NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
16-05-2021 Khánh Hòa 79,Kon Tum 06 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-05-2021 Đà Nẵng 11,Đắc Nông 20,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-05-2021 Gia Lai 00,Ninh Thuận 55 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-05-2021 Bình Định 60,Quảng Bình 17,Quảng Trị 60 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-05-2021 Đà Nẵng 57,Khánh Hòa 15 Miss
11-05-2021 Đắc Lắc 86,Quảng Nam 88 Win Đắc Lắc
10-05-2021 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 27 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 54,Kon Tum 50 Miss
08-05-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 12,Quảng Ngãi 55 Miss
07-05-2021 Gia Lai 93,Ninh Thuận 23 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-05-2021 Bình Định 61,Quảng Bình 44,Quảng Trị 30 Win Bình Định,Quảng Bình
05-05-2021 Đà Nẵng 10,Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 16,Quảng Nam 87 Miss
03-05-2021 Phú Yên 72,Thừa Thiên Huế 32 Win Phú Yên
02-05-2021 Khánh Hòa 64,Kon Tum 10 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 53,Đắc Nông 22,Quảng Ngãi 65 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-04-2021 Gia Lai 06,Ninh Thuận 05 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-04-2021 Bình Định 88,Quảng Bình 68,Quảng Trị 61 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-04-2021 Đà Nẵng 51,Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 50,Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-04-2021 Phú Yên 65,Thừa Thiên Huế 95 Miss
25-04-2021 Khánh Hòa 90,Kon Tum 95 Win Khánh Hòa
24-04-2021 Đà Nẵng 87,Đắc Nông 80,Quảng Ngãi 15 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-04-2021 Gia Lai 76,Ninh Thuận 30 Miss
22-04-2021 Bình Định 96,Quảng Bình 03,Quảng Trị 08 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-04-2021 Đà Nẵng 24,Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-04-2021 Đắc Lắc 18,Quảng Nam 08 Miss
19-04-2021 Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên
18-04-2021 Khánh Hòa 51,Kon Tum 33 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 19,Đắc Nông 65,Quảng Ngãi 53 Miss
16-04-2021 Gia Lai 09,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 68,Quảng Bình 71,Quảng Trị 57 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 30,Khánh Hòa 42 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 00 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 39,Thừa Thiên Huế 77 Win Phú Yêu
11-04-2021 Khánh Hòa 33,Kon Tum 59 Miss
10-04-2021 Đà Nẵng 52,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 80 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-04-2021 Gia Lai 94,Ninh Thuận 59 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-04-2021 Bình Định 72,Quảng Bình 20,Quảng Trị 71 Miss
07-04-2021 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-04-2021 Đắc Lắc 61,Quảng Nam 74 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-04-2021 Phú Yên 47,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-04-2021 Khánh Hòa 91,Kon Tum 61 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-04-2021 Đà Nẵng 39,Đắc Nông 99,Quảng Ngãi 00 Miss
02-04-2021 Gia Lai 27,Ninh Thuận 60 Win Gia Lai
01-04-2021 Bình Định 85,Quảng Bình 61,Quảng Trị 90 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-03-2021 Đà Nẵng 19,Khánh Hòa 42 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-03-2021 Đắc Lắc 98,Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-03-2021 Phú Yên 24,Thừa Thiên Huế 78 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-03-2021 Khánh Hòa 04,Kon Tum 21 Miss