NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-10-2020 Phú Yên 108,Thừa Thiên Huế 929 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-10-2020 Khánh Hòa 229,Kon Tum 333 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-10-2020 Đà Nẵng 978,Đắc Nông 232,Quảng Ngãi 397 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-10-2020 Gia Lai 750,Ninh Thuận 113 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-10-2020 Bình Định 318,Quảng Bình 136,Quảng Trị 657 Miss
21-10-2020 Đà Nẵng 119,Khánh Hòa 831 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-10-2020 Đắc Lắc 262,Quảng Nam 684 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-10-2020 Phú Yên 577,Thừa Thiên Huế 921 Miss
18-10-2020 Khánh Hòa 094,Kon Tum 146 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-10-2020 Đà Nẵng 080,Đắc Nông 427,Quảng Ngãi 954 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-10-2020 Gia Lai 704,Ninh Thuận 312 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-10-2020 Bình Định 261,Quảng Bình 601,Quảng Trị 526 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-10-2020 Đà Nẵng 054,Khánh Hòa 325 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-10-2020 Đắc Lắc 405,Quảng Nam 645 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-10-2020 Phú Yên 019,Thừa Thiên Huế 164 Miss
11-10-2020 Khánh Hòa 090,Kon Tum 731 Win Khánh Hòa
10-10-2020 Đà Nẵng 569,Đắc Nông 937,Quảng Ngãi 148 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-10-2020 Gia Lai 681,Ninh Thuận 330 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-10-2020 Bình Định 903,Quảng Bình 316,Quảng Trị 413 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-10-2020 Đà Nẵng 122,Khánh Hòa 249 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-10-2020 Đắc Lắc 221,Quảng Nam 964 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-10-2020 Phú Yên 977,Thừa Thiên Huế 092 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-10-2020 Khánh Hòa 470,Kon Tum 551 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-10-2020 Đà Nẵng 073,Đắc Nông 713,Quảng Ngãi 674 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-10-2020 Gia Lai 299,Ninh Thuận 130 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-10-2020 Bình Định 648,Quảng Bình 530,Quảng Trị 775 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-09-2020 Đà Nẵng 624,Khánh Hòa 340 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-09-2020 Đắc Lắc 600,Quảng Nam 833 Miss
28-09-2020 Phú Yên 058,Thừa Thiên Huế 380 Win Phú Yên
27-09-2020 Khánh Hòa 595,Kon Tum 165 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-09-2020 Đà Nẵng 416,Đắc Nông 464,Quảng Ngãi 113 Miss
25-09-2020 Gia Lai 226,Ninh Thuận 870 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-09-2020 Bình Định 805,Quảng Bình 067,Quảng Trị 442 Win Bình Định
23-09-2020 Đà Nẵng 734,Khánh Hòa 021 Miss
22-09-2020 Đắc Lắc 686,Quảng Nam 615 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-09-2020 Phú Yên 618,Thừa Thiên Huế 176 Miss
20-09-2020 Khánh Hòa 994,Kon Tum 965 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-09-2020 Đà Nẵng 232,Đắc Nông 593,Quảng Ngãi 347 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 089,Ninh Thuận 744 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 411,Quảng Bình 516,Quảng Trị 529 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-09-2020 Đà Nẵng 533,Khánh Hòa 624 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 298,Quảng Nam 750 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 997,Thừa Thiên Huế 132 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 527,Kon Tum 242 Miss
12-09-2020 Đà Nẵng 205,Đắc Nông 409,Quảng Ngãi 149 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 994,Ninh Thuận 194 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 177,Quảng Bình 710,Quảng Trị 189 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 936,Khánh Hòa 417 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-09-2020 Đắc Lắc 116,Quảng Nam 031 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 250,Thừa Thiên Huế 129 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế