NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 153-994,Trà Vinh 852-019,Vĩnh Long 416-337 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 827-835,Tây Ninh 259-150,Binh Thuận 902-370 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 866-750,Sóc Trăng 208-556,Cần Thơ 263-900 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 451-777,Bến Tre 176-125,Vũng Tàu 101-247 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 468-922,Hồ Chí Minh 345-495,Đồng Tháp 704-308 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 405-104,Đà Lạt 770-168,Tiền Giang 255-702 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 098-840,Bình Phước 768-566,Hậu Giang 784-550,Long An 827-506 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 438-297,Trà Vinh 487-785,Vĩnh Long 502-232 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 760-709,Tây Ninh 195-156,Binh Thuận 181-069 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 860-782,Sóc Trăng 054-365,Cần Thơ 224-303 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 666-046,Bến Tre 133-307,Vũng Tàu 467-942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 300-554,Hồ Chí Minh 002-447,Đồng Tháp 468-054 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 741-080,Đà Lạt 531-945,Tiền Giang 326-551 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 361-912,Bình Phước 353-330,Hậu Giang 549-753,Long An 348-904 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 426-851,Trà Vinh 861-969,Vĩnh Long 767-087 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 204-451,Tây Ninh 693-063,Binh Thuận 900-753 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 634-427,Sóc Trăng 760-171,Cần Thơ 196-658 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 306-425,Bến Tre 080-143,Vũng Tàu 647-139 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 737-884,Hồ Chí Minh 835-289,Đồng Tháp 852-017 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 943-379,Đà Lạt 464-434,Tiền Giang 650-371 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 344-938,Bình Phước 262-324,Hậu Giang 743-646,Long An 742-579 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 526-499,Trà Vinh 186-488,Vĩnh Long 707-232 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 164-085,Tây Ninh 820-115,Binh Thuận 995-518 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 323-643,Sóc Trăng 946-151,Cần Thơ 654-373 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 991-593,Bến Tre 556-132,Vũng Tàu 597-329 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 813-393,Hồ Chí Minh 330-875,Đồng Tháp 053-098 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 024-798,Đà Lạt 890-783,Tiền Giang 025-878 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 005-317,Bình Phước 358-602,Hậu Giang 086-883,Long An 244-549 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 941-491,Trà Vinh 968-096,Vĩnh Long 006-625 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 088-901,Tây Ninh 620-186,Binh Thuận 241-860 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 529-569,Sóc Trăng 591-957,Cần Thơ 362-864 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 128-542,Bến Tre 164-254,Vũng Tàu 113-918 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 996-837,Hồ Chí Minh 912-785,Đồng Tháp 936-096 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 468-196,Đà Lạt 279-362,Tiền Giang 509-834 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 438-606,Bình Phước 149-394,Hậu Giang 353-470,Long An 806-522 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 838-651,Trà Vinh 406-714,Vĩnh Long 146-227 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 846-307,Tây Ninh 642-481,Binh Thuận 485-840 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 961-299,Sóc Trăng 711-003,Cần Thơ 330-992 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 126-346,Bến Tre 265-992,Vũng Tàu 701-621 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 074-319,Hồ Chí Minh 724-252,Đồng Tháp 142-616 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp