THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-01-2022 Bình Dương 821,Trà Vinh 106,Vĩnh Long 275 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-01-2022 An Giang 388,Tây Ninh 476,Binh Thuận 822 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-01-2022 Đồng Nai 858,Sóc Trăng 853,Cần Thơ 135 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-01-2022 Bạc Liêu 737,Bến Tre 431,Vũng Tàu 113 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 216,Hồ Chí Minh 375,Đồng Tháp 802 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 921,Đà Lạt 612,Tiền Giang 168 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 979,Bình Phước 025,Hậu Giang 338,Long An 739 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 609,Trà Vinh 834,Vĩnh Long 264 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 998,Tây Ninh 355,Binh Thuận 857 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 165,Sóc Trăng 210,Cần Thơ 751 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 220,Bến Tre 537,Vũng Tàu 123 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-01-2022 Cà Mau 848,Hồ Chí Minh 803,Đồng Tháp 828 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-01-2022 Kiên Giang 811,Đà Lạt 167,Tiền Giang 541 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 392,Bình Phước 384,Hậu Giang 604,Long An 034 Miss
14-01-2022 Bình Dương 139,Trà Vinh 902,Vĩnh Long 331 Win Bình Dương
13-01-2022 An Giang 921,Tây Ninh 977,Binh Thuận 162 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-01-2022 Đồng Nai 187,Sóc Trăng 876,Cần Thơ 173 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-01-2022 Bạc Liêu 807,Bến Tre 961,Vũng Tàu 600 Miss
10-01-2022 Cà Mau 595,Hồ Chí Minh 043,Đồng Tháp 501 Win Cà Mau
09-01-2022 Kiên Giang 125,Đà Lạt 226,Tiền Giang 222 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 085,Bình Phước 636,Hậu Giang 526,Long An 810 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-01-2022 Bình Dương 477,Trà Vinh 099,Vĩnh Long 354 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-01-2022 An Giang 826,Tây Ninh 106,Binh Thuận 022 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 049,Sóc Trăng 775,Cần Thơ 944 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-01-2022 Bạc Liêu 560,Bến Tre 051,Vũng Tàu 902 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-01-2022 Cà Mau 350,Hồ Chí Minh 954,Đồng Tháp 348 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 063,Đà Lạt 520,Tiền Giang 841 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 869,Bình Phước 772,Hậu Giang 190,Long An 796 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-12-2021 Bình Dương 807,Trà Vinh 614,Vĩnh Long 017 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 952,Tây Ninh 203,Binh Thuận 175 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 987,Sóc Trăng 473,Cần Thơ 127 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 735,Bến Tre 596,Vũng Tàu 997 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 030,Hồ Chí Minh 480,Đồng Tháp 247 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 462,Đà Lạt 580,Tiền Giang 732 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 304,Bình Phước 398,Hậu Giang 037,Long An 432 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 076,Trà Vinh 598,Vĩnh Long 221 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 349,Tây Ninh 810,Binh Thuận 919 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 645,Sóc Trăng 558,Cần Thơ 715 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 537,Bến Tre 531,Vũng Tàu 454 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 063,Hồ Chí Minh 623,Đồng Tháp 522 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-12-2021 Kiên Giang 659,Đà Lạt 010,Tiền Giang 542 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-12-2021 Hồ Chí Minh 811,Bình Phước 091,Hậu Giang 178,Long An 068 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-12-2021 Bình Dương 612,Trà Vinh 748,Vĩnh Long 820 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-12-2021 An Giang 784,Tây Ninh 180,Binh Thuận 713 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-12-2021 Đồng Nai 779,Sóc Trăng 328,Cần Thơ 409 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-12-2021 Bạc Liêu 796,Bến Tre 839,Vũng Tàu 804 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-12-2021 Cà Mau 596,Hồ Chí Minh 931,Đồng Tháp 738 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-12-2021 Kiên Giang 758,Đà Lạt 065,Tiền Giang 065 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-12-2021 Hồ Chí Minh 379,Bình Phước 796,Hậu Giang 859,Long An 726 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-12-2021 Bình Dương 135,Trà Vinh 152,Vĩnh Long 180 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long