NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-06-2021 Kiên Giang 43-63-51,Đà Lạt 70-08-66,Tiền Giang 97-20-53 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-06-2021 Hồ Chí Minh 64-87-76,Bình Phước 77-86-55,Hậu Giang 15-16-53,Long An 52-95-58 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-06-2021 Bình Dương 07-54-60,Trà Vinh 27-97-04,Vĩnh Long 95-75-04 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-06-2021 An Giang 47-11-20,Tây Ninh 40-25-76,Binh Thuận 07-68-82 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-06-2021 Đồng Nai 02-40-25,Sóc Trăng 89-73-39,Cần Thơ 32-95-38 Miss
15-06-2021 Bạc Liêu 35-15-76,Bến Tre 88-99-45,Vũng Tàu 68-56-46 Win Bạc Liêu
14-06-2021 Cà Mau 26-36-79,Hồ Chí Minh 36-08-64,Đồng Tháp 22-77-60 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-06-2021 Kiên Giang 28-80-42,Đà Lạt 83-46-94,Tiền Giang 07-17-56 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-06-2021 Hồ Chí Minh 28-72-41,Bình Phước 92-54-95,Hậu Giang 74-99-67,Long An 40-89-21 Miss
11-06-2021 Bình Dương 54-99-42,Trà Vinh 77-76-57,Vĩnh Long 78-72-21 Win Bình Dương
10-06-2021 An Giang 98-53-02,Tây Ninh 91-83-47,Binh Thuận 72-83-99 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-06-2021 Đồng Nai 46-01-99,Sóc Trăng 26-56-63,Cần Thơ 02-26-23 Miss
08-06-2021 Bạc Liêu 10-67-03,Bến Tre 03-59-88,Vũng Tàu 66-41-13 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-06-2021 Cà Mau 27-81-30,Hồ Chí Minh 63-71-91,Đồng Tháp 97-10-01 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-06-2021 Kiên Giang 70-52-58,Đà Lạt 88-47-81,Tiền Giang 83-50-10 Miss
05-06-2021 Hồ Chí Minh 27-00-80,Bình Phước 18-40-41,Hậu Giang 51-35-13,Long An 74-55-39 Win Hồ Chí Minh
04-06-2021 Bình Dương 37-97-33,Trà Vinh 69-52-77,Vĩnh Long 98-61-70 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-06-2021 An Giang 54-71-47,Tây Ninh 38-26-70,Binh Thuận 42-31-87 Miss
02-06-2021 Đồng Nai 70-54-36,Sóc Trăng 91-56-68,Cần Thơ 87-76-61 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-06-2021 Bạc Liêu 82-51-96,Bến Tre 64-12-10,Vũng Tàu 19-34-27 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-05-2021 Cà Mau 10-50-09,Hồ Chí Minh 35-57-44,Đồng Tháp 69-39-57 Miss
30-05-2021 Kiên Giang 86-27-67,Đà Lạt 93-40-69,Tiền Giang 73-65-96 Win Kiên Giang
29-05-2021 Hồ Chí Minh 62-76-37,Bình Phước 59-85-88,Hậu Giang 18-85-77,Long An 63-77-60 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-05-2021 Bình Dương 65-09-99,Trà Vinh 46-48-93,Vĩnh Long 93-78-24 Miss
27-05-2021 An Giang 35-23-95,Tây Ninh 95-14-05,Binh Thuận 67-64-97 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-05-2021 Đồng Nai 25-11-53,Sóc Trăng 19-40-29,Cần Thơ 41-76-16 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-05-2021 Bạc Liêu 13-34-95,Bến Tre 37-51-88,Vũng Tàu 35-52-53 Miss
24-05-2021 Cà Mau 10-02-79,Hồ Chí Minh 82-37-10,Đồng Tháp 48-04-30 Win Cà Mau
23-05-2021 Kiên Giang 88-28-61,Đà Lạt 53-84-58,Tiền Giang 73-55-39 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-05-2021 Hồ Chí Minh 07-11-79,Bình Phước 60-00-70,Hậu Giang 46-41-25,Long An 62-61-08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-05-2021 Bình Dương 51-53-94,Trà Vinh 17-73-68,Vĩnh Long 33-86-35 Miss
20-05-2021 An Giang 46-64-77,Tây Ninh 19-82-43,Binh Thuận 81-47-52 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-05-2021 Đồng Nai 96-19-05,Sóc Trăng 22-43-38,Cần Thơ 39-73-06 Miss
18-05-2021 Bạc Liêu 31-60-56,Bến Tre 45-49-53,Vũng Tàu 26-48-94 Win Bạc Liêu
17-05-2021 Cà Mau 78-34-02,Hồ Chí Minh 58-89-61,Đồng Tháp 75-33-83 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-05-2021 Kiên Giang 39-35-09,Đà Lạt 23-75-37,Tiền Giang 39-79-72 Miss
15-05-2021 Hồ Chí Minh 83-98-11,Bình Phước 14-25-81,Hậu Giang 50-32-17,Long An 75-90-87 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 95-28-57,Trà Vinh 08-45-64,Vĩnh Long 32-84-58 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 46-55-28,Binh Thuận 01-99-41 Miss
12-05-2021 Đồng Nai 16-81-18,Sóc Trăng 60-70-24,Cần Thơ 65-41-25 Win Đồng Nai