NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-07-2021 Nghỉ dịch covid
24-07-2021 Nghỉ dịch covid
23-07-2021 Nghỉ dịch covid
22-07-2021 Nghỉ dịch covid
21-07-2021 Nghỉ dịch covid
20-07-2021 Nghỉ dịch covid
19-07-2021 Nghỉ dịch covid
18-07-2021 Nghỉ dịch covid
17-07-2021 Nghỉ dịch covid
16-07-2021 Nghỉ dịch covid
15-07-2021 Nghỉ dịch covid
14-07-2021 Nghỉ dịch covid
13-07-2021 Nghỉ dịch covid
12-07-2021 Nghỉ dịch covid
11-07-2021 Nghỉ dịch covid
10-07-2021 Nghỉ dịch covid
09-07-2021 Bình Dương 79-37-75,Trà Vinh 41-52-87,Vĩnh Long 96-12-10 Miss
08-07-2021 An Giang 39-54-97,Tây Ninh 29-38-28,Binh Thuận 36-17-44 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-07-2021 Đồng Nai 78-61-60,Sóc Trăng 16-64-28,Cần Thơ 18-50-13 Win Đồng Nai
06-07-2021 Bạc Liêu 87-56-80,Bến Tre 29-16-55,Vũng Tàu 32-40-89 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-07-2021 Cà Mau 55-73-25,Hồ Chí Minh 96-58-29,Đồng Tháp 06-11-91 Miss
04-07-2021 Kiên Giang 93-19-25,Đà Lạt 04-37-29,Tiền Giang 44-14-77 Win Kiên Giang
03-07-2021 Hồ Chí Minh 52-07-58,Bình Phước 53-12-82,Hậu Giang 66-85-97,Long An 11-46-76 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-07-2021 Bình Dương 15-22-60,Trà Vinh 56-66-17,Vĩnh Long 03-28-39 Miss
01-07-2021 An Giang 04-92-91,Tây Ninh 25-86-87,Binh Thuận 70-26-28 Miss
30-06-2021 Đồng Nai 83-90-15,Sóc Trăng 16-24-49,Cần Thơ 83-30-65 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-06-2021 Bạc Liêu 39-42-47,Bến Tre 15-40-93,Vũng Tàu 67-98-45 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-06-2021 Cà Mau 71-87-42,Hồ Chí Minh 99-98-72,Đồng Tháp 51-03-49 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-06-2021 Kiên Giang 50-05-62,Đà Lạt 17-74-14,Tiền Giang 23-24-83 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-06-2021 Hồ Chí Minh 28-42-88,Bình Phước 59-35-69,Hậu Giang 71-84-52,Long An 90-91-80 Miss
25-06-2021 Bình Dương 76-49-35,Trà Vinh 50-80-53,Vĩnh Long 16-22-97 Win Bình Dương
24-06-2021 An Giang 38-02-08,Tây Ninh 87-93-34,Binh Thuận 45-27-81 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-06-2021 Đồng Nai 90-23-49,Sóc Trăng 54-62-76,Cần Thơ 19-83-03 Miss
22-06-2021 Bạc Liêu 74-02-69,Bến Tre 76-64-09,Vũng Tàu 12-14-60 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-06-2021 Cà Mau 00-12-35,Hồ Chí Minh 44-30-03,Đồng Tháp 24-58-05 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-06-2021 Kiên Giang 79-80-24,Đà Lạt 89-45-91,Tiền Giang 37-20-14 Miss
19-06-2021 Hồ Chí Minh 72-64-98,Bình Phước 16-61-93,Hậu Giang 16-15-03,Long An 28-38-68 Win Hồ Chí Minh
18-06-2021 Bình Dương 37-49-74,Trà Vinh 84-14-97,Vĩnh Long 22-95-00 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-06-2021 An Giang 94-28-09,Tây Ninh 60-96-44,Binh Thuận 49-62-67 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-06-2021 Đồng Nai 01-93-29,Sóc Trăng 35-21-30,Cần Thơ 88-38-34 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-06-2021 Bạc Liêu 11-96-15,Bến Tre 31-81-52,Vũng Tàu 56-76-34 Miss
14-06-2021 Cà Mau 54-41-02,Hồ Chí Minh 60-71-12,Đồng Tháp 77-46-35 Win Cà Mau
13-06-2021 Kiên Giang 11-54-28,Đà Lạt 94-01-74,Tiền Giang 60-30-94 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-06-2021 Hồ Chí Minh 04-08-69,Bình Phước 84-37-51,Hậu Giang 47-19-93,Long An 89-53-43 Miss
11-06-2021 Bình Dương 82-94-93,Trà Vinh 57-09-96,Vĩnh Long 81-74-02 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-06-2021 An Giang 13-51-53,Tây Ninh 71-83-10,Binh Thuận 02-44-13 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-06-2021 Đồng Nai 04-29-65,Sóc Trăng 89-56-01,Cần Thơ 55-02-42 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-06-2021 Bạc Liêu 84-94-29,Bến Tre 27-95-54,Vũng Tàu 05-44-70 Miss
07-06-2021 Cà Mau 83-03-64,Hồ Chí Minh 13-25-71,Đồng Tháp 24-48-71 Win Cà Mau
06-06-2021 Kiên Giang 81-08-36,Đà Lạt 22-62-50,Tiền Giang 38-78-27 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang