NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
16-05-2021 Khánh Hòa 162,Kon Tum 436 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-05-2021 Đà Nẵng 332,Đắc Nông 381,Quảng Ngãi 110 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-05-2021 Gia Lai 802,Ninh Thuận 854 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-05-2021 Bình Định 372,Quảng Bình 624,Quảng Trị 974 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-05-2021 Đà Nẵng 990,Khánh Hòa 387 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-05-2021 Đắc Lắc 171,Quảng Nam 163 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-05-2021 Phú Yên 860,Thừa Thiên Huế 732 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 018,Kon Tum 212 Miss
08-05-2021 Đà Nẵng 716,Đắc Nông 416,Quảng Ngãi 759 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 808,Ninh Thuận 182 Win Gia Lai
06-05-2021 Bình Định 962,Quảng Bình 048,Quảng Trị 826 Miss
05-05-2021 Đà Nẵng 669,Khánh Hòa 639 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 802,Quảng Nam 711 Miss
03-05-2021 Phú Yên 088,Thừa Thiên Huế 757 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-05-2021 Khánh Hòa 925,Kon Tum 034 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 127,Đắc Nông 549,Quảng Ngãi 645 Miss
30-04-2021 Gia Lai 405,Ninh Thuận 804 Win Gia Lai
29-04-2021 Bình Định 229,Quảng Bình 656,Quảng Trị 440 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-04-2021 Đà Nẵng 402,Khánh Hòa 843 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 519,Quảng Nam 204 Miss
26-04-2021 Phú Yên 413,Thừa Thiên Huế 103 Miss
25-04-2021 Khánh Hòa 568,Kon Tum 499 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-04-2021 Đà Nẵng 865,Đắc Nông 415,Quảng Ngãi 463 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-04-2021 Gia Lai 054,Ninh Thuận 218 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-04-2021 Bình Định 558,Quảng Bình 080,Quảng Trị 907 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-04-2021 Đà Nẵng 178,Khánh Hòa 424 Miss
20-04-2021 Đắc Lắc 836,Quảng Nam 772 Win Đắc Lắc
19-04-2021 Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 605 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-04-2021 Khánh Hòa 387,Kon Tum 283 Win Khánh Hòa
17-04-2021 Đà Nẵng 891,Đắc Nông 508,Quảng Ngãi 363 Miss
16-04-2021 Gia Lai 710,Ninh Thuận 096 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 053,Quảng Bình 118,Quảng Trị 407 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 995,Khánh Hòa 251 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 105,Quảng Nam 796 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 088,Thừa Thiên Huế 781 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-04-2021 Khánh Hòa 633,Kon Tum 989 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-04-2021 Đà Nẵng 401,Đắc Nông 078,Quảng Ngãi 405 Miss
09-04-2021 Gia Lai 338,Ninh Thuận 006 Win Gia Lai
08-04-2021 Bình Định 468,Quảng Bình 299,Quảng Trị 287 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-04-2021 Đà Nẵng 497,Khánh Hòa 571 Miss
06-04-2021 Đắc Lắc 099,Quảng Nam 012 Win Đắc Lắc
05-04-2021 Phú Yên 288,Thừa Thiên Huế 099 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-04-2021 Khánh Hòa 517,Kon Tum 886 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-04-2021 Đà Nẵng 254,Đắc Nông 969,Quảng Ngãi 039 Miss
02-04-2021 Gia Lai 616,Ninh Thuận 352 Win Gia Lai
01-04-2021 Bình Định 662,Quảng Bình 954,Quảng Trị 139 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-03-2021 Đà Nẵng 725,Khánh Hòa 383 Miss
30-03-2021 Đắc Lắc 672,Quảng Nam 430 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-03-2021 Phú Yên 973,Thừa Thiên Huế 180 Miss
28-03-2021 Khánh Hòa 368,Kon Tum 711 Win Khánh Hòa