NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-07-2021 Khánh Hòa 890,Kon Tum 397 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 989,Đắc Nông 213,Quảng Ngãi 735 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-07-2021 Gia Lai 346,Ninh Thuận 354 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 254,Quảng Bình 240,Quảng Trị 972 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-07-2021 Đà Nẵng 683,Khánh Hòa 228 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-07-2021 Đắc Lắc 881,Quảng Nam 745 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-07-2021 Phú Yên 245,Thừa Thiên Huế 211 Miss
18-07-2021 Khánh Hòa 874,Kon Tum 157 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-07-2021 Đà Nẵng 224,Đắc Nông 114,Quảng Ngãi 897 Win Đà Nẵng
16-07-2021 Gia Lai 990,Ninh Thuận 238 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-07-2021 Bình Định 277,Quảng Bình 927,Quảng Trị 582 Miss
14-07-2021 Đà Nẵng 334,Khánh Hòa 367 Miss
13-07-2021 Đắc Lắc 712,Quảng Nam 554 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-07-2021 Phú Yên 956,Thừa Thiên Huế 680 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-07-2021 Khánh Hòa 219,Kon Tum 141 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-07-2021 Đà Nẵng 479,Đắc Nông 487,Quảng Ngãi 980 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-07-2021 Gia Lai 769,Ninh Thuận 131 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-07-2021 Bình Định 905,Quảng Bình 667,Quảng Trị 004 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-07-2021 Đà Nẵng 653,Khánh Hòa 934 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-07-2021 Đắc Lắc 814,Quảng Nam 773 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-07-2021 Phú Yên 492,Thừa Thiên Huế 111 Miss
04-07-2021 Khánh Hòa 514,Kon Tum 159 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-07-2021 Đà Nẵng 551,Đắc Nông 863,Quảng Ngãi 147 Miss
02-07-2021 Gia Lai 626,Ninh Thuận 396 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-07-2021 Bình Định 360,Quảng Bình 770,Quảng Trị 207 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-06-2021 Đà Nẵng 744,Khánh Hòa 827 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-06-2021 Đắc Lắc 482,Quảng Nam 166 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-06-2021 Phú Yên 646,Thừa Thiên Huế 578 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-06-2021 Khánh Hòa 151,Kon Tum 001 Miss
26-06-2021 Đà Nẵng 667,Đắc Nông 903,Quảng Ngãi 457 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-06-2021 Gia Lai 903,Ninh Thuận 942 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-06-2021 Bình Định 212,Quảng Bình 896,Quảng Trị 122 Miss
23-06-2021 Đà Nẵng 055,Khánh Hòa 781 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-06-2021 Đắc Lắc 183,Quảng Nam 112 Miss
21-06-2021 Phú Yên 009,Thừa Thiên Huế 195 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-06-2021 Khánh Hòa 032,Kon Tum 743 Miss
19-06-2021 Đà Nẵng 717,Đắc Nông 313,Quảng Ngãi 197 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-06-2021 Gia Lai 915,Ninh Thuận 729 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-06-2021 Bình Định 965,Quảng Bình 581,Quảng Trị 387 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-06-2021 Đà Nẵng 917,Khánh Hòa 124 Miss
15-06-2021 Đắc Lắc 133,Quảng Nam 268 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-06-2021 Phú Yên 225,Thừa Thiên Huế 706 Win Phú Yên
13-06-2021 Khánh Hòa 870,Kon Tum 383 Miss
12-06-2021 Đà Nẵng 160,Đắc Nông 128,Quảng Ngãi 889 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-06-2021 Gia Lai 416,Ninh Thuận 428 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-06-2021 Bình Định 734,Quảng Bình 726,Quảng Trị 829 Miss
09-06-2021 Đà Nẵng 128,Khánh Hòa 999 Win Đà Nẵng
08-06-2021 Đắc Lắc 843,Quảng Nam 991 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-06-2021 Phú Yên 312,Thừa Thiên Huế 181 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-06-2021 Khánh Hòa 774,Kon Tum 393 Win Khánh Hòa,Kon Tum