NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
21-10-2020 Đồng Nai 99-25,Sóc Trăng 23-00,Cần Thơ 09-08 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 76-08,Bến Tre 02-92,Vũng Tàu 98-64 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-10-2020 Cà Mau 84-90,Hồ Chí Minh 19-99,Đồng Tháp 41-06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-10-2020 Kiên Giang 01-69,Đà Lạt 47-63,Tiền Giang 39-91 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 77-62,Bình Phước 09-31,Hậu Giang 14-88,Long An 13-62 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-10-2020 Bình Dương 67-61,Trà Vinh 97-54,Vĩnh Long 74-49 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 18-79,Tây Ninh 82-78,Binh Thuận 73-10 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-10-2020 Đồng Nai 97-62,Sóc Trăng 32-48,Cần Thơ 66-13 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-10-2020 Bạc Liêu 28-72,Bến Tre 21-41,Vũng Tàu 35-07 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-10-2020 Cà Mau 61-84,Hồ Chí Minh 05-40,Đồng Tháp 16-27 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-10-2020 Kiên Giang 71-63,Đà Lạt 04-25,Tiền Giang 00-86 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 75-24,Bình Phước 45-74,Hậu Giang 89-82,Long An 95-24 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-10-2020 Bình Dương 33-02,Trà Vinh 36-18,Vĩnh Long 08-45 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-10-2020 An Giang 94-63,Tây Ninh 27-94,Binh Thuận 21-82 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-10-2020 Đồng Nai 33-72,Sóc Trăng 66-85,Cần Thơ 79-08 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-10-2020 Bạc Liêu 39-68,Bến Tre 34-42,Vũng Tàu 67-73 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 20-99,Hồ Chí Minh 84-85,Đồng Tháp 19-89 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-10-2020 Kiên Giang 90-02,Đà Lạt 92-23,Tiền Giang 33-56 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-10-2020 Hồ Chí Minh 32-66,Bình Phước 34-07,Hậu Giang 23-09,Long An 32-85 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-10-2020 Bình Dương 32-10,Trà Vinh 80-35,Vĩnh Long 22-54 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-10-2020 An Giang 65-25,Tây Ninh 11-96,Binh Thuận 56-53 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-09-2020 Đồng Nai 40-57,Sóc Trăng 97-29,Cần Thơ 12-33 Miss
29-09-2020 Bạc Liêu 63-74,Bến Tre 90-97,Vũng Tàu 23-33 Win Bạc Liêu,Bến Tre
28-09-2020 Cà Mau 70-02,Hồ Chí Minh 77-65,Đồng Tháp 14-96 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-09-2020 Kiên Giang 26-31,Đà Lạt 63-21,Tiền Giang 61-40 Win Kiên Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 36-32,Bình Phước 85-72,Hậu Giang 43-10,Long An 96-41 Miss
25-09-2020 Bình Dương 31-24,Trà Vinh 93-14,Vĩnh Long 00-54 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 57-68,Tây Ninh 13-40,Binh Thuận 79-87 Miss
23-09-2020 Đồng Nai 34-31,Sóc Trăng 22-35,Cần Thơ 11-68 Win Đồng Nai
22-09-2020 Bạc Liêu 56-70,Bến Tre 31-99,Vũng Tàu 56-26 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 92-52,Hồ Chí Minh 30-15,Đồng Tháp 70-64 Miss
20-09-2020 Kiên Giang 73-97,Đà Lạt 23-32,Tiền Giang 41-95 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 21-06,Bình Phước 58-51,Hậu Giang 32-04,Long An 20-51 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 60-55,Trà Vinh 26-74,Vĩnh Long 58-09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 79-02,Tây Ninh 33-79,Binh Thuận 04-13 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-09-2020 Đồng Nai 57-90,Sóc Trăng 63-26,Cần Thơ 61-27 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 00-28,Bến Tre 78-27,Vũng Tàu 21-25 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 31-87,Hồ Chí Minh 12-70,Đồng Tháp 21-35 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 iên Giang 14-90,Đà Lạt 60-97,Tiền Giang 37-58 Miss
12-09-2020 Hồ Chí Minh 61-26,Bình Phước 65-04,Hậu Giang 29-46,Long An 94-34 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An