NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
18-04-2021 Kiên Giang 067-025,Đà Lạt 033-479,Tiền Giang 064-361 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 436-679,Bình Phước 176-688,Hậu Giang 901-515,Long An 108-629 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-04-2021 Bình Dương 731-899,Trà Vinh 599-124,Vĩnh Long 263-267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 782-821,Tây Ninh 195-864,Binh Thuận 890-877 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 677-662,Sóc Trăng 173-619,Cần Thơ 320-779 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 881-888,Bến Tre 062-500,Vũng Tàu 666-533 Win Bạc Liêu
12-04-2021 Cà Mau 484-437,Hồ Chí Minh 470-914,Đồng Tháp 928-182 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 886-945,Đà Lạt 662-489,Tiền Giang 869-678 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 833-593,Bình Phước 827-210,Hậu Giang 130-973,Long An 196-815 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-04-2021 Bình Dương 016-507,Trà Vinh 850-895,Vĩnh Long 542-995 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 262-739,Tây Ninh 641-809,Binh Thuận 195-705 Miss
07-04-2021 Đồng Nai 542-918,Sóc Trăng 585-417,Cần Thơ 670-118 Win Đồng Nai
06-04-2021 Bạc Liêu 576-472,Bến Tre 760-790,Vũng Tàu 246-861 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 751-193,Hồ Chí Minh 254-554,Đồng Tháp 428-718 Miss
04-04-2021 Kiên Giang 942-775,Đà Lạt 421-413,Tiền Giang 390-942 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-04-2021 Hồ Chí Minh 845-946,Bình Phước 964-644,Hậu Giang 132-567,Long An 080-601 Miss
02-04-2021 Bình Dương 531-943,Trà Vinh 489-293,Vĩnh Long 179-655 Win Bình Dương
01-04-2021 An Giang 694-071,Tây Ninh 449-827,Binh Thuận 405-398 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-03-2021 Đồng Nai 523-347,Sóc Trăng 660-407,Cần Thơ 912-996 Miss
30-03-2021 Bạc Liêu 166-120,Bến Tre 779-074,Vũng Tàu 823-462 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-03-2021 Cà Mau 201-008,Hồ Chí Minh 963-964,Đồng Tháp 680-404 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-03-2021 Kiên Giang 400-051,Đà Lạt 902-789,Tiền Giang 197-032 Miss
27-03-2021 Hồ Chí Minh 862-574,Bình Phước 310-850,Hậu Giang 767-360,Long An 229-664 Win Hồ Chí Minh
26-03-2021 Bình Dương 652-852,Trà Vinh 988-120,Vĩnh Long 537-310 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-03-2021 An Giang 242-139,Tây Ninh 093-929,Binh Thuận 917-643 Miss
24-03-2021 Đồng Nai 871-581,Sóc Trăng 389-585,Cần Thơ 302-691 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-03-2021 Bạc Liêu 303-781,Bến Tre 804-014,Vũng Tàu 693-971 Miss
22-03-2021 Cà Mau 745-528,Hồ Chí Minh 626-890,Đồng Tháp 330-903 Win Cà Mau
21-03-2021 Kiên Giang 239-871,Đà Lạt 368-916,Tiền Giang 448-858 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-03-2021 Hồ Chí Minh 273-332,Bình Phước 196-283,Hậu Giang 766-156,Long An 460-869 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-03-2021 Bình Dương 067-010,Trà Vinh 907-539,Vĩnh Long 289-201 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-03-2021 An Giang 719-018,Tây Ninh 083-782,Binh Thuận 673-337 Miss
17-03-2021 Đồng Nai 405-757,Sóc Trăng 322-833,Cần Thơ 397-019 Win Đồng Nai
16-03-2021 Bạc Liêu 744-975,Bến Tre 299-508,Vũng Tàu 081-031 Miss
15-03-2021 Cà Mau 535-087,Hồ Chí Minh 243-903,Đồng Tháp 983-882 Win Cà Mau
14-03-2021 Kiên Giang 767-938,Đà Lạt 039-794,Tiền Giang 274-787 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-03-2021 Hồ Chí Minh 279-441,Bình Phước 209-493,Hậu Giang 757-654,Long An 877-480 Miss
12-03-2021 Bình Dương 724-856,Trà Vinh 204-898,Vĩnh Long 494-490 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-03-2021 An Giang 271-936,Tây Ninh 772-476,Binh Thuận 616-687 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-03-2021 Đồng Nai 631-627,Sóc Trăng 383-491,Cần Thơ 701-680 Miss