NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-09-2022 Bình Dương 60-36,Trà Vinh 91-71,Vĩnh Long 81-98 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-09-2022 An Giang 21-22,Tây Ninh 40-45,Binh Thuận 56-49 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-09-2022 Đồng Nai 30-97,Sóc Trăng 58-77,Cần Thơ 65-71 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-09-2022 Bạc Liêu 68-74,Bến Tre 09-60,Vũng Tàu 48-63 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-09-2022 Cà Mau 34-13,Hồ Chí Minh 78-79,Đồng Tháp 04-28 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-09-2022 Kiên Giang 55-83,Đà Lạt 43-85,Tiền Giang 26-14 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-09-2022 Hồ Chí Minh 89-09,Bình Phước 52-14,Hậu Giang 57-28,Long An 56-94 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-09-2022 Bình Dương 17-59,Trà Vinh 93-64,Vĩnh Long 27-62 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-09-2022 An Giang 42-25,Tây Ninh 69-55,Binh Thuận 84-75 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-09-2022 Đồng Nai 36-93,Sóc Trăng 49-93,Cần Thơ 74-31 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-09-2022 Bạc Liêu 28-44,Bến Tre 20-62,Vũng Tàu 91-86 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-09-2022 Cà Mau 06-51,Hồ Chí Minh 53-42,Đồng Tháp 93-59 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-09-2022 Kiên Giang 23-75,Đà Lạt 74-75,Tiền Giang 63-96 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-09-2022 Hồ Chí Minh 35-98,Bình Phước 27-64,Hậu Giang 02-31,Long An 08-03 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-09-2022 Bình Dương 08-50,Trà Vinh 92-67,Vĩnh Long 18-45 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-09-2022 An Giang 28-99,Tây Ninh 96-62,Binh Thuận 89-68 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-09-2022 Đồng Nai 23-38,Sóc Trăng 28-51,Cần Thơ 65-75 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-09-2022 Bạc Liêu 24-19,Bến Tre 38-75,Vũng Tàu 97-61 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-09-2022 Cà Mau 71-27,Hồ Chí Minh 75-96,Đồng Tháp 94-46 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-09-2022 Kiên Giang 67-40,Đà Lạt 77-61,Tiền Giang 93-50 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-09-2022 Hồ Chí Minh 51-81,Bình Phước 31-32,Hậu Giang 44-72,Long An 61-97 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-09-2022 Bình Dương 00-85,Trà Vinh 96-35,Vĩnh Long 60-86 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-09-2022 An Giang 12-73,Tây Ninh 09-54,Binh Thuận 81-58 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-09-2022 Đồng Nai 58-43,Sóc Trăng 38-61,Cần Thơ 37-25 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-09-2022 Bạc Liêu 45-64,Bến Tre 82-75,Vũng Tàu 84-34 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-09-2022 Cà Mau 42-24,Hồ Chí Minh 84-26,Đồng Tháp 36-84 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-09-2022 Kiên Giang 25-83,Đà Lạt 76-70,Tiền Giang 65-55 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-09-2022 Hồ Chí Minh 11-89,Bình Phước 62-78,Hậu Giang 69-40,Long An 42-41 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-09-2022 Bình Dương 64-92,Trà Vinh 39-87,Vĩnh Long 44-91 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-09-2022 An Giang 32-85,Tây Ninh 00-56,Binh Thuận 35-18 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-08-2022 Đồng Nai 23-32,Sóc Trăng 31-83,Cần Thơ 28-34 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-08-2022 Bạc Liêu 26-09,Bến Tre 21-86,Vũng Tàu 65-37 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-08-2022 Cà Mau 36-85,Hồ Chí Minh 32-44,Đồng Tháp 99-67 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-08-2022 Kiên Giang 07-10,Đà Lạt 79-58,Tiền Giang 94-26 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-08-2022 Hồ Chí Minh 60-41,Bình Phước 13-30,Hậu Giang 59-75,Long An 91-47 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-08-2022 Hồ Chí Minh 85-34,Bình Phước 58-83,Hậu Giang 37-85,Long An 87-02 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2022 Bạc Liêu 33-45,Bến Tre 86-81,Vũng Tàu 11-77 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-08-2022 Cà Mau 73-00,Hồ Chí Minh 14-82,Đồng Tháp 32-71 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-08-2022 Kiên Giang 89-60,Đà Lạt 30-05,Tiền Giang 14-80 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-08-2022 Hồ Chí Minh 64-31,Bình Phước 39-32,Hậu Giang 43-74,Long An 79-18 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An