NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-10-2020 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 06 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-10-2020 Khánh Hòa 59,Kon Tum 47 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-10-2020 Đà Nẵng 62,Đắc Nông 27,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-10-2020 Gia Lai 58,Ninh Thuận 29 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-10-2020 Bình Định 27,Quảng Bình 80,Quảng Trị 48 Miss
21-10-2020 Đà Nẵng 35,Khánh Hòa 74 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-10-2020 Đắc Lắc 73,Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-10-2020 Phú Yên 54,Thừa Thiên Huế 71 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-10-2020 Khánh Hòa 23,Kon Tum 67 Miss
17-10-2020 Đà Nẵng 92,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 42 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-10-2020 Gia Lai 58,Ninh Thuận 50 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-10-2020 Bình Định 46,Quảng Bình 06,Quảng Trị 75 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-10-2020 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-10-2020 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-10-2020 Phú Yên 09,Thừa Thiên Huế 34 Miss
11-10-2020 Khánh Hòa 05,Kon Tum 01 Win Khánh Hòa
10-10-2020 Đà Nẵng 69,Đắc Nông 05,Quảng Ngãi 03 Win Đà Nẵng
09-10-2020 Gia Lai 70,Ninh Thuận 54 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-10-2020 Bình Định 43,Quảng Bình 49,Quảng Trị 12 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-10-2020 Đà Nẵng 49,Khánh Hòa 57 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-10-2020 Đắc Lắc 92,Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-10-2020 Phú Yên 32,Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-10-2020 Khánh Hòa 22,Kon Tum 54 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-10-2020 Đà Nẵng 33,Đắc Nông 09,Quảng Ngãi 52 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-10-2020 Gia Lai 32,Ninh Thuận 48 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-10-2020 Bình Định 87,Quảng Bình 84,Quảng Trị 05 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-09-2020 Đà Nẵng 35,Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-09-2020 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 28 Miss
28-09-2020 Phú Yên 03,Thừa Thiên Huế 42 Win Phú Yên
27-09-2020 Khánh Hòa 59,Kon Tum 82 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-09-2020 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng
25-09-2020 Gia Lai 76,Ninh Thuận 99 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-09-2020 Bình Định 42,Quảng Bình 28,Quảng Trị 13 Miss
23-09-2020 Đà Nẵng 53,Khánh Hòa 93 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-09-2020 Đắc Lắc 34,Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-09-2020 Phú Yên 62,Thừa Thiên Huế 59 Miss
20-09-2020 Khánh Hòa 89,Kon Tum 51 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-09-2020 Đà Nẵng 73,Đắc Nông 55,Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 79,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 96,Quảng Bình 76,Quảng Trị 84 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-09-2020 Đà Nẵng 69,Khánh Hòa 80 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 86,Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 32,Thừa Thiên Huế 08 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 42,Kon Tum 48 Miss
12-09-2020 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 53,Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 71,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 47,Quảng Bình 00,Quảng Trị 71 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-09-2020 Đắc Lắc 02,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 38,Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế