NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
29-06-2022 Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 54 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-06-2022 Đắc Lắc 60,Quảng Nam 58 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-06-2022 Phú Yên 74,Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-06-2022 Khánh Hòa 33,Kon Tum 06 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-06-2022 Đà Nẵng 20,Đắc Nông 76,Quảng Ngãi 25 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-06-2022 Gia Lai 31,Ninh Thuận 52 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-06-2022 Bình Định 95,Quảng Bình 25,Quảng Trị 21 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-06-2022 Đà Nẵng 84,Khánh Hòa 23 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-06-2022 Đắc Lắc 55,Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-06-2022 Phú Yên 58,Thừa Thiên Huế 49 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-06-2022 Khánh Hòa 29,Kon Tum 49 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-06-2022 Đà Nẵng 96,Đắc Nông 55,Quảng Ngãi 74 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-06-2022 Gia Lai 62,Ninh Thuận 69 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-06-2022 Bình Định 88,Quảng Bình 40,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-06-2022 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 82 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-06-2022 Đắc Lắc 83,Quảng Nam 32 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-06-2022 Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-06-2022 Khánh Hòa 30,Kon Tum 78 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-06-2022 Đà Nẵng 97,Đắc Nông 30,Quảng Ngãi 71 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-06-2022 Gia Lai 01,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-06-2022 Bình Định 80,Quảng Bình 81,Quảng Trị 41 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-06-2022 Đà Nẵng 94,Khánh Hòa 88 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-06-2022 Đắc Lắc 70,Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-06-2022 Phú Yên 03,Thừa Thiên Huế 71 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-06-2022 Khánh Hòa 54,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-06-2022 Đà Nẵng 40,Đắc Nông 04,Quảng Ngãi 02 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-06-2022 Gia Lai 80,Ninh Thuận 88 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-06-2022 Bình Định 98,Quảng Bình 57,Quảng Trị 84 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-06-2022 Đà Nẵng 76,Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-05-2022 Đắc Lắc 54,Quảng Nam 44 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-05-2022 Phú Yên 68,Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-05-2022 Khánh Hòa 38,Kon Tum 48 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-05-2022 Đà Nẵng 71,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 42 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-05-2022 Gia Lai 10,Ninh Thuận 36 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-05-2022 Bình Định 07,Quảng Bình 16,Quảng Trị 47 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-05-2022 Đà Nẵng 36,Khánh Hòa 28 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 32,Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-05-2022 Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 06 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 65,Kon Tum 76 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 12,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 06 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 95,Ninh Thuận 00 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 80,Quảng Bình 28,Quảng Trị 47 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-05-2022 Đà Nẵng 55,Khánh Hòa 15 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-05-2022 Đắc Lắc 76,Quảng Nam 78 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-05-2022 Phú Yên 75,Thừa Thiên Huế 63 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-05-2022 Khánh Hòa 12,Kon Tum 36 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-05-2022 Đà Nẵng 93,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-05-2022 Gia Lai 84,Ninh Thuận 23 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-05-2022 Bình Định 46,Quảng Bình 36,Quảng Trị 91 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-05-2022 Đà Nẵng 84,Khánh Hòa 22 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa