022 Bình Dương 847,Trà Vinh 628,Vĩnh Long 354 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-06-2022 An Giang 373,Tây Ninh 256,Binh Thuận 137 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-06-2022 Đồng Nai 146,Sóc Trăng 232,Cần Thơ 057 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 311,Bến Tre 065,Vũng Tàu 857 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 604,Hồ Chí Minh 912,Đồng Tháp 279 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 777,Đà Lạt 533,Tiền Giang 997 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 313,Bình Phước 234,Hậu Giang 130,Long An 826 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 205,Trà Vinh 254,Vĩnh Long 544 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 364,Tây Ninh 500,Binh Thuận 217 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 722,Sóc Trăng 853,Cần Thơ 302 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ