NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-10-2020 Đắc Lắc 31,Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-10-2020 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-10-2020 Khánh Hòa 29,Kon Tum 52 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-10-2020 Đà Nẵng 67,Đắc Nông 85,Quảng Ngãi 62 Miss
23-10-2020 Gia Lai 58,Ninh Thuận 18 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-10-2020 Bình Định 39,Quảng Bình 41,Quảng Trị 60 Win Bình Định
21-10-2020 Đà Nẵng 62,Khánh Hòa 91 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-10-2020 Đắc Lắc 24,Quảng Nam 30 Miss
19-10-2020 Phú Yên 68,Thừa Thiên Huế 21 Miss
18-10-2020 Khánh Hòa 98,Kon Tum 73 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-10-2020 Đà Nẵng 69,Đắc Nông 27,Quảng Ngãi 44 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-10-2020 Gia Lai 81,Ninh Thuận 92 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-10-2020 Bình Định 25,Quảng Bình 59,Quảng Trị 64 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-10-2020 Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 00 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-10-2020 Đắc Lắc 50,Quảng Nam 01 Miss
12-10-2020 Phú Yên 60,Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-10-2020 Khánh Hòa 33,Kon Tum 30 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-10-2020 Đà Nẵng 98,Đắc Nông 29,Quảng Ngãi 58 Win Đà Nẵng
09-10-2020 Gia Lai 77,Ninh Thuận 03 Miss
08-10-2020 Bình Định 43,Quảng Bình 16,Quảng Trị 12 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-10-2020 Đà Nẵng 97,Khánh Hòa 49 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-10-2020 Đắc Lắc 15,Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc
05-10-2020 Phú Yên 99,Thừa Thiên Huế 94 Miss
04-10-2020 Khánh Hòa 66,Kon Tum 38 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-10-2020 Đà Nẵng 10,Đắc Nông 15,Quảng Ngãi 83 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-10-2020 Gia Lai 88,Ninh Thuận 90 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-10-2020 Bình Định 63,Quảng Bình 25,Quảng Trị 25 Miss
30-09-2020 Đà Nẵng 07,Khánh Hòa 33 Win Đà Nẵng
29-09-2020 Đắc Lắc 17,Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-09-2020 Phú Yên 03,Thừa Thiên Huế 00 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-09-2020 Khánh Hòa 27,Kon Tum 70 Miss
26-09-2020 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 08,Quảng Ngãi 20 Win Đà Nẵng
25-09-2020 Gia Lai 56,Ninh Thuận 55 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-09-2020 Bình Định 26,Quảng Bình 27,Quảng Trị 67 Miss
23-09-2020 Đà Nẵng 34,Khánh Hòa 77 Miss
22-09-2020 Đắc Lắc 80,Quảng Nam 03 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-09-2020 Phú Yên 70,Thừa Thiên Huế 20 Miss
20-09-2020 Khánh Hòa 04,Kon Tum 27 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-09-2020 Đà Nẵng 93,Đắc Nông 22,Quảng Ngãi 19 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 43,Ninh Thuận 84 Win Gia Lai,Ninh Thuận