NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
21-10-2020 Đà Nẵng 62-78,Khánh Hòa 93-31 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-10-2020 Đắc Lắc 35-16,Quảng Nam 10-75 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-10-2020 Phú Yên 66-68,Thừa Thiên Huế 56-36 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-10-2020 Khánh Hòa 23-26,Kon Tum 86-93 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-10-2020 Đà Nẵng 55-74,Đắc Nông 75-62,Quảng Ngãi 19-54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-10-2020 Gia Lai 53-07,Ninh Thuận 74-92 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-10-2020 Bình Định 03-11,Quảng Bình 76-40,Quảng Trị 64-61 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-10-2020 Đà Nẵng 34-09,Khánh Hòa 73-79 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-10-2020 Đắc Lắc 31-35,Quảng Nam 43-12 Win Đắc Lắc
12-10-2020 Phú Yên 51-45,Thừa Thiên Huế 60-97 Miss
11-10-2020 Khánh Hòa 31-57,Kon Tum 70-39 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-10-2020 Đà Nẵng 66-01,Đắc Nông 05-84,Quảng Ngãi 57-48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-10-2020 Gia Lai 91-14,Ninh Thuận 94-15 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-10-2020 Bình Định 35-33,Quảng Bình 21-40,Quảng Trị 74-52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-10-2020 Đà Nẵng 38-55,Khánh Hòa 18-62 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-10-2020 Đắc Lắc 26-62,Quảng Nam 80-26 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-10-2020 Phú Yên 48-99,Thừa Thiên Huế 06-93 Miss
04-10-2020 Khánh Hòa 66-72,Kon Tum 54-38 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-10-2020 Đà Nẵng 52-70,Đắc Nông 15-99,Quảng Ngãi 17-84 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-10-2020 Gia Lai 39-65,Ninh Thuận 01-36 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-10-2020 Bình Định 88-70,Quảng Bình 61-91,Quảng Trị 87-57 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-09-2020 Đà Nẵng 57-73,Khánh Hòa 96-25 Miss
29-09-2020 Đắc Lắc 64-72,Quảng Nam 21-91 Win Đắc Lắc
28-09-2020 Phú Yên 36-44,Thừa Thiên Huế 53-00 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-09-2020 Khánh Hòa 07-82,Kon Tum 11-89 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-09-2020 Đà Nẵng 93-84,Đắc Nông 54-37,Quảng Ngãi 55-02 Miss
25-09-2020 Gia Lai 17-78,Ninh Thuận 42-40 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-09-2020 Bình Định 10-42,Quảng Bình 25-77,Quảng Trị 08-25 Win Bình Định
23-09-2020 Đà Nẵng 43-60,Khánh Hòa 04-27 Miss
22-09-2020 Đắc Lắc 58-00,Quảng Nam 87-13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-09-2020 Phú Yên 02-42,Thừa Thiên Huế 76-42 Miss
20-09-2020 Khánh Hòa 03-78,Kon Tum 89-75 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-09-2020 Đà Nẵng 73-29,Đắc Nông 61-64,Quảng Ngãi 14-48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 70-03,Ninh Thuận 19-05 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 86-92,Quảng Bình 16-56,Quảng Trị 83-79 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-09-2020 Đà Nẵng 88-79,Khánh Hòa 49-56 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 11-73,Quảng Nam 02-51 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 56-97,Thừa Thiên Huế 29-14 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 62-70,Kon Tum 04-73 Win Kon Tum
12-09-2020 Đà Nẵng 79-76,Đắc Nông 52-58,Quảng Ngãi 57-34 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
11-09-2020 Gia Lai 09-58,Ninh Thuận 63-52 Miss
10-09-2020 Bình Định 38-74,Quảng Bình 24-64,Quảng Trị 66-92 Win Bình Định
09-09-2020 Đà Nẵng 36-74,Khánh Hòa 20-42 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-09-2020 Đắc Lắc 05-85,Quảng Nam 31-51 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 18-73,Thừa Thiên Huế 54-84 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-09-2020 Khánh Hòa 27-16,Kon Tum 62-26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-09-2020 Đà Nẵng 48-90,Đắc Nông 63-65,Quảng Ngãi 00-51 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-09-2020 Gia Lai 21-40,Ninh Thuận 09-70 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-09-2020 Bình Định 62-77,Quảng Bình 21-80,Quảng Trị 18-51 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-09-2020 Đà Nẵng 72-14,Khánh Hòa 74-48 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa