NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-09-2022 Bình Dương 95-18,Trà Vinh 80-19,Vĩnh Long 69-07 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-09-2022 An Giang 37-23,Tây Ninh 32-14,Binh Thuận 20-49 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-09-2022 Đồng Nai 17-44,Sóc Trăng 37-58,Cần Thơ 55-69 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-09-2022 Bạc Liêu 50-58,Bến Tre 60-09,Vũng Tàu 15-07 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-09-2022 Cà Mau 29-21,Hồ Chí Minh 39-57,Đồng Tháp 25-85 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-09-2022 Kiên Giang 41-19,Đà Lạt 07-25,Tiền Giang 18-14 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-09-2022 Hồ Chí Minh 65-37,Bình Phước 30-67,Hậu Giang 57-87,Long An 64-94 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-09-2022 Bình Dương 59-41,Trà Vinh 73-54,Vĩnh Long 62-70 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-09-2022 An Giang 11-78,Tây Ninh 69-01,Binh Thuận 99-67 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-09-2022 Đồng Nai 09-16,Sóc Trăng 19-80,Cần Thơ 49-30 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-09-2022 Bạc Liêu 37-59,Bến Tre 99-72,Vũng Tàu 03-92 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-09-2022 Cà Mau 91-62,Hồ Chí Minh 72-15,Đồng Tháp 73-07 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-09-2022 Kiên Giang 61-23,Đà Lạt 56-13,Tiền Giang 56-89 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-09-2022 Hồ Chí Minh 40-35,Bình Phước 56-81,Hậu Giang 79-40,Long An 01-03 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-09-2022 Bình Dương 50-57,Trà Vinh 73-11,Vĩnh Long 08-45 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-09-2022 An Giang 28-63,Tây Ninh 96-91,Binh Thuận 96-25 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-09-2022 Đồng Nai 91-35,Sóc Trăng 83-82,Cần Thơ 23-12 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-09-2022 Bạc Liêu 87-71,Bến Tre 16-55,Vũng Tàu 60-16 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-09-2022 Cà Mau 35-30,Hồ Chí Minh 35-49,Đồng Tháp 88-47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-09-2022 Kiên Giang 28-25,Đà Lạt 61-92,Tiền Giang 56-61 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-09-2022 Hồ Chí Minh 64-60,Bình Phước 31-11,Hậu Giang 90-68,Long An 49-45 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-09-2022 Bình Dương 51-64,Trà Vinh 34-62,Vĩnh Long 86-47 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-09-2022 An Giang 51-59,Tây Ninh 17-09,Binh Thuận 45-10 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-09-2022 Đồng Nai 35-50,Sóc Trăng 87-38,Cần Thơ 21-20 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-09-2022 Bạc Liêu 69-52,Bến Tre 28-26,Vũng Tàu 73-25 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-09-2022 Cà Mau 44-24,Hồ Chí Minh 81-12,Đồng Tháp 92-11 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-09-2022 Kiên Giang 18-14,Đà Lạt 96-61,Tiền Giang 23-67 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-09-2022 Hồ Chí Minh 69-11,Bình Phước 62-10,Hậu Giang 41-20,Long An 15-26 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-09-2022 Bình Dương 56-59,Trà Vinh 18-57,Vĩnh Long 28-01 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-09-2022 An Giang 95-56,Tây Ninh 46-12,Binh Thuận 40-19 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-08-2022 Đồng Nai 03-29,Sóc Trăng 92-44,Cần Thơ 31-49 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-08-2022 Bạc Liêu 75-19,Bến Tre 01-42,Vũng Tàu 73-53 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-08-2022 Cà Mau 39-47,Hồ Chí Minh 43-31,Đồng Tháp 32-67 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-08-2022 Kiên Giang 55-72,Đà Lạt 58-00,Tiền Giang 77-94 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-08-2022 Hồ Chí Minh 85-36,Bình Phước 13-58,Hậu Giang 15-29,Long An 85-53 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-08-2022 Hồ Chí Minh 36-91,Bình Phước 41-83,Hậu Giang 49-87,Long An 85-75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2022 Bạc Liêu 34-47,Bến Tre 67-16,Vũng Tàu 77-07 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-08-2022 Cà Mau 27-00,Hồ Chí Minh 14-58,Đồng Tháp 61-67 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-08-2022 Kiên Giang 85-61,Đà Lạt 05-30,Tiền Giang 62-94 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-08-2022 Hồ Chí Minh 23-27,Bình Phước 96-84,Hậu Giang 22-43,Long An 34-45 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An