NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-12-2022 Bình Dương 095-761,Trà Vinh 760-775,Vĩnh Long 559-314 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-12-2022 An Giang 479-101,Tây Ninh 653-836,Binh Thuận 489-867 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-11-2022 Đồng Nai 563-166,Sóc Trăng 278-744,Cần Thơ 270-944 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-11-2022 Bạc Liêu 770-692,Bến Tre 922-310,Vũng Tàu 165-079 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-11-2022 Cà Mau 536-654,Hồ Chí Minh 412-428,Đồng Tháp 253-474 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-11-2022 Kiên Giang 051-866,Đà Lạt 764-099,Tiền Giang 338-393 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-11-2022 Hồ Chí Minh 392-816,Bình Phước 806-889,Hậu Giang 233-219,Long An 139-698 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-11-2022 Bình Dương 857-235,Trà Vinh 428-491,Vĩnh Long 083-567 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-11-2022 An Giang 945-495,Tây Ninh 526-886,Binh Thuận 228-776 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-11-2022 Đồng Nai 396-591,Sóc Trăng 645-036,Cần Thơ 760-567 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-11-2022 Bạc Liêu 579-609,Bến Tre 257-949,Vũng Tàu 250-917 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-11-2022 Cà Mau 893-542,Hồ Chí Minh 610-564,Đồng Tháp 926-839 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-11-2022 Kiên Giang 905-984,Đà Lạt 596-808,Tiền Giang 399-555 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-11-2022 Hồ Chí Minh 741-816,Bình Phước 320-939,Hậu Giang 179-038,Long An 083-071 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-11-2022 Bình Dương 099-327,Trà Vinh 772-125,Vĩnh Long 455-219 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-11-2022 An Giang 856-839,Tây Ninh 130-516,Binh Thuận 587-559 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-11-2022 Đồng Nai 122-889,Sóc Trăng 076-394,Cần Thơ 749-544 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-11-2022 Bạc Liêu 755-637,Bến Tre 966-486,Vũng Tàu 725-342 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-11-2022 Cà Mau 527-215,Hồ Chí Minh 081-267,Đồng Tháp 395-253 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-11-2022 Kiên Giang 144-658,Đà Lạt 226-310,Tiền Giang 232-979 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-11-2022 Hồ Chí Minh 058-841,Bình Phước 314-855,Hậu Giang 406-807,Long An 456-656 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-11-2022 Bình Dương 733-151,Trà Vinh 001-214,Vĩnh Long 570-665 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-11-2022 An Giang 646-851,Tây Ninh 524-402,Binh Thuận 324-540 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-11-2022 Đồng Nai 487-754,Sóc Trăng 160-454,Cần Thơ 760-943 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-11-2022 Bạc Liêu 493-521,Bến Tre 976-126,Vũng Tàu 163-839 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-11-2022 Cà Mau 140-569,Hồ Chí Minh 596-396,Đồng Tháp 212-614 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-11-2022 Kiên Giang 888-812,Đà Lạt 158-509,Tiền Giang 708-947 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-11-2022 Hồ Chí Minh 128-690,Bình Phước 021-484,Hậu Giang 926-062,Long An 568-372 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-11-2022 Bình Dương 082-861,Trà Vinh 992-850,Vĩnh Long 799-189 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-11-2022 An Giang 450-311,Tây Ninh 273-196,Binh Thuận 336-090 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-11-2022 Đồng Nai 415-351,Sóc Trăng 737-342,Cần Thơ 318-832 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-11-2022 Bạc Liêu 815-665,Bến Tre 552-454,Vũng Tàu 585-010 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-10-2022 Cà Mau 901-103,Hồ Chí Minh 239-455,Đồng Tháp 143-051 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-10-2022 Kiên Giang 519-280,Đà Lạt 834-765,Tiền Giang 849-379 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-10-2022 Hồ Chí Minh 433-479,Bình Phước 792-064,Hậu Giang 620-951,Long An 794-947 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-10-2022 Bình Dương 938-427,Trà Vinh 280-458,Vĩnh Long 536-693 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-10-2022 An Giang 871-541,Tây Ninh 199-506,Binh Thuận 896-052 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-10-2022 Đồng Nai 890-309,Sóc Trăng 336-482,Cần Thơ 228-344 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-10-2022 Bạc Liêu 677-656,Bến Tre 923-026,Vũng Tàu 368-577 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-10-2022 Cà Mau 582-715,Hồ Chí Minh 849-412,Đồng Tháp 656-158 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp