NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-01-2021 Đà Nẵng 997,Khánh Hòa 067 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-01-2021 Đắc Lắc 840,Quảng Nam 189 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-01-2021 Phú Yên 388,Thừa Thiên Huế 954 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-01-2021 Khánh Hòa 750,Kon Tum 712 Miss
23-01-2021 Đà Nẵng 182,Đắc Nông 784,Quảng Ngãi 668 Win Đà Nẵng
22-01-2021 Gia Lai 209,Ninh Thuận 534 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-01-2021 Bình Định 386,Quảng Bình 536,Quảng Trị 069 Miss
20-01-2021 Đà Nẵng 336,Khánh Hòa 135 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-01-2021 Đắc Lắc 258,Quảng Nam 411 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-01-2021 Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 052 Miss
17-01-2021 Khánh Hòa 507,Kon Tum 568 Win Khánh Hòa
16-01-2021 Đà Nẵng 537,Đắc Nông 778,Quảng Ngãi 761 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-01-2021 Gia Lai 778,Ninh Thuận 540 Miss
14-01-2021 Bình Định 818,Quảng Bình 065,Quảng Trị 048 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-01-2021 Đà Nẵng 910,Khánh Hòa 716 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-01-2021 Đắc Lắc 410,Quảng Nam 731 Miss
11-01-2021 Phú Yên 434,Thừa Thiên Huế 120 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-01-2021 Khánh Hòa 661,Kon Tum 122 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-01-2021 Đà Nẵng 017,Đắc Nông 862,Quảng Ngãi 081 Win Đà Nẵng
08-01-2021 Gia Lai 992,Ninh Thuận 711 Miss
07-01-2021 Bình Định 712,Quảng Bình 099,Quảng Trị 193 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-01-2021 Đà Nẵng 301,Khánh Hòa 823 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-01-2021 Đắc Lắc 820,Quảng Nam 752 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-01-2021 Phú Yên 155,Thừa Thiên Huế 464 Miss
03-01-2021 Khánh Hòa 564,Kon Tum 292 Win Khánh Hòa
02-01-2021 Đà Nẵng 630,Đắc Nông 255,Quảng Ngãi 187 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-01-2021 Gia Lai 642,Ninh Thuận 302 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-12-2020 Bình Định 956,Quảng Bình 116,Quảng Trị 477 Miss
30-12-2020 Đà Nẵng 229,Khánh Hòa 716 Miss
29-12-2020 Đắc Lắc 103,Quảng Nam 853 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-12-2020 Phú Yên 446,Thừa Thiên Huế 251 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-12-2020 Khánh Hòa 642,Kon Tum 201 Miss
26-12-2020 Đà Nẵng 795,Đắc Nông 744,Quảng Ngãi 023 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-12-2020 Gia Lai 195,Ninh Thuận 969 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-12-2020 Bình Định 329,Quảng Bình 698,Quảng Trị 160 Miss
23-12-2020 Đà Nẵng 489,Khánh Hòa 596 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-12-2020 Đắc Lắc 325,Quảng Nam 180 Miss
21-12-2020 Phú Yên 685,Thừa Thiên Huế 208 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-12-2020 Khánh Hòa 766,Kon Tum 285 Miss
19-12-2020 Đà Nẵng 733,Đắc Nông 733,Quảng Ngãi 636 Win Đà Nẵng
18-12-2020 Gia Lai 301,Ninh Thuận 535 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-12-2020 Bình Định 707,Quảng Bình 018,Quảng Trị 331 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-12-2020 Đà Nẵng 915,Khánh Hòa 598 Miss
15-12-2020 Đắc Lắc 940,Quảng Nam 219 Win Đắc Lắc
14-12-2020 Phú Yên 747,Thừa Thiên Huế 260 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-12-2020 Khánh Hòa 501,Kon Tum 985 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-12-2020 Đà Nẵng 501,Đắc Nông 221,Quảng Ngãi 625 Miss
11-12-2020 Gia Lai 888,Ninh Thuận 335 Win Gia Lai
10-12-2020 Bình Định 399,Quảng Bình 122,Quảng Trị 469 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-12-2020 Đà Nẵng 690,Khánh Hòa 568 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa