NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY SONG LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 79-08,Trà Vinh 07-94,Vĩnh Long 31-37 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 97-55,Tây Ninh 69-53,Binh Thuận 56-44 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 87-82,Sóc Trăng 95-21,Cần Thơ 00-83 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 81-38,Bến Tre 94-48,Vũng Tàu 75-35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 85-79,Hồ Chí Minh 30-32,Đồng Tháp 98-67 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 11-13,Đà Lạt 51-92,Tiền Giang 43-77 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 61-97,Bình Phước 68-50,Hậu Giang 57-56,Long An 31-96 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 38-71,Trà Vinh 67-83,Vĩnh Long 45-32 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 71-09,Tây Ninh 28-26,Binh Thuận 41-69 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 95-59,Sóc Trăng 94-39,Cần Thơ 22-42 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 21-63,Bến Tre 04-71,Vũng Tàu 47-04 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 82-90,Hồ Chí Minh 46-20,Đồng Tháp 54-39 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 75-49,Đà Lạt 24-90,Tiền Giang 52-28 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 69-61,Bình Phước 03-98,Hậu Giang 44-57,Long An 48-45 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 81-05,Trà Vinh 45-12,Vĩnh Long 91-99 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 10-58,Tây Ninh 49-93,Binh Thuận 92-94 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 34-71,Sóc Trăng 41-16,Cần Thơ 14-51 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 51-23,Bến Tre 43-05,Vũng Tàu 79-44 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 13-50,Hồ Chí Minh 46-92,Đồng Tháp 81-68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 79-74,Đà Lạt 28-22,Tiền Giang 87-07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 80-22,Bình Phước 01-12,Hậu Giang 30-76,Long An 12-91 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 76-26,Trà Vinh 88-09,Vĩnh Long 09-15 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 95-49,Tây Ninh 63-66,Binh Thuận 19-31 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 42-82,Sóc Trăng 51-18,Cần Thơ 92-66 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 70-67,Bến Tre 56-63,Vũng Tàu 18-91 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 65-83,Hồ Chí Minh 88-85,Đồng Tháp 10-58 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 29-85,Đà Lạt 33-02,Tiền Giang 61-11 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 31-17,Bình Phước 43-22,Hậu Giang 06-83,Long An 07-16 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 17-44,Trà Vinh 96-90,Vĩnh Long 73-68 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 01-90,Tây Ninh 13-54,Binh Thuận 86-80 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 19-99,Sóc Trăng 12-92,Cần Thơ 91-81 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 35-17,Bến Tre 51-67,Vũng Tàu 35-81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 20-43,Hồ Chí Minh 31-50,Đồng Tháp 68-40 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 29-36,Đà Lạt 59-30,Tiền Giang 09-00 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 26-09,Bình Phước 06-73,Hậu Giang 23-91,Long An 57-69 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 53-39,Trà Vinh 15-72,Vĩnh Long 15-20 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 63-20,Tây Ninh 27-36,Binh Thuận 93-09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 57-50,Sóc Trăng 28-16,Cần Thơ 04-84 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 24-30,Bến Tre 40-08,Vũng Tàu 54-21 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 30-73,Hồ Chí Minh 86-66,Đồng Tháp 76-68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-04-2022 Kiên Giang 11-64,Đà Lạt 74-51,Tiền Giang 55-28 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-04-2022 Hồ Chí Minh 14-05,Bình Phước 30-28,Hậu Giang 38-33,Long An 84-04 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-04-2022 Bình Dương 50-15,Trà Vinh 12-55,Vĩnh Long 48-10 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-04-2022 An Giang 88-54,Tây Ninh 45-91,Binh Thuận 36-77 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-04-2022 Đồng Nai 14-57,Sóc Trăng 23-63,Cần Thơ 93-79 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-04-2022 Bạc Liêu 86-43,Bến Tre 96-68,Vũng Tàu 70-53 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-04-2022 Cà Mau 53-65,Hồ Chí Minh 98-60,Đồng Tháp 23-96 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-04-2022 Kiên Giang 34-36,Đà Lạt 28-25,Tiền Giang 98-61 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-04-2022 Hồ Chí Minh 73-49,Bình Phước 30-91,Hậu Giang 99-55,Long An 11-24 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-04-2022 Bình Dương 27-14,Trà Vinh 77-06,Vĩnh Long 23-81 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long