NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
16-05-2021 Kiên Giang 14-09,Đà Lạt 97-41,Tiền Giang 75-79 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-05-2021 Hồ Chí Minh 71-49,Bình Phước 14-46,Hậu Giang 10-19,Long An 08-34 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 33-52,Trà Vinh 23-45,Vĩnh Long 37-42 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 12-77,Binh Thuận 00-81 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 06-29,Sóc Trăng 66-39,Cần Thơ 13-50 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-05-2021 Bạc Liêu 06-10,Bến Tre 78-16,Vũng Tàu 22-02 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-05-2021 Cà Mau 45-39,Hồ Chí Minh 54-52,Đồng Tháp 47-04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 51-63,Đà Lạt 75-99,Tiền Giang 30-75 Miss
08-05-2021 Hồ Chí Minh 13-45,Bình Phước 64-90,Hậu Giang 59-06,Long An 75-40 Win Hồ Chí Minh
07-05-2021 Bình Dương 20-74,Trà Vinh 29-40,Vĩnh Long 66-80 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-05-2021 An Giang 89-02,Tây Ninh 20-92,Binh Thuận 29-42 Win An Giang
05-05-2021 Đồng Nai 91-55,Sóc Trăng 80-77,Cần Thơ 00-84 Miss
04-05-2021 Bạc Liêu 68-13,Bến Tre 47-84,Vũng Tàu 95-78 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-05-2021 Cà Mau 82-67,Hồ Chí Minh 30-28,Đồng Tháp 32-63 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-05-2021 Kiên Giang 69-58,Đà Lạt 86-75,Tiền Giang 11-57 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 85-69,Bình Phước 01-63,Hậu Giang 91-99,Long An 53-37 Miss
30-04-2021 Bình Dương 16-91,Trà Vinh 88-47,Vĩnh Long 28-87 Win Bình Dương
29-04-2021 An Giang 77-73,Tây Ninh 47-94,Binh Thuận 61-26 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-04-2021 Đồng Nai 85-56,Sóc Trăng 81-55,Cần Thơ 48-24 Miss
27-04-2021 Bạc Liêu 41-22,Bến Tre 74-86,Vũng Tàu 19-75 Win Bạc Liêu
26-04-2021 Cà Mau 86-16,Hồ Chí Minh 33-14,Đồng Tháp 36-13 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-04-2021 Kiên Giang 33-89,Đà Lạt 60-12,Tiền Giang 09-96 Miss
24-04-2021 Hồ Chí Minh 00-21,Bình Phước 36-42,Hậu Giang 75-71,Long An 04-56 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-04-2021 Bình Dương 37-75,Trà Vinh 79-23,Vĩnh Long 28-02 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-04-2021 An Giang 90-65,Tây Ninh 58-72,Binh Thuận 73-39 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-04-2021 Đồng Nai 74-02,Sóc Trăng 48-35,Cần Thơ 69-82 Miss
20-04-2021 Bạc Liêu 20-12,Bến Tre 48-31,Vũng Tàu 80-93 Win Bạc Liêu
19-04-2021 Cà Mau 85-58,Hồ Chí Minh 26-14,Đồng Tháp 44-63 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 57-91,Đà Lạt 95-83,Tiền Giang 26-57 Miss
17-04-2021 Hồ Chí Minh 79-51,Bình Phước 11-39,Hậu Giang 42-15,Long An 15-29 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-04-2021 Bình Dương 31-46,Trà Vinh 55-69,Vĩnh Long 57-79 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 21-82,Tây Ninh 64-76,Binh Thuận 33-19 Miss
14-04-2021 Đồng Nai 35-94,Sóc Trăng 73-19,Cần Thơ 79-06 Win Đồng Nai
13-04-2021 Bạc Liêu 88-67,Bến Tre 59-50,Vũng Tàu 70-15 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 07-98,Hồ Chí Minh 41-14,Đồng Tháp 27-52 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 88-86,Đà Lạt 34-57,Tiền Giang 62-49 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-04-2021 Hồ Chí Minh 84-85,Bình Phước 26-11,Hậu Giang 77-73,Long An 45-96 Miss
09-04-2021 Bình Dương 13-63,Trà Vinh 43-27,Vĩnh Long 03-02 Win Bình Dương
08-04-2021 An Giang 02-04,Tây Ninh 36-79,Binh Thuận 22-16 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 41-94,Sóc Trăng 54-64,Cần Thơ 83-72 Miss