NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đà Nẵng 517,Khánh Hòa 623 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-08-2022 Đắc Lắc 518,Quảng Nam 034 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-08-2022 Phú Yên 157,Thừa Thiên Huế 499 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-08-2022 Khánh Hòa 998,Kon Tum 986 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-08-2022 Đà Nẵng 215,Đắc Nông 502,Quảng Ngãi 463 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-08-2022 Gia Lai 970,Ninh Thuận 010 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-08-2022 Bình Định 331,Quảng Bình 841,Quảng Trị 871 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2022 Đà Nẵng 908,Khánh Hòa 075 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-08-2022 Đắc Lắc 370,Quảng Nam 518 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-08-2022 Phú Yên 473,Thừa Thiên Huế 387 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-07-2022 Khánh Hòa 166,Kon Tum 191 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-07-2022 Đà Nẵng 961,Đắc Nông 201,Quảng Ngãi 490 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-07-2022 Gia Lai 103,Ninh Thuận 142 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-07-2022 Bình Định 027,Quảng Bình 340,Quảng Trị 956 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-07-2022 Đà Nẵng 522,Khánh Hòa 897 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-07-2022 Đắc Lắc 562,Quảng Nam 605 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-07-2022 Phú Yên 001,Thừa Thiên Huế 696 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-07-2022 Khánh Hòa 985,Kon Tum 656 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-07-2022 Đà Nẵng 616,Đắc Nông 213,Quảng Ngãi 659 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-07-2022 Gia Lai 059,Ninh Thuận 145 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-07-2022 Bình Định 324,Quảng Bình 277,Quảng Trị 540 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-07-2022 Đà Nẵng 897,Khánh Hòa 889 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-07-2022 Đắc Lắc 133,Quảng Nam 712 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-07-2022 Phú Yên 670,Thừa Thiên Huế 021 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-07-2022 Khánh Hòa 658,Kon Tum 293 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-07-2022 Đà Nẵng 354,Đắc Nông 343,Quảng Ngãi 940 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-07-2022 Gia Lai 367,Ninh Thuận 976 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-07-2022 Bình Định 729,Quảng Bình 386,Quảng Trị 218 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-07-2022 Đà Nẵng 406,Khánh Hòa 759 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-07-2022 Đắc Lắc 380,Quảng Nam 299 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-07-2022 Phú Yên 420,Thừa Thiên Huế 784 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-07-2022 Khánh Hòa 646,Kon Tum 090 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-07-2022 Đà Nẵng 753,Đắc Nông 645,Quảng Ngãi 390 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-07-2022 Gia Lai 200,Ninh Thuận 965 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-07-2022 Bình Định 528,Quảng Bình 691,Quảng Trị 802 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-07-2022 Đà Nẵng 165,Khánh Hòa 525 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-07-2022 Đắc Lắc 251,Quảng Nam 577 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-07-2022 Phú Yên 468,Thừa Thiên Huế 203 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-07-2022 Khánh Hòa 510,Kon Tum 137 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-07-2022 Đà Nẵng 642,Đắc Nông 543,Quảng Ngãi 283 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-07-2022 Gia Lai 105,Ninh Thuận 422 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-06-2022 Bình Định 427,Quảng Bình 421,Quảng Trị 252 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-06-2022 Đà Nẵng 357,Khánh Hòa 066 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-06-2022 Đắc Lắc 632,Quảng Nam 046 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-06-2022 Phú Yên 272,Thừa Thiên Huế 041 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-06-2022 Khánh Hòa 786,Kon Tum 402 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-06-2022 Đà Nẵng 301,Đắc Nông 934,Quảng Ngãi 725 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-06-2022 Gia Lai 319,Ninh Thuận 448 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-06-2022 Bình Định 991,Quảng Bình 225,Quảng Trị 161 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-06-2022 Đà Nẵng 753,Khánh Hòa 153 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-06-2022 Đắc Lắc 548,Quảng Nam 780 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-06-2022 Phú Yên 899,Thừa Thiên Huế 451 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-06-2022 Khánh Hòa 513,Kon Tum 953 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-06-2022 Đà Nẵng 675,Đắc Nông 809,Quảng Ngãi 550 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-06-2022 Gia Lai 646,Ninh Thuận 977 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-06-2022 Bình Định 390,Quảng Bình 246,Quảng Trị 986 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-06-2022 Đà Nẵng 235,Khánh Hòa 386 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-06-2022 Đắc Lắc 690,Quảng Nam 474 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-06-2022 Phú Yên 136,Thừa Thiên Huế 093 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-06-2022 Khánh Hòa 597,Kon Tum 541 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-06-2022 Đà Nẵng 398,Đắc Nông 366,Quảng Ngãi 983 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-06-2022 Gia Lai 277,Ninh Thuận 488 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-06-2022 Bình Định 422,Quảng Bình 212,Quảng Trị 443 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-06-2022 Đà Nẵng 613,Khánh Hòa 528 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-06-2022 Đắc Lắc 513,Quảng Nam 023 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-06-2022 Phú Yên 022,Thừa Thiên Huế 855 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-06-2022 Khánh Hòa 554,Kon Tum 204 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-06-2022 Đà Nẵng 210,Đắc Nông 387,Quảng Ngãi 820 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-06-2022 Gia Lai 721,Ninh Thuận 492 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-06-2022 Bình Định 958,Quảng Bình 257,Quảng Trị 703 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-06-2022 Đà Nẵng 367,Khánh Hòa 212 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-05-2022 Đắc Lắc 979,Quảng Nam 783 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-05-2022 Phú Yên 253,Thừa Thiên Huế 825 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-05-2022 Khánh Hòa 449,Kon Tum 312 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-05-2022 Đà Nẵng 483,Đắc Nông 051,Quảng Ngãi 218 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-05-2022 Gia Lai 106,Ninh Thuận 405 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-05-2022 Bình Định 863,Quảng Bình 367,Quảng Trị 147 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-05-2022 Đà Nẵng 636,Khánh Hòa 266 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 732,Quảng Nam 833 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-05-2022 Phú Yên 131,Thừa Thiên Huế 506 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 918,Kon Tum 444 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 067,Đắc Nông 947,Quảng Ngãi 975 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 465,Ninh Thuận 159 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 108,Quảng Bình 741,Quảng Trị 728 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-05-2022 Đà Nẵng 322,Khánh Hòa 337 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-05-2022 Đắc Lắc 683,Quảng Nam 437 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-05-2022 Phú Yên 899,Thừa Thiên Huế 497 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-05-2022 Khánh Hòa 627,Kon Tum 099 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-05-2022 Đà Nẵng 793,Đắc Nông 007,Quảng Ngãi 017 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-05-2022 Gia Lai 050,Ninh Thuận 350 Win Gia Lai,Ninh Thuận