NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-07-2021 Nghỉ dịch covid
24-07-2021 Nghỉ dịch covid
23-07-2021 Nghỉ dịch covid
22-07-2021 Nghỉ dịch covid
21-07-2021 Nghỉ dịch covid
20-07-2021 Nghỉ dịch covid
19-07-2021 Nghỉ dịch covid
18-07-2021 Nghỉ dịch covid
17-07-2021 Nghỉ dịch covid
16-07-2021 Nghỉ dịch covid
15-07-2021 Nghỉ dịch covid
14-07-2021 Nghỉ dịch covid
13-07-2021 Nghỉ dịch covid
12-07-2021 Nghỉ dịch covid
11-07-2021 Nghỉ dịch covid
10-07-2021 Nghỉ dịch covid
09-07-2021 Bình Dương 063-003,Trà Vinh 433-965,Vĩnh Long 456-994 Miss
08-07-2021 An Giang 923-239,Tây Ninh 996-884,Binh Thuận 801-319 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-07-2021 Đồng Nai 076-806,Sóc Trăng 945-248,Cần Thơ 421-151 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-07-2021 Bạc Liêu 084-318,Bến Tre 932-950,Vũng Tàu 806-829 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-07-2021 Cà Mau 155-542,Hồ Chí Minh 546-296,Đồng Tháp 842-462 Miss
04-07-2021 Kiên Giang 867-343,Đà Lạt 435-128,Tiền Giang 816-990 Win Kiên Giang
03-07-2021 Hồ Chí Minh 631-697,Bình Phước 241-013,Hậu Giang 718-402,Long An 909-611 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-07-2021 Bình Dương 293-360,Trà Vinh 880-312,Vĩnh Long 028-068 Miss
01-07-2021 An Giang 758-367,Tây Ninh 652-184,Binh Thuận 585-403 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-06-2021 Đồng Nai 387-490,Sóc Trăng 549-124,Cần Thơ 561-290 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-06-2021 Bạc Liêu 741-839,Bến Tre 820-651,Vũng Tàu 021-765 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-06-2021 Cà Mau 784-384,Hồ Chí Minh 771-413,Đồng Tháp 123-647 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-06-2021 Kiên Giang 213-205,Đà Lạt 341-198,Tiền Giang 343-821 Miss
26-06-2021 Hồ Chí Minh 196-143,Bình Phước 654-004,Hậu Giang 269-431,Long An 140-828 Win Hồ Chí Minh
25-06-2021 Bình Dương 310-649,Trà Vinh 553-542,Vĩnh Long 143-916 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-06-2021 An Giang 638-202,Tây Ninh 777-594,Binh Thuận 724-497 Miss
23-06-2021 Đồng Nai 023-390,Sóc Trăng 276-254,Cần Thơ 883-191 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-06-2021 Bạc Liêu 214-126,Bến Tre 126-411,Vũng Tàu 914-778 Miss
21-06-2021 Cà Mau 475-414,Hồ Chí Minh 557-205,Đồng Tháp 088-924 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
20-06-2021 Kiên Giang 960-073,Đà Lạt 685-178,Tiền Giang 037-174 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-06-2021 Hồ Chí Minh 164-980,Bình Phước 966-162,Hậu Giang 910-320,Long An 971-115 Miss
18-06-2021 Bình Dương 998-167,Trà Vinh 682-097,Vĩnh Long 875-596 Win Bình Dương
17-06-2021 An Giang 062-894,Tây Ninh 946-225,Binh Thuận 279-407 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-06-2021 Đồng Nai 155-758,Sóc Trăng 863-589,Cần Thơ 775-555 Miss