THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
28-01-2022 Gia Lai 062,Ninh Thuận 532 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-01-2022 Bình Định 697,Quảng Bình 810,Quảng Trị 682 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-01-2022 Đà Nẵng 431,Khánh Hòa 487 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-01-2022 Đắc Lắc 314,Quảng Nam 745 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-01-2022 Phú Yên 401,Thừa Thiên Huế 298 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-01-2022 Khánh Hòa 230,Kon Tum 188 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-01-2022 Đà Nẵng 342,Đắc Nông 695,Quảng Ngãi 618 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-01-2022 Gia Lai 749,Ninh Thuận 093 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-01-2022 Bình Định 295,Quảng Bình 606,Quảng Trị 975 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-01-2022 Đà Nẵng 051,Khánh Hòa 561 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-01-2022 Đắc Lắc 436,Quảng Nam 332 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-01-2022 Phú Yên 784,Thừa Thiên Huế 843 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-01-2022 Khánh Hòa 609,Kon Tum 145 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-01-2022 Đà Nẵng 700,Đắc Nông 038,Quảng Ngãi 389 Miss
14-01-2022 Gia Lai 334,Ninh Thuận 459 Win Gia Lai
13-01-2022 Bình Định 355,Quảng Bình 073,Quảng Trị 476 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-01-2022 Đà Nẵng 504,Khánh Hòa 970 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-01-2022 Đắc Lắc 055,Quảng Nam 561 Miss
10-01-2022 Phú Yên 802,Thừa Thiên Huế 322 Win Phú Yên
09-01-2022 Khánh Hòa 905,Kon Tum 433 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-01-2022 Đà Nẵng 222,Đắc Nông 725,Quảng Ngãi 080 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-01-2022 Gia Lai 872,Ninh Thuận 577 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-01-2022 Bình Định 396,Quảng Bình 996,Quảng Trị 755 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-01-2022 Đà Nẵng 004,Khánh Hòa 565 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-01-2022 Đắc Lắc 436,Quảng Nam 746 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-01-2022 Phú Yên 603,Thừa Thiên Huế 897 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-01-2022 Khánh Hòa 169,Kon Tum 479 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-01-2022 Đà Nẵng 756,Đắc Nông 208,Quảng Ngãi 630 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-12-2021 Gia Lai 919,Ninh Thuận 694 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-12-2021 Bình Định 395,Quảng Bình 541,Quảng Trị 103 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-12-2021 Đà Nẵng 367,Khánh Hòa 424 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-12-2021 Đắc Lắc 162,Quảng Nam 348 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-12-2021 Phú Yên 809,Thừa Thiên Huế 469 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-12-2021 Khánh Hòa 935,Kon Tum 976 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-12-2021 Đà Nẵng 220,Đắc Nông 868,Quảng Ngãi 323 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-12-2021 Gia Lai 373,Ninh Thuận 010 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-12-2021 Bình Định 390,Quảng Bình 221,Quảng Trị 521 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-12-2021 Đà Nẵng 483,Khánh Hòa 990 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-12-2021 Đắc Lắc 983,Quảng Nam 944 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-12-2021 Phú Yên 176,Thừa Thiên Huế 145 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế