NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 09-38,Sóc Trăng 94-97,Cần Thơ 88-54 Win Đồng Nai
09-08-2022 Bạc Liêu 45-27,Bến Tre 73-50,Vũng Tàu 33-05 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 13-08,Hồ Chí Minh 63-91,Đồng Tháp 95-04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 21-39,Đà Lạt 71-27,Tiền Giang 20-37 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 75-66,Bình Phước 27-57,Hậu Giang 71-10,Long An 11-44 Win Hồ Chí Minh
05-08-2022 Bình Dương 32-38,Trà Vinh 35-24,Vĩnh Long 05-48 Win Bình Dương,Trà Vinh
04-08-2022 An Giang 23-17,Tây Ninh 57-63,Binh Thuận 19-29 Miss
03-08-2022 Đồng Nai 58-89,Sóc Trăng 93-08,Cần Thơ 24-93 Win Sóc Trăng
02-08-2022 Bạc Liêu 29-85,Bến Tre 68-65,Vũng Tàu 83-10 Win Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 10-88,Hồ Chí Minh 65-63,Đồng Tháp 67-52 Win Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 14-27,Đà Lạt 49-53,Tiền Giang 96-41 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 33-41,Bình Phước 57-51,Hậu Giang 90-42,Long An 92-78 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 72-20,Trà Vinh 94-36,Vĩnh Long 66-60 Win Bình Dương
28-07-2022 An Giang 31-17,Tây Ninh 63-44,Binh Thuận 67-87 Win Tây Ninh
27-07-2022 Đồng Nai 89-50,Sóc Trăng 78-20,Cần Thơ 32-91 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 56-35,Bến Tre 19-18,Vũng Tàu 65-66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 34-27,Hồ Chí Minh 56-22,Đồng Tháp 20-50 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 72-60,Đà Lạt 09-11,Tiền Giang 56-55 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 85-16,Bình Phước 31-89,Hậu Giang 46-00,Long An 38-50 Win Bình Phước
22-07-2022 Bình Dương 48-54,Trà Vinh 57-31,Vĩnh Long 95-22 Win Bình Dương
21-07-2022 An Giang 74-16,Tây Ninh 55-95,Binh Thuận 57-67 Miss
20-07-2022 Đồng Nai 21-60,Sóc Trăng 96-58,Cần Thơ 58-69 Miss
19-07-2022 Bạc Liêu 70-74,Bến Tre 23-80,Vũng Tàu 20-00 Win Bạc Liêu,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 05-85,Hồ Chí Minh 88-68,Đồng Tháp 27-77 Miss
17-07-2022 Kiên Giang 51-94,Đà Lạt 20-90,Tiền Giang 40-85 Win Kiên Giang,Đà Lạt
16-07-2022 Hồ Chí Minh 48-80,Bình Phước 99-27,Hậu Giang 36-32,Long An 47-17 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 57-86,Trà Vinh 98-77,Vĩnh Long 91-04 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 09-77,Tây Ninh 15-02,Binh Thuận 00-35 Miss
13-07-2022 Đồng Nai 97-45,Sóc Trăng 61-94,Cần Thơ 46-35 Win Sóc Trăng
12-07-2022 Bạc Liêu 51-78,Bến Tre 63-55,Vũng Tàu 71-26 Win Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 80-64,Hồ Chí Minh 54-40,Đồng Tháp 47-43 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 08-30,Đà Lạt 96-94,Tiền Giang 53-80 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 47-24,Bình Phước 25-27,Hậu Giang 39-26,Long An 47-19 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 55-52,Trà Vinh 47-78,Vĩnh Long 43-89 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 56-08,Tây Ninh 82-97,Binh Thuận 26-78 Win An Giang,Tây Ninh
06-07-2022 Đồng Nai 02-76,Sóc Trăng 59-78,Cần Thơ 89-55 Miss
05-07-2022 Bạc Liêu 20-12,Bến Tre 16-83,Vũng Tàu 13-33 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 51-21,Hồ Chí Minh 92-19,Đồng Tháp 18-42 Miss
03-07-2022 Kiên Giang 93-98,Đà Lạt 69-10,Tiền Giang 16-02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 56-79,Bình Phước 39-15,Hậu Giang 61-83,Long An 19-82 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-07-2022 Bình Dương 77-16,Trà Vinh 44-34,Vĩnh Long 60-82 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-06-2022 An Giang 32-18,Tây Ninh 61-88,Binh Thuận 97-42 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-06-2022 Đồng Nai 88-25,Sóc Trăng 00-18,Cần Thơ 13-63 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 16-46,Bến Tre 74-75,Vũng Tàu 36-84 Win Bạc Liêu
27-06-2022 Cà Mau 10-28,Hồ Chí Minh 72-28,Đồng Tháp 21-64 Win Cà Mau
26-06-2022 Kiên Giang 20-21,Đà Lạt 25-94,Tiền Giang 17-78 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 37-24,Bình Phước 75-85,Hậu Giang 21-09,Long An 67-78 Win Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 70-58,Trà Vinh 37-79,Vĩnh Long 40-90 Miss
23-06-2022 An Giang 65-77,Tây Ninh 95-72,Binh Thuận 65-06 Win Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 93-45,Sóc Trăng 06-69,Cần Thơ 69-09 Win Đồng Nai
21-06-2022 Bạc Liêu 84-44,Bến Tre 07-01,Vũng Tàu 02-20 Miss
20-06-2022 Cà Mau 67-01,Hồ Chí Minh 59-18,Đồng Tháp 27-34 Win Hồ Chí Minh
19-06-2022 Kiên Giang 86-38,Đà Lạt 93-23,Tiền Giang 84-48 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 54-80,Bình Phước 51-56,Hậu Giang 67-97,Long An 97-98 Win Hậu Giang
17-06-2022 Bình Dương 14-57,Trà Vinh 33-46,Vĩnh Long 55-92 Win Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 71-83,Tây Ninh 79-71,Binh Thuận 87-47 Miss
15-06-2022 Đồng Nai 68-74,Sóc Trăng 60-26,Cần Thơ 72-10 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 15-66,Bến Tre 67-30,Vũng Tàu 79-20 Win Bến Tre
13-06-2022 Cà Mau 56-57,Hồ Chí Minh 17-07,Đồng Tháp 80-55 Win Cà Mau,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 03-66,Đà Lạt 85-65,Tiền Giang 95-51 Win Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 08-11,Bình Phước 69-16,Hậu Giang 48-33,Long An 90-06 Win Hồ Chí Minh
10-06-2022 Bình Dương 89-79,Trà Vinh 37-08,Vĩnh Long 50-46 Miss
09-06-2022 An Giang 24-91,Tây Ninh 20-15,Binh Thuận 71-93 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 29-68,Sóc Trăng 98-04,Cần Thơ 10-41 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 95-48,Bến Tre 77-69,Vũng Tàu 27-56 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 09-52,Hồ Chí Minh 21-20,Đồng Tháp 35-85 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 19-98,Đà Lạt 37-21,Tiền Giang 57-68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 79-89,Bình Phước 31-82,Hậu Giang 29-56,Long An 79-01 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 64-06,Trà Vinh 04-51,Vĩnh Long 19-37 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 33-14,Tây Ninh 17-64,Binh Thuận 31-50 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 75-69,Sóc Trăng 70-98,Cần Thơ 57-72 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 87-95,Bến Tre 10-81,Vũng Tàu 40-83 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 00-01,Hồ Chí Minh 26-58,Đồng Tháp 14-06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 15-04,Đà Lạt 18-68,Tiền Giang 28-34 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 29-52,Bình Phước 28-80,Hậu Giang 83-25,Long An 11-05 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 63-53,Trà Vinh 11-92,Vĩnh Long 16-48 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 35-27,Tây Ninh 59-89,Binh Thuận 09-33 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 54-51,Sóc Trăng 95-29,Cần Thơ 17-15 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 79-88,Bến Tre 94-98,Vũng Tàu 02-76 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 79-68,Hồ Chí Minh 32-02,Đồng Tháp 49-67 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 11-01,Đà Lạt 61-53,Tiền Giang 07-55 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 64-78,Bình Phước 28-84,Hậu Giang 88-80,Long An 06-41 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 67-30,Trà Vinh 38-88,Vĩnh Long 72-20 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 73-27,Tây Ninh 11-83,Binh Thuận 38-02 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 59-35,Sóc Trăng 67-18,Cần Thơ 88-05 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 40-83,Bến Tre 40-75,Vũng Tàu 97-83 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 94-76,Hồ Chí Minh 37-79,Đồng Tháp 33-69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 47-54,Đà Lạt 40-31,Tiền Giang 56-52 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 67-56,Bình Phước 43-69,Hậu Giang 55-93,Long An 20-09 Miss
13-05-2022 Bình Dương 62-48,Trà Vinh 67-24,Vĩnh Long 84-32 Miss