NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
18-01-2021 Cà Mau 10-19,Hồ Chí Minh 03-84,Đồng Tháp 96-47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-01-2021 Kiên Giang 26-08,Đà Lạt 79-19,Tiền Giang 22-64 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-01-2021 Hồ Chí Minh 89-66,Bình Phước 79-53,Hậu Giang 93-19,Long An 89-40 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-01-2021 Bình Dương 49-45,Trà Vinh 88-63,Vĩnh Long 94-79 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-01-2021 An Giang 85-14,Tây Ninh 32-80,Binh Thuận 75-92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-01-2021 Đồng Nai 16-19,Sóc Trăng 60-41,Cần Thơ 38-90 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
12-01-2021 Bạc Liêu 37-73,Bến Tre 19-15,Vũng Tàu 68-17 Miss
11-01-2021 Cà Mau 23-27,Hồ Chí Minh 73-88,Đồng Tháp 02-75 Win Cà Mau
10-01-2021 Kiên Giang 67-20,Đà Lạt 38-53,Tiền Giang 01-68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-01-2021 Hồ Chí Minh 00-33,Bình Phước 96-55,Hậu Giang 62-52,Long An 13-66 Miss
08-01-2021 Bình Dương 34-89,Trà Vinh 21-90,Vĩnh Long 91-02 Win Bình Dương
07-01-2021 An Giang 42-81,Tây Ninh 28-93,Binh Thuận 46-83 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-01-2021 Đồng Nai 06-10,Sóc Trăng 29-33,Cần Thơ 22-85 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-01-2021 Bạc Liêu 56-47,Bến Tre 93-17,Vũng Tàu 93-55 Miss
04-01-2021 Cà Mau 44-55,Hồ Chí Minh 86-32,Đồng Tháp 55-84 Win Cà Mau
03-01-2021 Kiên Giang 73-24,Đà Lạt 86-63,Tiền Giang 21-29 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-01-2021 Hồ Chí Minh 78-35,Bình Phước 22-29,Hậu Giang 42-83,Long An 89-19 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-01-2021 Bình Dương 06-37,Trà Vinh 32-04,Vĩnh Long 43-29 Miss
31-12-2020 An Giang 81-42,Tây Ninh 95-34,Binh Thuận 73-15 Win An Giang
30-12-2020 Đồng Nai 50-97,Sóc Trăng 84-70,Cần Thơ 93-53 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-12-2020 Bạc Liêu 53-24,Bến Tre 45-26,Vũng Tàu 73-05 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-12-2020 Cà Mau 31-24,Hồ Chí Minh 89-05,Đồng Tháp 40-30 Miss
27-12-2020 Kiên Giang 20-68,Đà Lạt 28-23,Tiền Giang 03-30 Win Kiên Giang
26-12-2020 Hồ Chí Minh 52-51,Bình Phước 48-10,Hậu Giang 63-17,Long An 71-04 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-12-2020 Bình Dương 47-22,Trà Vinh 57-95,Vĩnh Long 10-24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-12-2020 An Giang 10-06,Tây Ninh 49-54,Binh Thuận 28-22 Miss
23-12-2020 Đồng Nai 99-72,Sóc Trăng 03-87,Cần Thơ 26-61 Win Đồng Nai
22-12-2020 Bạc Liêu 04-51,Bến Tre 46-95,Vũng Tàu 38-69 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-12-2020 Cà Mau 52-91,Hồ Chí Minh 40-76,Đồng Tháp 80-61 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-12-2020 Kiên Giang 25-79,Đà Lạt 35-28,Tiền Giang 59-87 Miss
19-12-2020 Hồ Chí Minh 00-41,Bình Phước 17-84,Hậu Giang 85-34,Long An 79-64 Win Hồ Chí Minh
18-12-2020 Bình Dương 33-42,Trà Vinh 05-26,Vĩnh Long 56-30 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-12-2020 An Giang 90-67,Tây Ninh 24-02,Binh Thuận 87-19 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-12-2020 Đồng Nai 89-03,Sóc Trăng 05-45,Cần Thơ 25-38 Miss
15-12-2020 Bạc Liêu 39-10,Bến Tre 33-77,Vũng Tàu 95-68 Win Bạc Liêu
14-12-2020 Cà Mau 07-08,Hồ Chí Minh 78-71,Đồng Tháp 62-68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-12-2020 Kiên Giang 04-46,Đà Lạt 06-11,Tiền Giang 00-54 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-12-2020 Hồ Chí Minh 01-53,Bình Phước 48-64,Hậu Giang 75-29,Long An 65-35 Miss
11-12-2020 Bình Dương 22-50,Trà Vinh 55-03,Vĩnh Long 41-55 Win Bình Dương
10-12-2020 An Giang 32-38,Tây Ninh 52-70,Binh Thuận 11-92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận