NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-09-2020 Cà Mau 970-431,Hồ Chí Minh 532-705,Đồng Tháp 364-547 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-09-2020 Kiên Giang 950-357,Đà Lạt 403-213,Tiền Giang 475-193 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 420-768,Bình Phước 706-985,Hậu Giang 119-023,Long An 558-370 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-09-2020 Bình Dương 451-289,Trà Vinh 958-842,Vĩnh Long 386-987 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 715-345,Tây Ninh 940-912,Binh Thuận 487-679 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-09-2020 Đồng Nai 497-683,Sóc Trăng 591-952,Cần Thơ 811-589 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-09-2020 Bạc Liêu 403-730,Bến Tre 981-723,Vũng Tàu 414-878 Miss
21-09-2020 Cà Mau 237-038,Hồ Chí Minh 596-704,Đồng Tháp 279-528 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 362-006,Đà Lạt 117-429,Tiền Giang 693-795 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 137-924,Bình Phước 558-438,Hậu Giang 378-838,Long An 445-580 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 652-574,Trà Vinh 923-686,Vĩnh Long 916-863 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 379-471,Tây Ninh 433-116,Binh Thuận 313-936 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-09-2020 Đồng Nai 626-990,Sóc Trăng 279-200,Cần Thơ 067-930 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 181-397,Bến Tre 167-027,Vũng Tàu 825-195 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 330-317,Hồ Chí Minh 199-734,Đồng Tháp 188-048 Miss
13-09-2020 Kiên Giang 068-119,Đà Lạt 371-281,Tiền Giang 331-068 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 228-529,Bình Phước 413-726,Hậu Giang 741-983,Long An 558-451 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 711-198,Trà Vinh 903-833,Vĩnh Long 133-899 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 404-524,Tây Ninh 728-048,Binh Thuận 706-923 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 848-826,Sóc Trăng 124-083,Cần Thơ 686-169 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-09-2020 Bạc Liêu 103-953,Bến Tre 707-604,Vũng Tàu 786-495 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-09-2020 Cà Mau 628-206,Hồ Chí Minh 240-818,Đồng Tháp 000-875 Miss
06-09-2020 Kiên Giang 004-159,Đà Lạt 568-530,Tiền Giang 270-855 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-09-2020 Hồ Chí Minh 552-198,Bình Phước 191-814,Hậu Giang 821-077,Long An 345-490 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 908-770,Trà Vinh 367-604,Vĩnh Long 166-140 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-09-2020 An Giang 056-393,Tây Ninh 289-354,Binh Thuận 959-108 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-09-2020 Đồng Nai 646-706,Sóc Trăng 744-579,Cần Thơ 968-943 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-09-2020 Bạc Liêu 474-159,Bến Tre 183-852,Vũng Tàu 056-982 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 822-859,Hồ Chí Minh 519-567,Đồng Tháp 352-887 Miss
30-08-2020 Kiên Giang 752-137,Đà Lạt 221-366,Tiền Giang 532-708 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 671-590,Bình Phước 244-817,Hậu Giang 711-623,Long An 918-938 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 351-317,Trà Vinh 435-266,Vĩnh Long 389-239 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-08-2020 An Giang 348-089,Tây Ninh 717-743,Binh Thuận 029-448 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-08-2020 Đồng Nai 077-655,Sóc Trăng 523-731,Cần Thơ 879-489 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-08-2020 Bạc Liêu 724-538,Bến Tre 953-084,Vũng Tàu 172-850 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-08-2020 Cà Mau 870-039,Hồ Chí Minh 996-844,Đồng Tháp 951-609 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-08-2020 Kiên Giang 898-445,Đà Lạt 878-680,Tiền Giang 014-936 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-08-2020 Hồ Chí Minh 427-658,Bình Phước 871-497,Hậu Giang 407-307,Long An 416-089 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 662-093,Trà Vinh 890-448,Vĩnh Long 954-838 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 789-094,Tây Ninh 769-295,Binh Thuận 499-758 Miss