NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
08-07-2020 Đồng Nai 55-13,Sóc Trăng 81-41,Cần Thơ 55-24 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 45-86,Bến Tre 30-47,Vũng Tàu 75-61 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 42-86,Hồ Chí Minh 01-41,Đồng Tháp 80-39 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 76-74,Đà Lạt 10-96,Tiền Giang 81-67 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 73-30,Bình Phước 47-53,Hậu Giang 51-62,Long An 61-12 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-07-2020 Bình Dương 39-72,Trà Vinh 44-74,Vĩnh Long 18-75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-07-2020 An Giang 40-21,Tây Ninh 35-40,Binh Thuận 38-73 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-07-2020 Đồng Nai 62-52,Sóc Trăng 29-48,Cần Thơ 01-81 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-06-2020 Bạc Liêu 69-66,Bến Tre 75-78,Vũng Tàu 78-20 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-06-2020 Cà Mau 66-88,Hồ Chí Minh 60-57,Đồng Tháp 68-32 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-06-2020 Kiên Giang 86-91,Đà Lạt 02-84,Tiền Giang 77-02 Win Kiên Giang
27-06-2020 Hồ Chí Minh 36-21,Bình Phước 99-33,Hậu Giang 86-73,Long An 08-15 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-06-2020 Bình Dương 33-22,Trà Vinh 84-99,Vĩnh Long 18-01 Miss
25-06-2020 An Giang 17-38,Tây Ninh 75-38,Binh Thuận 45-51 Win An Giang
24-06-2020 Đồng Nai 05-02,Sóc Trăng 85-10,Cần Thơ 24-45 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-06-2020 Bạc Liêu 57-79,Bến Tre 52-37,Vũng Tàu 85-80 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-06-2020 Cà Mau 15-72,Hồ Chí Minh 25-38,Đồng Tháp 30-67 Win Cà Mau
21-06-2020 Kiên Giang 03-49,Đà Lạt 88-23,Tiền Giang 12-33 Miss
20-06-2020 Hồ Chí Minh 75-25,Bình Phước 65-87,Hậu Giang 86-69,Long An 87-07 Win Hồ Chí Minh
19-06-2020 Bình Dương 84-40,Trà Vinh 19-03,Vĩnh Long 00-94 Miss
18-06-2020 An Giang 25-47,Tây Ninh 56-39,Binh Thuận 09-25 Miss
17-06-2020 Đồng Nai 37-30,Sóc Trăng 17-75,Cần Thơ 08-10 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-06-2020 Bạc Liêu 09-17,Bến Tre 55-25,Vũng Tàu 28-95 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-06-2020 Cà Mau 40-74,Hồ Chí Minh 00-82,Đồng Tháp 98-70 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-06-2020 Kiên Giang 96-64,Đà Lạt 99-73,Tiền Giang 13-96 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-06-2020 Hồ Chí Minh 67-82,Bình Phước 64-59,Hậu Giang 79-31,Long An 56-87 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-06-2020 Bình Dương 22-78,Trà Vinh 80-10,Vĩnh Long 37-57 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-06-2020 An Giang 28-86,Tây Ninh 83-12,Binh Thuận 05-82 Miss
10-06-2020 Đồng Nai 22-62,Sóc Trăng 40-34,Cần Thơ 61-44 Win Sóc Trăng
09-06-2020 Bạc Liêu 89-44,Bến Tre 47-77,Vũng Tàu 56-20 Win Bến Tre
08-06-2020 Cà Mau 51-42,Hồ Chí Minh 93-58,Đồng Tháp 48-54 Win Đồng Tháp
07-06-2020 Kiên Giang 81-14,Đà Lạt 55-91,Tiền Giang 68-58 Win Kiên Giang
06-06-2020 Hồ Chí Minh 55-00,Bình Phước 02-96,Hậu Giang 82-83,Long An 89-69 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-06-2020 Bình Dương 02-48,Trà Vinh 43-11,Vĩnh Long 11-88 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-06-2020 An Giang 44-61,Tây Ninh 20-98,Binh Thuận 69-03 Win An Giang
03-06-2020 Đồng Nai 71-50,Sóc Trăng 93-42,Cần Thơ 36-56 Win Cần Thơ
02-06-2020 Bạc Liêu 20-04,Bến Tre 46-12,Vũng Tàu 25-11 Win Bạc Liêu,Bến Tre
01-06-2020 Cà Mau 58-23,Hồ Chí Minh 07-51,Đồng Tháp 15-75 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-05-2020 Kiên Giang 72-38,Đà Lạt 31-13,Tiền Giang 07-02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-05-2020 Hồ Chí Minh 69-38,Bình Phước 04-36,Hậu Giang 10-37,Long An 58-03 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An