NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-09-2020 Cà Mau 33-38,Hồ Chí Minh 32-66,Đồng Tháp 42-97 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-09-2020 Kiên Giang 26-34,Đà Lạt 06-94,Tiền Giang 21-50 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 73-15,Bình Phước 15-48,Hậu Giang 82-81,Long An 93-12 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-09-2020 Bình Dương 92-26,Trà Vinh 68-40,Vĩnh Long 54-32 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 38-40,Tây Ninh 87-08,Binh Thuận 68-88 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-09-2020 Đồng Nai 97-54,Sóc Trăng 47-03,Cần Thơ 11-15 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-09-2020 Bạc Liêu 02-29,Bến Tre 31-42,Vũng Tàu 27-26 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 54-71,Hồ Chí Minh 16-86,Đồng Tháp 68-01 Miss
20-09-2020 Kiên Giang 23-96,Đà Lạt 20-12,Tiền Giang 02-69 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 07-24,Bình Phước 45-56,Hậu Giang 88-78,Long An 43-80 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 88-38,Trà Vinh 63-57,Vĩnh Long 58-74 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 89-73,Tây Ninh 21-60,Binh Thuận 85-51 Win Tây Ninh
16-09-2020 Đồng Nai 67-50,Sóc Trăng 76-52,Cần Thơ 55-66 Miss
15-09-2020 Bạc Liêu 71-46,Bến Tre 33-78,Vũng Tàu 13-01 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 90-41,Hồ Chí Minh 57-96,Đồng Tháp 16-41 Win Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 92-05,Đà Lạt 29-03,Tiền Giang 62-31 Win Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 93-88,Bình Phước 65-01,Hậu Giang 74-58,Long An 30-50 Win Bình Phước,Long An
11-09-2020 Bình Dương 07-25,Trà Vinh 15-60,Vĩnh Long 22-48 Miss
10-09-2020 An Giang 67-04,Tây Ninh 46-38,Binh Thuận 59-93 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 94-24,Sóc Trăng 83-25,Cần Thơ 87-02 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-09-2020 Bạc Liêu 38-76,Bến Tre 85-07,Vũng Tàu 72-29 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-09-2020 Cà Mau 70-93,Hồ Chí Minh 15-23,Đồng Tháp 49-73 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-09-2020 Kiên Giang 85-08,Đà Lạt 61-47,Tiền Giang 05-85 Miss
05-09-2020 Hồ Chí Minh 98-21,Bình Phước 11-94,Hậu Giang 34-21,Long An 70-61 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 11-27,Trà Vinh 74-03,Vĩnh Long 34-28 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-09-2020 An Giang 43-35,Tây Ninh 13-08,Binh Thuận 44-63 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-09-2020 Đồng Nai 06-55,Sóc Trăng 07-62,Cần Thơ 44-32 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-09-2020 Bạc Liêu 43-57,Bến Tre 52-10,Vũng Tàu 32-40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 67-45,Hồ Chí Minh 66-40,Đồng Tháp 10-86 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-08-2020 Kiên Giang 36-66,Đà Lạt 54-65,Tiền Giang 83-33 Win Kiên Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 26-98,Bình Phước 23-57,Hậu Giang 15-80,Long An 14-46 Miss
28-08-2020 Bình Dương 50-51,Trà Vinh 35-62,Vĩnh Long 02-70 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-08-2020 An Giang 32-42,Tây Ninh 26-37,Binh Thuận 57-59 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-08-2020 Đồng Nai 14-58,Sóc Trăng 23-61,Cần Thơ 02-07 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-08-2020 Bạc Liêu 95-46,Bến Tre 50-28,Vũng Tàu 97-36 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-08-2020 Cà Mau 12-70,Hồ Chí Minh 86-56,Đồng Tháp 03-91 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-08-2020 Kiên Giang 64-08,Đà Lạt 37-56,Tiền Giang 36-05 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-08-2020 Hồ Chí Minh 68-27,Bình Phước 14-16,Hậu Giang 57-13,Long An 31-99 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 70-56,Trà Vinh 82-67,Vĩnh Long 80-84 Miss
20-08-2020 An Giang 70-96,Tây Ninh 23-42,Binh Thuận 83-35 Miss