NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-09-2021 Bình Định 244,Quảng Bình 933,Quảng Trị 557 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-09-2021 Đà Nẵng 560,Khánh Hòa 329 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-09-2021 Đắc Lắc 201,Quảng Nam 246 Win Đắc Lắc
20-09-2021 Phú Yên 338,Thừa Thiên Huế 113 Miss
19-09-2021 Khánh Hòa 479,Kon Tum 085 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-09-2021 Đà Nẵng 402,Đắc Nông 839,Quảng Ngãi 157 Win Đà Nẵng
17-09-2021 Gia Lai 898,Ninh Thuận 607 Miss
16-09-2021 Bình Định 540,Quảng Bình 183,Quảng Trị 991 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-09-2021 Đà Nẵng 157,Khánh Hòa 031 Win Đà Nẵng
14-09-2021 Đắc Lắc 751,Quảng Nam 612 Miss
13-09-2021 Phú Yên 217,Thừa Thiên Huế 543 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-09-2021 Khánh Hòa 190,Kon Tum 137 Win Khánh Hòa
11-09-2021 Đà Nẵng 145,Đắc Nông 123,Quảng Ngãi 324 Miss
10-09-2021 Gia Lai 223,Ninh Thuận 273 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-09-2021 Bình Định 657,Quảng Bình 578,Quảng Trị 983 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-09-2021 Đà Nẵng 928,Khánh Hòa 581 Win Khánh Hòa
07-09-2021 Đắc Lắc 127,Quảng Nam 634 Miss
06-09-2021 Phú Yên 254,Thừa Thiên Huế 001 Win Phú Yên
05-09-2021 Khánh Hòa 302,Kon Tum 864 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-09-2021 Đà Nẵng 210,Đắc Nông 124 Miss
03-09-2021 Gia Lai 636,Ninh Thuận 712 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-09-2021 Bình Định 599,Quảng Bình 018,Quảng Trị 542 Win Bình Định
01-09-2021 Đà Nẵng 082,Khánh Hòa 547 Miss
31-08-2021 Đắc Lắc 004,Quảng Nam 232 Win Đắc Lắc
30-08-2021 Phú Yên 610,Thừa Thiên Huế 539 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-08-2021 Khánh Hòa 858,Kon Tum 134 Win Khánh Hòa
28-08-2021 Đà Nẵng 123,Đắc Nông 618,Quảng Ngãi 251 Miss
27-08-2021 Gia Lai 119,Ninh Thuận 307 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-08-2021 Bình Định 397,Quảng Bình 034,Quảng Trị 010 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-08-2021 Đà Nẵng 223,Khánh Hòa 254 Miss
24-08-2021 Đắc Lắc 499,Quảng Nam 223 Win Đắc Lắc
23-08-2021 Phú Yên 368,Thừa Thiên Huế 384 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-08-2021 Khánh Hòa 793,Kon Tum 419 Miss
21-08-2021 Đắc Nông 308,Quảng Ngãi 012 Win Đắc Nông
20-08-2021 Gia Lai 146,Ninh Thuận 430 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-08-2021 Bình Định 359,Quảng Bình 536,Quảng Trị 859 Miss
18-08-2021 Đà Nẵng 129-Khánh Hòa 859 Win Khánh Hòa
17-08-2021 Đắc Lắc 991,Quảng Nam 010 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-08-2021 Phú Yên 948,Thừa Thiên Huế 993 Miss
15-08-2021 Khánh Hòa 197,Kon Tum 012 Miss
14-08-2021 Đà Nẵng 964,Đắc Nông 392,Quảng Ngãi 989 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-08-2021 Gia Lai 612,Ninh Thuận 134 Miss
12-08-2021 Bình Định 565,Quảng Bình 457,Quảng Trị 350 Win Bình Định
11-08-2021 Đà Nẵng 079,Khánh Hòa 983 Miss
10-08-2021 Đắc Lắc 472,Quảng Nam 652 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-08-2021 Phú Yên 742,Thừa Thiên Huế 239 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-08-2021 Gia Lai 751 Win Gia Lai
05-08-2021 Bình Định 534,Quảng Bình 040,Quảng Trị 192 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2021 Quảng Nam 493 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 790,Ninh Thuận 951 Win Gia Lai,Ninh Thuận