NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
29-06-2022 Đà Nẵng 38-57,Khánh Hòa 19-07 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-06-2022 Đắc Lắc 96-42,Quảng Nam 83-86 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-06-2022 Phú Yên 53-59,Thừa Thiên Huế 31-05 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-06-2022 Khánh Hòa 02-93,Kon Tum 08-52 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-06-2022 Đà Nẵng 45-29,Đắc Nông 87-32,Quảng Ngãi 69-19 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-06-2022 Gia Lai 12-06,Ninh Thuận 10-74 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-06-2022 Bình Định 12-91,Quảng Bình 99-27,Quảng Trị 13-57 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-06-2022 Đà Nẵng 53-64,Khánh Hòa 53-39 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-06-2022 Đắc Lắc 97-90,Quảng Nam 33-80 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-06-2022 Phú Yên 09-19,Thừa Thiên Huế 29-45 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-06-2022 Khánh Hòa 26-09,Kon Tum 60-78 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-06-2022 Đà Nẵng 36-03,Đắc Nông 33-65,Quảng Ngãi 78-28 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-06-2022 Gia Lai 51-66,Ninh Thuận 20-87 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-06-2022 Bình Định 25-90,Quảng Bình 46-81,Quảng Trị 90-42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-06-2022 Đà Nẵng 35-28,Khánh Hòa 33-26 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-06-2022 Đắc Lắc 92-20,Quảng Nam 25-32 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-06-2022 Phú Yên 80-34,Thừa Thiên Huế 11-93 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-06-2022 Khánh Hòa 42-43,Kon Tum 22-50 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-06-2022 Đà Nẵng 74-36,Đắc Nông 87-69,Quảng Ngãi 30-12 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-06-2022 Gia Lai 62-87,Ninh Thuận 45-96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-06-2022 Bình Định 86-80,Quảng Bình 91-66,Quảng Trị 23-83 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-06-2022 Đà Nẵng 10-68,Khánh Hòa 80-78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-06-2022 Đắc Lắc 19-52,Quảng Nam 82-40 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-06-2022 Phú Yên 14-36,Thừa Thiên Huế 91-22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-06-2022 Khánh Hòa 52-73,Kon Tum 76-21 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-06-2022 Đà Nẵng 40-29,Đắc Nông 31-28,Quảng Ngãi 45-79 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-06-2022 Gia Lai 68-98,Ninh Thuận 01-86 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-06-2022 Bình Định 75-05,Quảng Bình 33-11,Quảng Trị 56-66 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-06-2022 Đà Nẵng 19-73,Khánh Hòa 11-27 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-05-2022 Đắc Lắc 25-40,Quảng Nam 99-44 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-05-2022 Phú Yên 77-78,Thừa Thiên Huế 23-24 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-05-2022 Khánh Hòa 36-79,Kon Tum 60-27 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-05-2022 Đà Nẵng 09-05,Đắc Nông 50-24,Quảng Ngãi 37-06 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-05-2022 Gia Lai 04-58,Ninh Thuận 33-47 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-05-2022 Bình Định 57-14,Quảng Bình 61-58,Quảng Trị 24-77 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-05-2022 Đà Nẵng 93-48,Khánh Hòa 66-82 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 55-32,Quảng Nam 31-33 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-05-2022 Phú Yên 78-88,Thừa Thiên Huế 76-34 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 21-32,Kon Tum 10-95 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 03-84,Đắc Nông 19-72,Quảng Ngãi 50-86 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 88-07,Ninh Thuận 40-79 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 68-02,Quảng Bình 41-02,Quảng Trị 91-00 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-05-2022 Đà Nẵng 70-55,Khánh Hòa 29-80 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-05-2022 Đắc Lắc 60-89,Quảng Nam 78-19 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-05-2022 Phú Yên 27-36,Thừa Thiên Huế 16-93 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-05-2022 Khánh Hòa 93-03,Kon Tum 96-82 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-05-2022 Đà Nẵng 56-23,Đắc Nông 39-33,Quảng Ngãi 37-08 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-05-2022 Gia Lai 88-54,Ninh Thuận 43-59 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-05-2022 Bình Định 23-79,Quảng Bình 40-92,Quảng Trị 38-80 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-05-2022 Đà Nẵng 84-60,Khánh Hòa 30-67 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-05-2022 Đắc Lắc 96-34,Quảng Nam 36-14 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-05-2022 Phú Yên 89-83,Thừa Thiên Huế 42-23 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-05-2022 Khánh Hòa 64-99,Kon Tum 00-87 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-05-2022 Đà Nẵng 27-97,Đắc Nông 40-77,Quảng Ngãi 83-31 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-05-2022 Gia Lai 28-37,Ninh Thuận 54-86 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-05-2022 Bình Định 06-00,Quảng Bình 29-01,Quảng Trị 97-32 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-05-2022 Đà Nẵng 94-75,Khánh Hòa 74-52 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-05-2022 Đắc Lắc 45-09,Quảng Nam 96-32 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-05-2022 Phú Yên 41-60,Thừa Thiên Huế 61-35 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-05-2022 Khánh Hòa 81-08,Kon Tum 67-32 Win Khánh Hòa,Kon Tum