NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-10-2020 Bạc Liêu 741-537,Bến Tre 340-376,Vũng Tàu 853-476 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-10-2020 Cà Mau 985-034,Hồ Chí Minh 014-470,Đồng Tháp 968-192 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-10-2020 Kiên Giang 493-941,Đà Lạt 979-837,Tiền Giang 707-553 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-10-2020 Hồ Chí Minh 173-818,Bình Phước 998-789,Hậu Giang 872-100,Long An 634-274 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-10-2020 Bình Dương 780-054,Trà Vinh 446-791,Vĩnh Long 195-267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-10-2020 An Giang 537-643,Tây Ninh 570-792,Binh Thuận 251-284 Miss
21-10-2020 Đồng Nai 934-782,Sóc Trăng 023-412,Cần Thơ 945-151 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 135-108,Bến Tre 025-583,Vũng Tàu 548-138 Win Bạc Liêu
19-10-2020 Cà Mau 729-753,Hồ Chí Minh 363-958,Đồng Tháp 846-931 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-10-2020 Kiên Giang 398-456,Đà Lạt 163-457,Tiền Giang 865-848 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 854-477,Bình Phước 395-490,Hậu Giang 080-313,Long An 384-062 Miss
16-10-2020 Bình Dương 543-716,Trà Vinh 997-889,Vĩnh Long 914-579 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 360-462,Tây Ninh 682-602,Binh Thuận 342-227 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-10-2020 Đồng Nai 256-562,Sóc Trăng 142-054,Cần Thơ 927-526 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-10-2020 Bạc Liêu 766-694,Bến Tre 382-222,Vũng Tàu 842-725 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-10-2020 Cà Mau 028-589,Hồ Chí Minh 177-885,Đồng Tháp 668-866 Miss
11-10-2020 Kiên Giang 260-383,Đà Lạt 888-669,Tiền Giang 249-336 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 775-465,Bình Phước 913-987,Hậu Giang 937-185,Long An 458-247 Win Hồ Chí Minh
09-10-2020 Bình Dương 843-371,Trà Vinh 891-144,Vĩnh Long 006-254 Miss
08-10-2020 An Giang 155-371,Tây Ninh 706-006,Binh Thuận 980-144 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-10-2020 Đồng Nai 834-319,Sóc Trăng 144-009,Cần Thơ 779-035 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-10-2020 Bạc Liêu 747-768,Bến Tre 903-042,Vũng Tàu 467-397 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 149-465,Hồ Chí Minh 485-347,Đồng Tháp 901-282 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-10-2020 Kiên Giang 321-192,Đà Lạt 468-223,Tiền Giang 756-807 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-10-2020 Hồ Chí Minh 131-066,Bình Phước 348-584,Hậu Giang 776-223,Long An 934-248 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-10-2020 Bình Dương 337-680,Trà Vinh 498-621,Vĩnh Long 647-439 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-10-2020 An Giang 190-965,Tây Ninh 600-757,Binh Thuận 903-304 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-09-2020 Đồng Nai 518-783,Sóc Trăng 151-308,Cần Thơ 563-566 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-09-2020 Bạc Liêu 345-469,Bến Tre 436-195,Vũng Tàu 833-807 Miss
28-09-2020 Cà Mau 970-431,Hồ Chí Minh 705-532,Đồng Tháp 547-364 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
27-09-2020 Kiên Giang 950-357,Đà Lạt 403-213,Tiền Giang 193-475 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 768-420,Bình Phước 706-985,Hậu Giang 023-119,Long An 370-558 Win Hồ Chí Minh
25-09-2020 Bình Dương 289-451,Trà Vinh 842-958,Vĩnh Long 987-386 Miss
24-09-2020 An Giang 715-345,Tây Ninh 912-940,Binh Thuận 679-487 Miss
23-09-2020 Đồng Nai 497-683,Sóc Trăng 591-952,Cần Thơ 589-811 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-09-2020 Bạc Liêu 657-567,Bến Tre 679-717,Vũng Tàu 985-227 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 892-102,Hồ Chí Minh 997-968,Đồng Tháp 803-980 Miss
20-09-2020 Kiên Giang 006-362,Đà Lạt 429-117,Tiền Giang 795-693 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 137-924,Bình Phước 558-438,Hậu Giang 378-838,Long An 445-580 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 574-652,Trà Vinh 686-923,Vĩnh Long 916-863 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long