NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
16-05-2021 Khánh Hòa 58-95,Kon Tum 60-33 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-05-2021 Đà Nẵng 98-69,Đắc Nông 81-45,Quảng Ngãi 73-71 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-05-2021 Gia Lai 06-36,Ninh Thuận 11-46 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-05-2021 Bình Định 32-11,Quảng Bình 71-99,Quảng Trị 24-53 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-05-2021 Đà Nẵng 32-83,Khánh Hòa 32-57 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-05-2021 Đắc Lắc 75-71,Quảng Nam 81-74 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-05-2021 Phú Yên 80-87,Thừa Thiên Huế 73-38 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 59-54,Kon Tum 90-55 Miss
08-05-2021 Đà Nẵng 57-24,Đắc Nông 02-82,Quảng Ngãi 40-59 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
07-05-2021 Gia Lai 13-43,Ninh Thuận 69-23 Win Gia Lai
06-05-2021 Bình Định 51-90,Quảng Bình 87-67,Quảng Trị 49-88 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 66-38,Khánh Hòa 28-29 Miss
04-05-2021 Đắc Lắc 55-59,Quảng Nam 99-77 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-05-2021 Phú Yên 85-90,Thừa Thiên Huế 32-37 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-05-2021 Khánh Hòa 41-82,Kon Tum 45-58 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 96-15,Đắc Nông 18-91,Quảng Ngãi 45-36 Miss
30-04-2021 Gia Lai 19-76,Ninh Thuận 45-69 Win Gia Lai
29-04-2021 Bình Định 83-85,Quảng Bình 30-56,Quảng Trị 18-21 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-04-2021 Đà Nẵng 47-29,Khánh Hòa 85-38 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 47-19,Quảng Nam 33-41 Miss
26-04-2021 Phú Yên 13-88,Thừa Thiên Huế 08-39 Win Phú Yên
25-04-2021 Khánh Hòa 45-90,Kon Tum 17-43 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-04-2021 Đà Nẵng 22-26,Đắc Nông 22-77,Quảng Ngãi 79-44 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-04-2021 Gia Lai 40-51,Ninh Thuận 73-53 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-04-2021 Bình Định 02-29,Quảng Bình 77-28,Quảng Trị 03-13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-04-2021 Đà Nẵng 75-01,Khánh Hòa 18-81 Miss
20-04-2021 Đắc Lắc 97-92,Quảng Nam 71-09 Win Đắc Lắc
19-04-2021 Phú Yên 63-76,Thừa Thiên Huế 65-07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-04-2021 Khánh Hòa 61-36,Kon Tum 03-08 Miss
17-04-2021 Đà Nẵng 91-09,Đắc Nông 35-49,Quảng Ngãi 59-69 Win Đà Nẵng
16-04-2021 Gia Lai 54-10,Ninh Thuận 68-07 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 80-50,Quảng Bình 58-90,Quảng Trị 35-73 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 28-30,Khánh Hòa 90-66 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 19-11,Quảng Nam 05-00 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 71-58,Thừa Thiên Huế 31-48 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-04-2021 Khánh Hòa 41-51,Kon Tum 36-01 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-04-2021 Đà Nẵng 24-77,Đắc Nông 25-97,Quảng Ngãi 72-14 Miss
09-04-2021 Gia Lai 44-94,Ninh Thuận 96-32 Win Gia Lai
08-04-2021 Bình Định 47-68,Quảng Bình 10-63,Quảng Trị 69-97 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-04-2021 Đà Nẵng 34-66,Khánh Hòa 43-16 Miss
06-04-2021 Đắc Lắc 61-99,Quảng Nam 92-55 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-04-2021 Phú Yên 03-50,Thừa Thiên Huế 81-29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-04-2021 Khánh Hòa 07-17,Kon Tum 05-70 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-04-2021 Đà Nẵng 96-44,Đắc Nông 33-07,Quảng Ngãi 59-89 Miss
02-04-2021 Gia Lai 75-72,Ninh Thuận 12-28 Win Gia Lai
01-04-2021 Bình Định 47-88,Quảng Bình 54-61,Quảng Trị 96-07 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-03-2021 Đà Nẵng 82-10,Khánh Hòa 56-45 Miss
30-03-2021 Đắc Lắc 20-80,Quảng Nam 83-84 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-03-2021 Phú Yên 64-48,Thừa Thiên Huế 90-59 Miss
28-03-2021 Khánh Hòa 96-68,Kon Tum 79-36 Win Khánh Hòa