NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-11-2021 Đắc Lắc 67,Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-11-2021 Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 16 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-11-2021 Khánh Hòa 45,Kon Tum 06 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-11-2021 Đà Nẵng 77,Đắc Nông 12,Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-11-2021 Gia Lai 32,Ninh Thuận 41 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-11-2021 Bình Định 78,Quảng Bình 69,Quảng Trị 15 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-11-2021 Đà Nẵng 29,Khánh Hòa 38 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-11-2021 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-11-2021 Phú Yên 67,Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-11-2021 Khánh Hòa 19,Kon Tum 76 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-11-2021 Đà Nẵng 77,Đắc Nông 58,Quảng Ngãi 26 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-11-2021 Gia Lai 86,Ninh Thuận 83 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-11-2021 Bình Định 41,Quảng Bình 74,Quảng Trị 64 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-11-2021 Đà Nẵng 09,Khánh Hòa 41 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-11-2021 Đắc Lắc 07,Quảng Nam 91 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-11-2021 Phú Yên 90,Thừa Thiên Huế 06 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-11-2021 Khánh Hòa 83,Kon Tum 49 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-11-2021 Đà Nẵng 24,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 64 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-11-2021 Gia Lai 67,Ninh Thuận 92 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-11-2021 Bình Định 21,Quảng Bình 35,Quảng Trị 72 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-11-2021 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 23 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-11-2021 Đắc Lắc 16,Quảng Nam 03 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-11-2021 Phú Yên 56,Thừa Thiên Huế 10 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-11-2021 Khánh Hòa 92,Kon Tum 62 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-11-2021 Đà Nẵng 62,Đắc Nông 55,Quảng Ngãi 25 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-11-2021 Gia Lai 73,Ninh Thuận 46 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-11-2021 Bình Định 78,Quảng Bình 16,Quảng Trị 15 Miss
03-11-2021 Đà Nẵng 10,Khánh Hòa 70 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-11-2021 Đắc Lắc 07,Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-11-2021 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-10-2021 Khánh Hòa 71,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-10-2021 Đà Nẵng 18,Đắc Nông 98,Quảng Ngãi 52 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-10-2021 Gia Lai 95,Ninh Thuận 60 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-10-2021 Bình Định 21,Quảng Bình 61,Quảng Trị 39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-10-2021 Đà Nẵng 24,Khánh Hòa 06 Miss
26-10-2021 Đắc Lắc 29,Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-10-2021 Phú Yên 82,Thừa Thiên Huế 42 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-10-2021 Khánh Hòa 57,Kon Tum 13 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-10-2021 Đà Nẵng 49,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 55 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 40,Ninh Thuận 28 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 06,Quảng Bình 27,Quảng Trị 36 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 21,Khánh Hòa 63 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 87 miss
18-10-2021 Phú Yên 69,Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 93,Kon Tum 08 Win Khánh Hòa
16-10-2021 Đà Nẵng 65,Đắc Nông 43,Quảng Ngãi 20 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-10-2021 Gia Lai 67,Ninh Thuận 16 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-10-2021 Bình Định 21,Quảng Bình 44,Quảng Trị 07 Miss
13-10-2021 Đà Nẵng 42,Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-10-2021 Đắc Lắc 17,Quảng Nam 24 Win Đắc Lắc