NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-12-2022 Gia Lai 365,Ninh Thuận 680 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-12-2022 Bình Định 239,Quảng Bình 545,Quảng Trị 530 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-11-2022 Đà Nẵng 555,Khánh Hòa 902 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-11-2022 Đắc Lắc 334,Quảng Nam 226 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-11-2022 Phú Yên 810,Thừa Thiên Huế 684 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-11-2022 Khánh Hòa 878,Kon Tum 392 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-11-2022 Đà Nẵng 150,Đắc Nông 869,Quảng Ngãi 756 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-11-2022 Gia Lai 250,Ninh Thuận 289 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-11-2022 Bình Định 652,Quảng Bình 523,Quảng Trị 655 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-11-2022 Đà Nẵng 055,Khánh Hòa 787 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-11-2022 Đắc Lắc 040,Quảng Nam 094 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-11-2022 Phú Yên 625,Thừa Thiên Huế 136 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-11-2022 Khánh Hòa 946,Kon Tum 475 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-11-2022 Đà Nẵng 623,Đắc Nông 230,Quảng Ngãi 188 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-11-2022 Gia Lai 213,Ninh Thuận 715 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-11-2022 Bình Định 388,Quảng Bình 460,Quảng Trị 171 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-11-2022 Đà Nẵng 958,Khánh Hòa 848 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-11-2022 Đắc Lắc 141,Quảng Nam 853 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-11-2022 Phú Yên 358,Thừa Thiên Huế 801 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-11-2022 Khánh Hòa 304,Kon Tum 481 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-11-2022 Đà Nẵng 504,Đắc Nông 051,Quảng Ngãi 383 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-11-2022 Gia Lai 250,Ninh Thuận 753 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-11-2022 Bình Định 358,Quảng Bình 198,Quảng Trị 775 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-11-2022 Đà Nẵng 887,Khánh Hòa 919 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-11-2022 Đắc Lắc 654,Quảng Nam 799 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-11-2022 Phú Yên 195,Thừa Thiên Huế 809 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-11-2022 Khánh Hòa 047,Kon Tum 264 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-11-2022 Đà Nẵng 184,Đắc Nông 685,Quảng Ngãi 799 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-11-2022 Gia Lai 404,Ninh Thuận 710 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-11-2022 Bình Định 958,Quảng Bình 413,Quảng Trị 572 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-11-2022 Đà Nẵng 146,Khánh Hòa 824 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-11-2022 Đắc Lắc 295,Quảng Nam 781 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-10-2022 Phú Yên 630,Thừa Thiên Huế 682 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-10-2022 Khánh Hòa 225,Kon Tum 978 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-10-2022 Đà Nẵng 254,Đắc Nông 689,Quảng Ngãi 911 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-10-2022 Gia Lai 758,Ninh Thuận 160 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-10-2022 Bình Định 735,Quảng Bình 627,Quảng Trị 083 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-10-2022 Đà Nẵng 051,Khánh Hòa 868 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-10-2022 Đắc Lắc 560,Quảng Nam 050 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-10-2022 Phú Yên 726,Thừa Thiên Huế 287 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-10-2022 Khánh Hòa 576,Kon Tum 387 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-10-2022 Đà Nẵng 319,Đắc Nông 218,Quảng Ngãi 857 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-10-2022 Gia Lai 067,Ninh Thuận 411 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-10-2022 Bình Định 785,Quảng Bình 785,Quảng Trị 383 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-10-2022 Đà Nẵng 570,Khánh Hòa 231 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-10-2022 Đắc Lắc 173,Quảng Nam 276 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-10-2022 Phú Yên 046,Thừa Thiên Huế 672 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-10-2022 Khánh Hòa 350,Kon Tum 744 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-10-2022 Đà Nẵng 514,Đắc Nông 897,Quảng Ngãi 425 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-10-2022 Gia Lai 751,Ninh Thuận 170 Win Gia Lai,Ninh Thuận