NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-11-2021 Đắc Lắc 40-53,Quảng Nam 24-97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-11-2021 Phú Yên 18-93,Thừa Thiên Huế 83-39 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-11-2021 Khánh Hòa 08-45,Kon Tum 54-63 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-11-2021 Đà Nẵng 55-94,Đắc Nông 90-38,Quảng Ngãi 78-29 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-11-2021 Gia Lai 58-74,Ninh Thuận 66-91 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-11-2021 Bình Định 09-34,Quảng Bình 74-45,Quảng Trị 90-07 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-11-2021 Đà Nẵng 69-15,Khánh Hòa 55-28 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-11-2021 Đắc Lắc 01-08,Quảng Nam 14-98 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-11-2021 Phú Yên 06-57,Thừa Thiên Huế 41-23 Win Phú Yên
21-11-2021 Khánh Hòa 32-77,Kon Tum 23-76 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-11-2021 Đà Nẵng 30-05,Đắc Nông 81-23,Quảng Ngãi 55-15 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-11-2021 Gia Lai 99-37,Ninh Thuận 85-69 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-11-2021 Bình Định 40-06,Quảng Bình 39-67,Quảng Trị 97-08 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-11-2021 Đà Nẵng 71-35,Khánh Hòa 82-51 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-11-2021 Đắc Lắc 89-06,Quảng Nam 22-69 Miss
15-11-2021 Phú Yên 48-22,Thừa Thiên Huế 44-90 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-11-2021 Khánh Hòa 23-39,Kon Tum 55-38 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-11-2021 Đà Nẵng 28-39,Đắc Nông 53-49,Quảng Ngãi 93-50 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-11-2021 Gia Lai 08-73,Ninh Thuận 63-77 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-11-2021 Bình Định 27-21,Quảng Bình 05-64,Quảng Trị 61-72 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-11-2021 Đà Nẵng 58-59,Khánh Hòa 30-36 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-11-2021 Đắc Lắc 72-57,Quảng Nam 75-89 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-11-2021 Phú Yên 88-55,Thừa Thiên Huế 72-04 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-11-2021 Khánh Hòa 35-21,Kon Tum 53-42 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-11-2021 Đà Nẵng 60-62,Đắc Nông 08-06,Quảng Ngãi 99-16 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-11-2021 Gia Lai 02-94,Ninh Thuận 22-58 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-11-2021 Bình Định 18-50,Quảng Bình 16-26,Quảng Trị 76-45 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-11-2021 Đà Nẵng 47-86,Khánh Hòa 85-08 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-11-2021 Đắc Lắc 83-61,Quảng Nam 50-95 Miss
01-11-2021 Phú Yên 54-38,Thừa Thiên Huế 01-39 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-10-2021 Khánh Hòa 99-68,Kon Tum 68-52 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-10-2021 Đà Nẵng 07-99,Đắc Nông 58-98,Quảng Ngãi 01-66 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-10-2021 Gia Lai 79-14,Ninh Thuận 40-23 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-10-2021 Bình Định 58-03,Quảng Bình 77-17,Quảng Trị 39-44 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-10-2021 Đà Nẵng 94-19,Khánh Hòa 75-41 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-10-2021 Đắc Lắc 74-03,Quảng Nam 13-64 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-10-2021 Phú Yên 49-45,Thừa Thiên Huế 20-17 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-10-2021 Khánh Hòa 33-55,Kon Tum 39-25 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-10-2021 Đà Nẵng 47-33,Đắc Nông 99-36,Quảng Ngãi 97-72 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 74-14,Ninh Thuận 26-43 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 45-94,Quảng Bình 22-85,Quảng Trị 60-90 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 45-89,Khánh Hòa 35-45 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 48-00,Quảng Nam 37-59 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-10-2021 Phú Yên 63-35,Thừa Thiên Huế 57-48 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 45-63,Kon Tum 69-78 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-10-2021 Đà Nẵng 10-60,Đắc Nông 65-23,Quảng Ngãi 23-32 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-10-2021 Gia Lai 34-26,Ninh Thuận 35-84 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-10-2021 Bình Định 46-02,Quảng Bình 23-19,Quảng Trị 51-84 Win Bình Định
13-10-2021 Đà Nẵng 42-76,Khánh Hòa 75-96 Miss
12-10-2021 Đắc Lắc 80-89,Quảng Nam 67-39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam