NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
18-01-2021 Phú Yên 88,Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-01-2021 Khánh Hòa 97,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-01-2021 Đà Nẵng 42,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 72 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-01-2021 Gia Lai 09,Ninh Thuận 36 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-01-2021 Bình Định 71,Quảng Bình 20,Quảng Trị 81 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-01-2021 Đà Nẵng 58,Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-01-2021 Đắc Lắc 32,Quảng Nam 95 Miss
11-01-2021 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-01-2021 Khánh Hòa 81,Kon Tum 97 Win Khánh Hòa
09-01-2021 Đà Nẵng 22,Đắc Nông 29,Quảng Ngãi 38 Miss
08-01-2021 Gia Lai 43,Ninh Thuận 06 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-01-2021 Bình Định 73,Quảng Bình 19,Quảng Trị 72 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-01-2021 Đà Nẵng 81,Khánh Hòa 50 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-01-2021 Đắc Lắc 39,Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-01-2021 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 12 Miss
03-01-2021 Khánh Hòa 42,Kon Tum 26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-01-2021 Đà Nẵng 72,Đắc Nông 32,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng
01-01-2021 Gia Lai 06,Ninh Thuận 11 Miss
31-12-2020 Bình Định 39,Quảng Bình 07,Quảng Trị 39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-12-2020 Đà Nẵng 59,Khánh Hòa 31 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-12-2020 Đắc Lắc 46,Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-12-2020 Phú Yên 92,Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-12-2020 Khánh Hòa 16,Kon Tum 24 Miss
26-12-2020 Đà Nẵng 15,Đắc Nông 24,Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng
25-12-2020 Gia Lai 30,Ninh Thuận 26 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-12-2020 Bình Định 33,Quảng Bình 52,Quảng Trị 45 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-12-2020 Đà Nẵng 29,Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-12-2020 Đắc Lắc 02,Quảng Nam 02 Miss
21-12-2020 Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 31 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-12-2020 Khánh Hòa 21,Kon Tum 28 Miss
19-12-2020 Đà Nẵng 87,Đắc Nông 26,Quảng Ngãi 65 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-12-2020 Gia Lai 86,Ninh Thuận 79 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-12-2020 Bình Định 98,Quảng Bình 40,Quảng Trị 35 Win Bình Định
16-12-2020 Đà Nẵng 33,Khánh Hòa 31 Miss
15-12-2020 Đắc Lắc 35,Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-12-2020 Phú Yên 00,Thừa Thiên Huế 16 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-12-2020 Khánh Hòa 49,Kon Tum 02 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-12-2020 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 63,Quảng Ngãi 46 Miss
11-12-2020 Gia Lai 38,Ninh Thuận 84 Win Gia Lai
10-12-2020 Bình Định 45,Quảng Bình 60,Quảng Trị 34 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-12-2020 Đà Nẵng 52,Khánh Hòa 68 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-12-2020 Đắc Lắc 04,Quảng Nam 58 Miss
07-12-2020 Phú Yên 77,Thừa Thiên Huế 58 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-12-2020 Khánh Hòa 22,Kon Tum 08 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-12-2020 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 26,Quảng Ngãi 33 Miss
04-12-2020 Gia Lai 08,Ninh Thuận 37 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-12-2020 Bình Định 76,Quảng Bình 11,Quảng Trị 94 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-12-2020 Đà Nẵng 78,Khánh Hòa 04 Win Đà Nẵng
01-12-2020 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 19 Miss
30-11-2020 Phú Yên 55,Thừa Thiên Huế 94 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế