NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
29-06-2022 Đồng Nai 31-20-14,Sóc Trăng 25-78-36,Cần Thơ 63-95-74 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 22-11-08,Bến Tre 39-70-33,Vũng Tàu 65-81-40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 23-44-10,Hồ Chí Minh 87-94-51,Đồng Tháp 78-40-09 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 21-13-99,Đà Lạt 71-37-19,Tiền Giang 81-82-22 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 68-30-84,Bình Phước 03-81-57,Hậu Giang 84-95-01,Long An 84-26-79 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 17-19-86,Trà Vinh 25-75-06,Vĩnh Long 78-58-01 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 18-95-64,Tây Ninh 21-29-66,Binh Thuận 43-09-15 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 56-93-32,Sóc Trăng 96-17-53,Cần Thơ 19-74-86 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 25-88-99,Bến Tre 35-11-67,Vũng Tàu 23-21-22 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 41-08-97,Hồ Chí Minh 53-94-67,Đồng Tháp 66-32-76 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 80-86-15,Đà Lạt 90-03-22,Tiền Giang 56-05-10 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 06-22-97,Bình Phước 98-62-35,Hậu Giang 96-63-62,Long An 95-55-31 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 74-79-01,Trà Vinh 70-41-96,Vĩnh Long 14-66-95 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 79-50-86,Tây Ninh 45-73-84,Binh Thuận 55-04-27 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 37-66-46,Sóc Trăng 61-27-97,Cần Thơ 12-45-95 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 03-96-42,Bến Tre 36-52-21,Vũng Tàu 58-29-74 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 57-23-28,Hồ Chí Minh 80-60-75,Đồng Tháp 27-16-15 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 48-94-49,Đà Lạt 56-03-98,Tiền Giang 79-83-64 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 11-28-52,Bình Phước 79-20-34,Hậu Giang 94-72-96,Long An 00-97-14 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 73-09-97,Trà Vinh 93-04-16,Vĩnh Long 56-65-95 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 18-36-31,Tây Ninh 72-45-04,Binh Thuận 93-46-21 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 29-39-38,Sóc Trăng 04-91-10,Cần Thơ 41-76-10 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 21-64-00,Bến Tre 10-40-86,Vũng Tàu 01-82-32 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 13-78-09,Hồ Chí Minh 70-21-39,Đồng Tháp 42-65-77 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 40-44-31,Đà Lạt 22-07-83,Tiền Giang 68-85-39 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 18-89-76,Bình Phước 22-77-28,Hậu Giang 12-14-56,Long An 03-69-53 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 07-69-37,Trà Vinh 04-75-38,Vĩnh Long 47-26-74 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 80-72-52,Tây Ninh 74-67-61,Binh Thuận 47-71-77 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 08-82-11,Sóc Trăng 49-90-76,Cần Thơ 52-64-53 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 05-11-95,Bến Tre 73-10-35,Vũng Tàu 75-88-28 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 44-32-00,Hồ Chí Minh 55-87-20,Đồng Tháp 79-88-27 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 14-47-25,Đà Lạt 37-48-82,Tiền Giang 06-97-88 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 29-15-08,Bình Phước 63-69-28,Hậu Giang 23-34-79,Long An 55-90-16 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 16-54-50,Trà Vinh 61-92-11,Vĩnh Long 48-31-99 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 59-27-38,Tây Ninh 50-34-55,Binh Thuận 50-03-56 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 61-01-87,Sóc Trăng 54-56-40,Cần Thơ 28-93-25 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 16-29-94,Bến Tre 76-43-55,Vũng Tàu 47-61-23 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 43-40-35,Hồ Chí Minh 32-95-30,Đồng Tháp 64-48-04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 04-79-01,Đà Lạt 68-70-51,Tiền Giang 28-35-90 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 93-60-09,Bình Phước 50-99-84,Hậu Giang 80-52-25,Long An 06-30-31 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An