NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
16-05-2021 Khánh Hòa 162,Kon Tum 887 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-05-2021 Đà Nẵng 332,Đắc Nông 381,Quảng Ngãi 110 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-05-2021 Gia Lai 802,Ninh Thuận 632 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-05-2021 Bình Định 372,Quảng Bình 328,Quảng Trị 202 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-05-2021 Đà Nẵng 190,Khánh Hòa 381 Miss
11-05-2021 Đắc Lắc 407,Quảng Nam 800 Win Đắc Lắc
10-05-2021 Phú Yên 547,Thừa Thiên Huế 769 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 078,Kon Tum 332 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-05-2021 Đà Nẵng 736,Đắc Nông 116,Quảng Ngãi 506 Miss
07-05-2021 Gia Lai 808,Ninh Thuận 120 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-05-2021 Bình Định 731,Quảng Bình 048,Quảng Trị 826 Win Bình Định,Quảng Bình
05-05-2021 Đà Nẵng 478,Khánh Hòa 801 Miss
04-05-2021 Đắc Lắc 802,Quảng Nam 239 Win Đắc Lắc
03-05-2021 Phú Yên 656,Thừa Thiên Huế 757 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-05-2021 Khánh Hòa 984,Kon Tum 793 Miss
01-05-2021 Đà Nẵng 127,Đắc Nông 461,Quảng Ngãi 901 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-04-2021 Gia Lai 626,Ninh Thuận 626 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-04-2021 Bình Định 802,Quảng Bình 656,Quảng Trị 101 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-04-2021 Đà Nẵng 402,Khánh Hòa 843 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 409,Quảng Nam 204 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-04-2021 Phú Yên 413,Thừa Thiên Huế 325 Miss
25-04-2021 Khánh Hòa 568,Kon Tum 217 Win Khánh Hòa
24-04-2021 Đà Nẵng 865,Đắc Nông 415,Quảng Ngãi 463 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-04-2021 Gia Lai 394,Ninh Thuận 218 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-04-2021 Bình Định 558,Quảng Bình 080,Quảng Trị 907 Miss
21-04-2021 Đà Nẵng 178,Khánh Hòa 424 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-04-2021 Đắc Lắc 292,Quảng Nam 979 Miss
19-04-2021 Phú Yên 517,Thừa Thiên Huế 605 Win Phú Yên
18-04-2021 Khánh Hòa 387,Kon Tum 030 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 891,Đắc Nông 508,Quảng Ngãi 363 Miss
16-04-2021 Gia Lai 710,Ninh Thuận 627 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 053,Quảng Bình 118,Quảng Trị 407 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 642,Khánh Hòa 946 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 105,Quảng Nam 400 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 146,Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên
11-04-2021 Khánh Hòa 494,Kon Tum 989 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-04-2021 Đà Nẵng 401,Đắc Nông 078,Quảng Ngãi 457 Miss
09-04-2021 Gia Lai 338,Ninh Thuận 006 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-04-2021 Bình Định 531,Quảng Bình 147,Quảng Trị 287 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-04-2021 Đà Nẵng 497,Khánh Hòa 571 Miss
06-04-2021 Đắc Lắc 385,Quảng Nam 012 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-04-2021 Phú Yên 106,Thừa Thiên Huế 099 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-04-2021 Khánh Hòa 517,Kon Tum 829 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-04-2021 Đà Nẵng 254,Đắc Nông 826,Quảng Ngãi 039 Miss
02-04-2021 Gia Lai 616,Ninh Thuận 276 Win Gia Lai
01-04-2021 Bình Định 662,Quảng Bình 107,Quảng Trị 349 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-03-2021 Đà Nẵng 725,Khánh Hòa 844 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-03-2021 Đắc Lắc 988,Quảng Nam 430 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-03-2021 Phú Yên 225,Thừa Thiên Huế 180 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-03-2021 Khánh Hòa 318,Kon Tum 812 Miss