NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-06-2021 Kiên Giang 073,Đà Lạt 178,Tiền Giang 037 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-06-2021 Hồ Chí Minh 164,Bình Phước 966,Hậu Giang 320,Long An 971 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-06-2021 Bình Dương 167,Trà Vinh 097,Vĩnh Long 596 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-06-2021 An Giang 062,Tây Ninh 225,Binh Thuận 407 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-06-2021 Đồng Nai 708,Sóc Trăng 812,Cần Thơ 512 Miss
15-06-2021 Bạc Liêu 011,Bến Tre 452,Vũng Tàu 982 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-06-2021 Cà Mau 836,Hồ Chí Minh 072,Đồng Tháp 822 Win Cà Mau
13-06-2021 Kiên Giang 142,Đà Lạt 907,Tiền Giang 912 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-06-2021 Hồ Chí Minh 117,Bình Phước 475,Hậu Giang 663,Long An 481 Miss
11-06-2021 Bình Dương 982,Trà Vinh 296,Vĩnh Long 874 Win Bình Dương
10-06-2021 An Giang 078,Tây Ninh 289,Binh Thuận 854 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-06-2021 Đồng Nai 435,Sóc Trăng 956,Cần Thơ 630 Miss
08-06-2021 Bạc Liêu 676,Bến Tre 297,Vũng Tàu 543 Win Bạc Liêu
07-06-2021 Cà Mau 183,Hồ Chí Minh 890,Đồng Tháp 870 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-06-2021 Kiên Giang 638,Đà Lạt 310,Tiền Giang 824 Miss
05-06-2021 Hồ Chí Minh 922,Bình Phước 226,Hậu Giang 411,Long An 012 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-06-2021 Bình Dương 133,Trà Vinh 226,Vĩnh Long 628 Win Bình Dương
03-06-2021 An Giang 147,Tây Ninh 223,Binh Thuận 196 Miss
02-06-2021 Đồng Nai 336,Sóc Trăng 693,Cần Thơ 487 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-06-2021 Bạc Liêu 945,Bến Tre 911,Vũng Tàu 978 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-05-2021 Cà Mau 096,Hồ Chí Minh 420,Đồng Tháp 453 Miss
30-05-2021 Kiên Giang 456,Đà Lạt 540,Tiền Giang 503 Win Kiên Giang
29-05-2021 Hồ Chí Minh 270,Bình Phước 798,Hậu Giang 077,Long An 656 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-05-2021 Bình Dương 660,Trà Vinh 793,Vĩnh Long 365 Miss
27-05-2021 An Giang 895,Tây Ninh 247,Binh Thuận 345 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-05-2021 Đồng Nai 035,Sóc Trăng 283,Cần Thơ 675 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-05-2021 Bạc Liêu 196,Bến Tre 244,Vũng Tàu 621 Miss
24-05-2021 Cà Mau 463,Hồ Chí Minh 390,Đồng Tháp 565 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-05-2021 Kiên Giang 238,Đà Lạt 609,Tiền Giang 174 Win Kiên Giang
22-05-2021 Hồ Chí Minh 548,Bình Phước 744,Hậu Giang 070,Long An 497 Miss
21-05-2021 Bình Dương 533,Trà Vinh 253,Vĩnh Long 286 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-05-2021 An Giang 905,Tây Ninh 786,Binh Thuận 581 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-05-2021 Đồng Nai 885,Sóc Trăng 039,Cần Thơ 814 Miss
18-05-2021 Bạc Liêu 566,Bến Tre 845,Vũng Tàu 448 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-05-2021 Cà Mau 905,Hồ Chí Minh 761,Đồng Tháp 997 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-05-2021 Kiên Giang 197,Đà Lạt 175,Tiền Giang 139 Miss
15-05-2021 Hồ Chí Minh 211,Bình Phước 325,Hậu Giang 117,Long An 662 Win Hồ Chí Minh
14-05-2021 Bình Dương 650,Trà Vinh 127,Vĩnh Long 658 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 993,Binh Thuận 381 Miss
12-05-2021 Đồng Nai 266,Sóc Trăng 543,Cần Thơ 250 Win Đồng Nai