THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-01-2022 Bình Dương 821-903,Trà Vinh 621-106,Vĩnh Long 275-254 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-01-2022 An Giang 550-388,Tây Ninh 476-239,Binh Thuận 853-822 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-01-2022 Đồng Nai 402-858,Sóc Trăng 617-853,Cần Thơ 135-305 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-01-2022 Bạc Liêu 536-737,Bến Tre 431-165,Vũng Tàu 113-457 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 810-216,Hồ Chí Minh 375-046,Đồng Tháp 802-554 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 921-486,Đà Lạt 044-612,Tiền Giang 168-864 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 979-290,Bình Phước 633-025,Hậu Giang 338-053,Long An 739-822 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 497-609,Trà Vinh 834-538,Vĩnh Long 616-264 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 134-998,Tây Ninh 903-355,Binh Thuận 857-260 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 165-265,Sóc Trăng 772-210,Cần Thơ 248-751 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 220-003,Bến Tre 537-776,Vũng Tàu 123-029 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-01-2022 Cà Mau 231-848,Hồ Chí Minh 068-803,Đồng Tháp 879-828 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-01-2022 Kiên Giang 730-811,Đà Lạt 930-167,Tiền Giang 158-541 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 014-392,Bình Phước 384-784,Hậu Giang 604-784,Long An 034-400 Miss
14-01-2022 Bình Dương 796-139,Trà Vinh 902-681,Vĩnh Long 331-779 Win Bình Dương
13-01-2022 An Giang 675-921,Tây Ninh 371-977,Binh Thuận 162-794 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-01-2022 Đồng Nai 142-187,Sóc Trăng 062-876,Cần Thơ 079-173 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-01-2022 Bạc Liêu 219-807,Bến Tre 961-966,Vũng Tàu 600-766 Miss
10-01-2022 Cà Mau 090-595,Hồ Chí Minh 043-888,Đồng Tháp 501-894 Win Cà Mau
09-01-2022 Kiên Giang 966-125,Đà Lạt 226-471,Tiền Giang 089-222 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 915-085,Bình Phước 448-636,Hậu Giang 893-526,Long An 810-536 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-01-2022 Bình Dương 477-444,Trà Vinh 363-099,Vĩnh Long 572-354 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-01-2022 An Giang 610-826,Tây Ninh 106-725,Binh Thuận 047-022 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 049-187,Sóc Trăng 775-971,Cần Thơ 386-944 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-01-2022 Bạc Liêu 560-904,Bến Tre 051-857,Vũng Tàu 098-902 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-01-2022 Cà Mau 350-778,Hồ Chí Minh 954-006,Đồng Tháp 348-514 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 412-063,Đà Lạt 520-164,Tiền Giang 865-841 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 869-494,Bình Phước 449-772,Hậu Giang 190-536,Long An 807-796 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-12-2021 Bình Dương 289-807,Trà Vinh 326-614,Vĩnh Long 017-814 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 952-878,Tây Ninh 203-717,Binh Thuận 943-175 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 197-987,Sóc Trăng 568-473,Cần Thơ 127-145 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 945-735,Bến Tre 913-596,Vũng Tàu 997-067 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 351-030,Hồ Chí Minh 244-480,Đồng Tháp 088-247 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 462-086,Đà Lạt 956-580,Tiền Giang 880-732 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 304-189,Bình Phước 452-398,Hậu Giang 037-167,Long An 432-070 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 076-661,Trà Vinh 598-864,Vĩnh Long 221-929 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 060-349,Tây Ninh 238-810,Binh Thuận 919-001 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 918-645,Sóc Trăng 558-752,Cần Thơ 715-939 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 356-537,Bến Tre 537-531,Vũng Tàu 698-454 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 644-063,Hồ Chí Minh 392-623,Đồng Tháp 869-522 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-12-2021 Kiên Giang 659-773,Đà Lạt 010-432,Tiền Giang 542-628 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-12-2021 Hồ Chí Minh 811-939,Bình Phước 735-091,Hậu Giang 276-178,Long An 698-068 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-12-2021 Bình Dương 769-612,Trà Vinh 748-924,Vĩnh Long 238-820 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-12-2021 An Giang 784-814,Tây Ninh 553-180,Binh Thuận 713-807 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-12-2021 Đồng Nai 814-779,Sóc Trăng 981-328,Cần Thơ 545-409 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-12-2021 Bạc Liêu 796-382,Bến Tre 839-454,Vũng Tàu 442-804 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-12-2021 Cà Mau 596-870,Hồ Chí Minh 931-530,Đồng Tháp 738-002 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-12-2021 Kiên Giang 134-758,Đà Lạt 065-298,Tiền Giang 690-065 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-12-2021 Hồ Chí Minh 834-379,Bình Phước 767-796,Hậu Giang 859-072,Long An 726-976 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-12-2021 Bình Dương 604-135,Trà Vinh 891-152,Vĩnh Long 180-732 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long