NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Gia Lai 106,Ninh Thuận 405 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-05-2022 Bình Định 307,Quảng Bình 367,Quảng Trị 339 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-05-2022 Đà Nẵng 636,Khánh Hòa 507 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 732,Quảng Nam 093 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-05-2022 Phú Yên 131,Thừa Thiên Huế 384 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 918,Kon Tum 576 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 026,Đắc Nông 609,Quảng Ngãi 711 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 465,Ninh Thuận 159 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 108,Quảng Bình 741,Quảng Trị 098 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-05-2022 Đà Nẵng 758,Khánh Hòa 595 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-05-2022 Đắc Lắc 683,Quảng Nam 437 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-05-2022 Phú Yên 727,Thừa Thiên Huế 497 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-05-2022 Khánh Hòa 627,Kon Tum 099 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-05-2022 Đà Nẵng 793,Đắc Nông 007,Quảng Ngãi 146 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-05-2022 Gia Lai 050,Ninh Thuận 350 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-05-2022 Bình Định 623,Quảng Bình 480,Quảng Trị 246 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-05-2022 Đà Nẵng 046,Khánh Hòa 222 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-05-2022 Đắc Lắc 950,Quảng Nam 255 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-05-2022 Phú Yên 910,Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-05-2022 Khánh Hòa 486,Kon Tum 873 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-05-2022 Đà Nẵng 769,Đắc Nông 523,Quảng Ngãi 702 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-05-2022 Gia Lai 171,Ninh Thuận 709 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-05-2022 Bình Định 287,Quảng Bình 609,Quảng Trị 538 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-05-2022 Đà Nẵng 755,Khánh Hòa 603 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-05-2022 Đắc Lắc 250,Quảng Nam 038 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-05-2022 Phú Yên 942,Thừa Thiên Huế 963 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-05-2022 Khánh Hòa 357,Kon Tum 944 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-04-2022 Đà Nẵng 714,Đắc Nông 388,Quảng Ngãi 053 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-04-2022 Gia Lai 311,Ninh Thuận 529 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-04-2022 Bình Định 617,Quảng Bình 903,Quảng Trị 807 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-04-2022 Đà Nẵng 693,Khánh Hòa 246 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-04-2022 Đắc Lắc 500,Quảng Nam 349 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-04-2022 Phú Yên 465,Thừa Thiên Huế 627 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-04-2022 Khánh Hòa 976,Kon Tum 209 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-04-2022 Đà Nẵng 474,Đắc Nông 668,Quảng Ngãi 560 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-04-2022 Gia Lai 025,Ninh Thuận 171 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-04-2022 Bình Định 832,Quảng Bình 984,Quảng Trị 159 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-04-2022 Đà Nẵng 639,Khánh Hòa 923 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-04-2022 Đắc Lắc 485,Quảng Nam 158 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-04-2022 Phú Yên 362,Thừa Thiên Huế 274 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-04-2022 Khánh Hòa 295,Kon Tum 568 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-04-2022 Đà Nẵng 353,Đắc Nông 117,Quảng Ngãi 190 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-04-2022 Gia Lai 284,Ninh Thuận 181 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-04-2022 Bình Định 084,Quảng Bình 179,Quảng Trị 330 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-04-2022 Đà Nẵng 239,Khánh Hòa 534 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-04-2022 Đắc Lắc 445,Quảng Nam 162 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-04-2022 Phú Yên 463,Thừa Thiên Huế 690 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-04-2022 Khánh Hòa 405,Kon Tum 596 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-04-2022 Đà Nẵng 169,Đắc Nông 168,Quảng Ngãi 890 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-04-2022 Gia Lai 977,Ninh Thuận 358 Win Gia Lai,Ninh Thuận