NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
16-05-2021 Kiên Giang 500-197,Đà Lạt 397-175,Tiền Giang 139-445 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-05-2021 Hồ Chí Minh 053-211,Bình Phước 325-034,Hậu Giang 699-117,Long An 148-662 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 650-395,Trà Vinh 127-596,Vĩnh Long 978-658 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 993-059,Binh Thuận 086-381 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 266-055,Sóc Trăng 185-543,Cần Thơ 611-250 Miss
11-05-2021 Bạc Liêu 906-089,Bến Tre 016-492,Vũng Tàu 255-053 Win Bạc Liêu
10-05-2021 Cà Mau 859-471,Hồ Chí Minh 878-384,Đồng Tháp 510-372 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 853-951,Đà Lạt 335-644,Tiền Giang 836-082 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 418-073,Bình Phước 956-771,Hậu Giang 632-022,Long An 446-606 Miss
07-05-2021 Bình Dương 087-456,Trà Vinh 951-663,Vĩnh Long 959-040 Win Bình Dương
06-05-2021 An Giang 685-339,Tây Ninh 920-179,Binh Thuận 231-294 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-05-2021 Đồng Nai 509-255,Sóc Trăng 314-247,Cần Thơ 592-451 Miss
04-05-2021 Bạc Liêu 313-242,Bến Tre 597-350,Vũng Tàu 204-087 Win Bạc Liêu
03-05-2021 Cà Mau 975-580,Hồ Chí Minh 046-230,Đồng Tháp 732-924 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-05-2021 Kiên Giang 469-840,Đà Lạt 140-238,Tiền Giang 643-552 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 798-634,Bình Phước 153-863,Hậu Giang 647-599,Long An 363-792 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-04-2021 Bình Dương 869-503,Trà Vinh 620-379,Vĩnh Long 554-622 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-04-2021 An Giang 467-973,Tây Ninh 690-077,Binh Thuận 115-787 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-04-2021 Đồng Nai 553-688,Sóc Trăng 076-216,Cần Thơ 247-218 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-04-2021 Bạc Liêu 012-400,Bến Tre 101-202,Vũng Tàu 197-798 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-04-2021 Cà Mau 363-500,Hồ Chí Minh 616-430,Đồng Tháp 261-536 Miss
25-04-2021 Kiên Giang 441-733,Đà Lạt 071-824,Tiền Giang 135-349 Win Kiên Giang
24-04-2021 Hồ Chí Minh 273-021,Bình Phước 706-515,Hậu Giang 182-775,Long An 095-308 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-04-2021 Bình Dương 137-609,Trà Vinh 166-119,Vĩnh Long 204-651 Miss
22-04-2021 An Giang 753-547,Tây Ninh 172-065,Binh Thuận 333-035 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-04-2021 Đồng Nai 232-874,Sóc Trăng 189-970,Cần Thơ 373-005 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-04-2021 Bạc Liêu 314-071,Bến Tre 430-107,Vũng Tàu 781-412 Miss
19-04-2021 Cà Mau 933-966,Hồ Chí Minh 910-558,Đồng Tháp 514-944 Win Cà Mau
18-04-2021 Kiên Giang 025-067,Đà Lạt 479-033,Tiền Giang 361-064 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 679-436,Bình Phước 688-176,Hậu Giang 515-901,Long An 108-629 Miss
16-04-2021 Bình Dương 899-731,Trà Vinh 599-124,Vĩnh Long 263-267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 782-821,Tây Ninh 195-864,Binh Thuận 877-890 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 677-662,Sóc Trăng 173-619,Cần Thơ 320-779 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 888-881,Bến Tre 062-500,Vũng Tàu 666-533 Win Bạc Liêu
12-04-2021 Cà Mau 437-484,Hồ Chí Minh 470-914,Đồng Tháp 928-182 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 945-886,Đà Lạt 489-662,Tiền Giang 678-869 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 593-833,Bình Phước 827-210,Hậu Giang 130-973,Long An 815-196 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-04-2021 Bình Dương 507-016,Trà Vinh 895-850,Vĩnh Long 542-995 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 262-739,Tây Ninh 641-809,Binh Thuận 195-705 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 542-918,Sóc Trăng 585-417,Cần Thơ 118-670 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ