NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 74-94-50,Trà Vinh 48-26-58,Vĩnh Long 16-62-79 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 20-38-24,Tây Ninh 09-53-98,Binh Thuận 96-06-92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 65-53-50,Sóc Trăng 77-21-63,Cần Thơ 25-77-64 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 29-81-77,Bến Tre 02-55-71,Vũng Tàu 28-23-61 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 19-40-39,Hồ Chí Minh 64-30-22,Đồng Tháp 54-49-41 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 70-04-01,Đà Lạt 61-95-68,Tiền Giang 15-57-02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 15-16-27,Bình Phước 50-66-34,Hậu Giang 73-53-27,Long An 94-74-75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 11-70-71,Trà Vinh 88-55-83,Vĩnh Long 72-20-74 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 60-77-92,Tây Ninh 83-04-11,Binh Thuận 02-88-41 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 95-34-76,Sóc Trăng 18-29-33,Cần Thơ 13-88-42 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 19-21-40,Bến Tre 94-07-84,Vũng Tàu 47-51-26 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 17-42-72,Hồ Chí Minh 70-79-82,Đồng Tháp 71-39-68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 92-49-40,Đà Lạt 29-90-64,Tiền Giang 52-73-01 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 31-50-48,Bình Phước 30-25-52,Hậu Giang 59-50-44,Long An 12-48-81 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 81-09-16,Trà Vinh 55-31-53,Vĩnh Long 03-01-23 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 08-80-58,Tây Ninh 26-49-60,Binh Thuận 94-49-47 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 42-34-28,Sóc Trăng 14-28-49,Cần Thơ 30-14-87 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 23-35-79,Bến Tre 83-80-40,Vũng Tàu 21-05-75 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 70-84-00,Hồ Chí Minh 60-08-21,Đồng Tháp 15-73-68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 52-45-43,Đà Lạt 64-28-47,Tiền Giang 52-67-45 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 45-39-44,Bình Phước 21-12-11,Hậu Giang 13-46-30,Long An 20-42-12 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 20-30-67,Trà Vinh 90-02-88,Vĩnh Long 15-21-97 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 26-64-76,Tây Ninh 20-78-04,Binh Thuận 88-95-19 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 43-52-31,Sóc Trăng 89-67-46,Cần Thơ 54-37-05 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 65-85-70,Bến Tre 83-53-73,Vũng Tàu 09-77-08 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 46-62-65,Hồ Chí Minh 53-33-82,Đồng Tháp 59-87-88 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 66-30-24,Đà Lạt 74-33-61,Tiền Giang 87-25-63 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 36-68-64,Bình Phước 41-58-04,Hậu Giang 84-17-58,Long An 44-12-14 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 61-24-46,Trà Vinh 92-90-83,Vĩnh Long 45-12-34 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 61-69-95,Tây Ninh 54-01-20,Binh Thuận 53-15-69 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 92-67-69,Sóc Trăng 22-84-57,Cần Thơ 14-58-95 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 40-42-28,Bến Tre 86-10-66,Vũng Tàu 46-45-35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 90-89-06,Hồ Chí Minh 43-58-75,Đồng Tháp 96-89-38 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 29-37-28,Đà Lạt 68-77-27,Tiền Giang 00-82-95 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 12-40-22,Bình Phước 66-94-12,Hậu Giang 70-32-59,Long An 22-57-69 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 33-58-75,Trà Vinh 72-14-53,Vĩnh Long 27-52-81 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 80-98-58,Tây Ninh 55-10-22,Binh Thuận 32-15-39 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 87-61-37,Sóc Trăng 22-98-11,Cần Thơ 04-99-92 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 32-46-68,Bến Tre 26-25-08,Vũng Tàu 95-16-88 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 09-61-91,Hồ Chí Minh 99-55-41,Đồng Tháp 08-76-42 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-04-2022 Kiên Giang 75-37-58,Đà Lạt 21-74-73,Tiền Giang 19-81-47 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-04-2022 Hồ Chí Minh 75-79-54,Bình Phước 30-76-18,Hậu Giang 24-57-33,Long An 75-30-54 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-04-2022 Bình Dương 83-66-29,Trà Vinh 85-12-66,Vĩnh Long 83-49-10 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-04-2022 An Giang 06-77-16,Tây Ninh 19-35-41,Binh Thuận 14-81-80 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-04-2022 Đồng Nai 06-90-25,Sóc Trăng 63-21-89,Cần Thơ 93-92-96 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-04-2022 Bạc Liêu 41-79-75,Bến Tre 02-68-57,Vũng Tàu 32-15-46 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-04-2022 Cà Mau 42-33-95,Hồ Chí Minh 16-22-60,Đồng Tháp 54-36-23 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-04-2022 Kiên Giang 94-86-34,Đà Lạt 01-95-25,Tiền Giang 78-40-61 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-04-2022 Hồ Chí Minh 30-85-45,Bình Phước 07-23-96,Hậu Giang 55-16-81,Long An 65-22-99 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-04-2022 Bình Dương 63-04-06,Trà Vinh 68-06-77,Vĩnh Long 12-49-35 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long