NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
04-03-2021 An Giang 49-61-08,Tây Ninh 18-58-39,Binh Thuận 68-84-83 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-03-2021 Đồng Nai 42-20-45,Sóc Trăng 21-75-31,Cần Thơ 16-80-06 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-03-2021 Bạc Liêu 81-64-66,Bến Tre 74-83-34,Vũng Tàu 89-64-06 Miss
01-03-2021 Cà Mau 78-15-24,Hồ Chí Minh 09-73-36,Đồng Tháp 61-62-69 Win Cà Mau
28-02-2021 Kiên Giang 80-19-59,Đà Lạt 27-01-71,Tiền Giang 49-74-88 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-02-2021 Hồ Chí Minh 55-03-65,Bình Phước 40-61-06,Hậu Giang 28-67-11,Long An 60-75-26 Miss
26-02-2021 Bình Dương 84-87-49,Trà Vinh 15-94-63,Vĩnh Long 03-23-39 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-02-2021 An Giang 63-60-27,Tây Ninh 97-02-78,Binh Thuận 51-48-32 Miss
24-02-2021 Đồng Nai 05-17-01,Sóc Trăng 90-12-46,Cần Thơ 83-69-36 Win Đồng Nai
23-02-2021 Bạc Liêu 37-01-67,Bến Tre 31-92-30,Vũng Tàu 81-70-49 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-02-2021 Cà Mau 77-33-49,Hồ Chí Minh 69-88-94,Đồng Tháp 03-08-90 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-02-2021 Kiên Giang 46-55-44,Đà Lạt 13-27-59,Tiền Giang 96-05-34 Miss
20-02-2021 Hồ Chí Minh 23-43-93,Bình Phước 32-37-34,Hậu Giang 84-30-16,Long An 30-78-48 Win Hồ Chí Minh
19-02-2021 Bình Dương 71-28-99,Trà Vinh 82-40-18,Vĩnh Long 29-45-02 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-02-2021 An Giang 08-86-93,Tây Ninh 97-00-38,Binh Thuận 27-18-52 Miss
17-02-2021 Đồng Nai 53-34-93,Sóc Trăng 81-99-51,Cần Thơ 59-52-58 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-02-2021 Bạc Liêu 16-93-52,Bến Tre 57-51-50,Vũng Tàu 35-62-40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-02-2021 Cà Mau 82-34-11,Hồ Chí Minh 22-73-72,Đồng Tháp 08-13-99 Miss
14-02-2021 Kiên Giang 71-08-73,Đà Lạt 26-83-11,Tiền Giang 94-13-68 Win Kiên Giang
13-02-2021 Hồ Chí Minh 97-36-27,Bình Phước 24-91-18,Hậu Giang 51-01-75,Long An 53-65-63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-02-2021 Bình Dương 64-55-29,Trà Vinh 36-71-13,Vĩnh Long 88-91-43 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-02-2021 An Giang 67-69-44,Tây Ninh 88-38-43,Binh Thuận 82-57-58 Miss
10-02-2021 Đồng Nai 83-60-32,Sóc Trăng 81-85-63,Cần Thơ 38-13-94 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-02-2021 Bạc Liêu 63-00-37,Bến Tre 09-55-79,Vũng Tàu 75-89-97 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-02-2021 Cà Mau 21-83-07,Hồ Chí Minh 90-33-73,Đồng Tháp 77-29-63 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-02-2021 Kiên Giang 24-72-51,Đà Lạt 38-20-24,Tiền Giang 19-30-36 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-02-2021 Hồ Chí Minh 64-62-54,Bình Phước 04-77-93,Hậu Giang 38-77-94,Long An 62-04-51 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-02-2021 Bình Dương 01-06-35,Trà Vinh 64-12-67,Vĩnh Long 32-79-67 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-02-2021 An Giang 82-66-08,Tây Ninh 89-43-87,Binh Thuận 36-57-93 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-02-2021 Đồng Nai 36-47-79,Sóc Trăng 37-02-05,Cần Thơ 50-12-09 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-02-2021 Bạc Liêu 56-58-76,Bến Tre 51-13-20,Vũng Tàu 77-32-93 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-02-2021 Cà Mau 36-54-56,Hồ Chí Minh 20-02-15,Đồng Tháp 43-09-27 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-01-2021 Kiên Giang 50-32-55,Đà Lạt 23-52-65,Tiền Giang 90-32-01 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-01-2021 Hồ Chí Minh 37-88-50,Bình Phước 52-48-44,Hậu Giang 01-24-19,Long An 34-28-82 Miss
29-01-2021 Bình Dương 98-51-76,Trà Vinh 58-67-28,Vĩnh Long 03-00-85 Win Bình Dương
28-01-2021 An Giang 55-51-73,Tây Ninh 92-60-52,Binh Thuận 61-74-64 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-01-2021 Đồng Nai 46-88-25,Sóc Trăng 87-91-31,Cần Thơ 94-33-04 Miss
26-01-2021 Bạc Liêu 44-27-85,Bến Tre 55-83-91,Vũng Tàu 90-51-55 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-01-2021 Cà Mau 65-56-53,Hồ Chí Minh 94-95-83,Đồng Tháp 63-72-62 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-01-2021 Kiên Giang 91-51-61,Đà Lạt 97-83-24,Tiền Giang 11-68-74 Miss