NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-01-2022 Bình Dương 903-821,Trà Vinh 621-106,Vĩnh Long 275-254 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-01-2022 An Giang 388-550,Tây Ninh 239-476,Binh Thuận 853-822 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-01-2022 Đồng Nai 402-858,Sóc Trăng 853-617,Cần Thơ 305-135 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-01-2022 Bạc Liêu 737-536,Bến Tre 431-165,Vũng Tàu 457-113 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 810-216,Hồ Chí Minh 375-046,Đồng Tháp 554-802 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 486-921,Đà Lạt 612-044,Tiền Giang 864-168 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 290-979,Bình Phước 025-633,Hậu Giang 053-338,Long An 822-739 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 609-497,Trà Vinh 538-834,Vĩnh Long 616-264 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 998-134,Tây Ninh 355-903,Binh Thuận 260-857 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 165-265,Sóc Trăng 772-210,Cần Thơ 751-248 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 003-220,Bến Tre 537-776,Vũng Tàu 029-123 Miss
17-01-2022 Cà Mau 848-231,Hồ Chí Minh 068-803,Đồng Tháp 828-879 Win Cà Mau
16-01-2022 Kiên Giang 730-811,Đà Lạt 167-930,Tiền Giang 541-158 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 392-014,Bình Phước 784-384,Hậu Giang 604-784,Long An 034-400 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-01-2022 Bình Dương 139-796,Trà Vinh 681-902,Vĩnh Long 779-331 Miss
13-01-2022 An Giang 675-921,Tây Ninh 977-371,Binh Thuận 162-794 Win An Giang
12-01-2022 Đồng Nai 187-142,Sóc Trăng 876-062,Cần Thơ 079-173 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-01-2022 Bạc Liêu 807-219,Bến Tre 966-961,Vũng Tàu 766-600 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-01-2022 Cà Mau 090-595,Hồ Chí Minh 043-888,Đồng Tháp 894-501 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-01-2022 Kiên Giang 966-125,Đà Lạt 226-471,Tiền Giang 222-089 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 085-915,Bình Phước 636-448,Hậu Giang 893-526,Long An 810-536 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-01-2022 Bình Dương 477-444,Trà Vinh 363-099,Vĩnh Long 572-354 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-01-2022 An Giang 610-826,Tây Ninh 106-725,Binh Thuận 047-022 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 187-049,Sóc Trăng 971-775,Cần Thơ 386-944 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-01-2022 Bạc Liêu 560-904,Bến Tre 857-051,Vũng Tàu 098-902 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-01-2022 Cà Mau 350-778,Hồ Chí Minh 006-954,Đồng Tháp 348-514 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 412-063,Đà Lạt 164-520,Tiền Giang 865-841 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 494-869,Bình Phước 449-772,Hậu Giang 536-190,Long An 807-796 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-12-2021 Bình Dương 807-289,Trà Vinh 614-326,Vĩnh Long 814-017 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 878-952,Tây Ninh 717-203,Binh Thuận 943-175 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 987-197,Sóc Trăng 473-568,Cần Thơ 127-145 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 735-945,Bến Tre 596-913,Vũng Tàu 067-997 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 351-030,Hồ Chí Minh 480-244,Đồng Tháp 088-247 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 462-086,Đà Lạt 580-956,Tiền Giang 880-732 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 189-304,Bình Phước 398-452,Hậu Giang 037-167,Long An 432-070 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 661-076,Trà Vinh 864-598,Vĩnh Long 929-221 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 060-349,Tây Ninh 238-810,Binh Thuận 919-001 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 918-645,Sóc Trăng 558-752,Cần Thơ 939-715 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 537-356,Bến Tre 537-531,Vũng Tàu 698-454 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 644-063,Hồ Chí Minh 392-623,Đồng Tháp 522-869 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp