THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-01-2022 Gia Lai 55,Ninh Thuận 38 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-01-2022 Bình Định 50,Quảng Bình 95,Quảng Trị 70 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-01-2022 Đà Nẵng 36,Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-01-2022 Đắc Lắc 33,Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-01-2022 Phú Yên 76,Thừa Thiên Huế 41 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-01-2022 Khánh Hòa 79,Kon Tum 28 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-01-2022 Đà Nẵng 03,Đắc Nông 13,Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-01-2022 Gia Lai 28,Ninh Thuận 30 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-01-2022 Bình Định 19,Quảng Bình 57,Quảng Trị 83 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-01-2022 Đà Nẵng 10,Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-01-2022 Đắc Lắc 96,Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-01-2022 Phú Yên 47,Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-01-2022 Khánh Hòa 24,Kon Tum 41 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-01-2022 Đà Nẵng 18,Đắc Nông 86,Quảng Ngãi 90 Miss
14-01-2022 Gia Lai 16,Ninh Thuận 29 Win Gia Lai
13-01-2022 Bình Định 66,Quảng Bình 39,Quảng Trị 74 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-01-2022 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 94 Miss
11-01-2022 Đắc Lắc 53,Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-01-2022 Phú Yên 61,Thừa Thiên Huế 72 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-01-2022 Khánh Hòa 56,Kon Tum 27 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-01-2022 Đà Nẵng 17,Đắc Nông 18,Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-01-2022 Gia Lai 38,Ninh Thuận 74 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-01-2022 Bình Định 06,Quảng Bình 35,Quảng Trị 21 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-01-2022 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 51 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-01-2022 Đắc Lắc 13,Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-01-2022 Phú Yên 15,Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-01-2022 Khánh Hòa 37,Kon Tum 70 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-01-2022 Đà Nẵng 68,Đắc Nông 51,Quảng Ngãi 16 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-12-2021 Gia Lai 32,Ninh Thuận 74 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-12-2021 Bình Định 75,Quảng Bình 78,Quảng Trị 58 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-12-2021 Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 49 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-12-2021 Đắc Lắc 62,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-12-2021 Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 18 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-12-2021 Khánh Hòa 41,Kon Tum 98 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-12-2021 Đà Nẵng 64,Đắc Nông 68,Quảng Ngãi 72 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-12-2021 Gia Lai 28,Ninh Thuận 19 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-12-2021 Bình Định 86,Quảng Bình 76,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-12-2021 Đà Nẵng 67,Khánh Hòa 95 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-12-2021 Đắc Lắc 08,Quảng Nam 07 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-12-2021 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế