NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
29-06-2022 Đồng Nai 146-994,Sóc Trăng 318-232,Cần Thơ 337-057 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 311-121,Bến Tre 272-065,Vũng Tàu 340-857 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 400-604,Hồ Chí Minh 912-062,Đồng Tháp 279-175 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 904-777,Đà Lạt 805-533,Tiền Giang 997-182 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 313-287,Bình Phước 703-234,Hậu Giang 130-075,Long An 826-378 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 205-101,Trà Vinh 254-916,Vĩnh Long 608-544 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 062-364,Tây Ninh 281-500,Binh Thuận 217-023 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 145-722,Sóc Trăng 817-853,Cần Thơ 647-302 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 167-101,Bến Tre 582-192,Vũng Tàu 958-777 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 197-462,Hồ Chí Minh 507-559,Đồng Tháp 076-285 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 543-215,Đà Lạt 882-825,Tiền Giang 184-304 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 025-297,Bình Phước 619-950,Hậu Giang 594-360,Long An 145-175 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 019-692,Trà Vinh 818-241,Vĩnh Long 326-304 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 384-503,Tây Ninh 584-742,Binh Thuận 090-006 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 074-188,Sóc Trăng 737-772,Cần Thơ 165-138 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 309-903,Bến Tre 059-224,Vũng Tàu 456-144 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 836-792,Hồ Chí Minh 163-927,Đồng Tháp 338-854 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 901-860,Đà Lạt 137-095,Tiền Giang 394-553 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 395-064,Bình Phước 926-051,Hậu Giang 064-752,Long An 914-122 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 438-621,Trà Vinh 375-019,Vĩnh Long 513-965 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 584-266,Tây Ninh 115-930,Binh Thuận 521-598 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 185-738,Sóc Trăng 297-015,Cần Thơ 986-210 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 795-843,Bến Tre 777-126,Vũng Tàu 665-081 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 657-352,Hồ Chí Minh 705-438,Đồng Tháp 419-473 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 019-671,Đà Lạt 847-209,Tiền Giang 764-171 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 780-435,Bình Phước 852-336,Hậu Giang 328-706,Long An 301-631 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 469-164,Trà Vinh 635-538,Vĩnh Long 747-258 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 150-832,Tây Ninh 770-847,Binh Thuận 006-170 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 540-635,Sóc Trăng 361-476,Cần Thơ 177-281 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 487-905,Bến Tre 313-681,Vũng Tàu 949-475 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 260-244,Hồ Chí Minh 858-006,Đồng Tháp 406-488 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 171-562,Đà Lạt 559-547,Tiền Giang 891-715 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 810-558,Bình Phước 391-422,Hậu Giang 534-925,Long An 124-061 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 994-153,Trà Vinh 019-852,Vĩnh Long 337-416 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 827-835,Tây Ninh 150-259,Binh Thuận 370-902 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 750-866,Sóc Trăng 556-208,Cần Thơ 900-263 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 451-777,Bến Tre 176-125,Vũng Tàu 101-247 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 922-468,Hồ Chí Minh 345-495,Đồng Tháp 704-308 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 405-104,Đà Lạt 168-770,Tiền Giang 255-702 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 098-840,Bình Phước 768-566,Hậu Giang 784-550,Long An 506-827 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An