NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
18-04-2021 Kiên Giang 91-49,Đà Lạt 75-76,Tiền Giang 23-16 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 31-51,Bình Phước 39-48,Hậu Giang 15-33,Long An 49-70 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-04-2021 Bình Dương 46-60,Trà Vinh 94-61,Vĩnh Long 75-83 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 82-03,Tây Ninh 34-48,Binh Thuận 19-85 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 03-76,Sóc Trăng 19-73,Cần Thơ 43-17 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 98-88,Bến Tre 97-26,Vũng Tàu 81-08 Win Bạc Liêu
12-04-2021 Cà Mau 47-14,Hồ Chí Minh 70-15,Đồng Tháp 28-44 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 15-35,Đà Lạt 62-59,Tiền Giang 07-37 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 11-46,Bình Phước 27-11,Hậu Giang 66-93,Long An 90-01 Win Hồ Chí Minh
09-04-2021 Bình Dương 47-21,Trà Vinh 52-81,Vĩnh Long 42-95 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 82-96,Tây Ninh 76-19,Binh Thuận 43-73 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 42-13,Sóc Trăng 65-17,Cần Thơ 72-29 Miss
06-04-2021 Bạc Liêu 31-94,Bến Tre 03-09,Vũng Tàu 13-87 Win Bạc Liêu
05-04-2021 Cà Mau 51-36,Hồ Chí Minh 73-41,Đồng Tháp 18-04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 39-51,Đà Lạt 96-30,Tiền Giang 42-31 Miss
03-04-2021 Hồ Chí Minh 86-99,Bình Phước 36-22,Hậu Giang 25-12,Long An 20-49 Win Hồ Chí Minh
02-04-2021 Bình Dương 80-26,Trà Vinh 00-04,Vĩnh Long 94-55 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-04-2021 An Giang 81-31,Tây Ninh 07-87,Binh Thuận 86-76 Miss
31-03-2021 Đồng Nai 70-23,Sóc Trăng 15-01,Cần Thơ 27-98 Win Đồng Nai
30-03-2021 Bạc Liêu 70-95,Bến Tre 28-96,Vũng Tàu 35-31 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-03-2021 Cà Mau 82-38,Hồ Chí Minh 43-74,Đồng Tháp 28-12 Miss
28-03-2021 Kiên Giang 22-51,Đà Lạt 93-59,Tiền Giang 77-69 Win Kiên Giang
27-03-2021 Hồ Chí Minh 81-92,Bình Phước 55-62,Hậu Giang 61-24,Long An 47-39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-03-2021 Bình Dương 93-23,Trà Vinh 23-90,Vĩnh Long 26-14 Miss
25-03-2021 An Giang 04-93,Tây Ninh 00-83,Binh Thuận 29-27 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-03-2021 Đồng Nai 81-41,Sóc Trăng 32-37,Cần Thơ 39-01 Miss
23-03-2021 Bạc Liêu 84-66,Bến Tre 25-06,Vũng Tàu 67-80 Win Bạc Liêu
22-03-2021 Cà Mau 46-98,Hồ Chí Minh 09-32,Đồng Tháp 29-24 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-03-2021 Kiên Giang 85-19,Đà Lạt 17-68,Tiền Giang 91-46 Miss
20-03-2021 Hồ Chí Minh 28-40,Bình Phước 05-52,Hậu Giang 66-73,Long An 60-03 Win Hồ Chí Minh
19-03-2021 Bình Dương 21-99,Trà Vinh 13-07,Vĩnh Long 01-89 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-03-2021 An Giang 84-23,Tây Ninh 18-82,Binh Thuận 37-44 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-03-2021 Đồng Nai 18-58,Sóc Trăng 24-15,Cần Thơ 82-23 Miss
16-03-2021 Bạc Liêu 60-31,Bến Tre 20-00,Vũng Tàu 31-07 Win Bạc Liêu
15-03-2021 Cà Mau 27-65,Hồ Chí Minh 69-03,Đồng Tháp 06-39 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-03-2021 Kiên Giang 55-56,Đà Lạt 24-72,Tiền Giang 31-53 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-03-2021 Hồ Chí Minh 55-58,Bình Phước 36-93,Hậu Giang 14-93,Long An 79-31 Miss
12-03-2021 Bình Dương 02-01,Trà Vinh 04-07,Vĩnh Long 43-20 Win Bình Dương
11-03-2021 An Giang 17-28,Tây Ninh 58-38,Binh Thuận 78-87 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-03-2021 Đồng Nai 83-10,Sóc Trăng 06-19,Cần Thơ 37-53 Miss
09-03-2021 Bạc Liêu 44-63,Bến Tre 66-68,Vũng Tàu 74-28 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-03-2021 Cà Mau 80-18,Hồ Chí Minh 45-91,Đồng Tháp 91-71 Miss
07-03-2021 Kiên Giang 24-31,Đà Lạt 59-60,Tiền Giang 64-59 Win Kiên Giang,Đà Lạt
06-03-2021 Hồ Chí Minh 93-47,Bình Phước 42-01,Hậu Giang 87-19,Long An 48-83 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-03-2021 Bình Dương 60-67,Trà Vinh 70-89,Vĩnh Long 97-48 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-03-2021 An Giang 49-30,Tây Ninh 00-58,Binh Thuận 03-68 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-03-2021 Đồng Nai 42-20,Sóc Trăng 18-14,Cần Thơ 33-57 Miss
02-03-2021 Bạc Liêu 46-03,Bến Tre 08-18,Vũng Tàu 51-40 Win Bạc Liêu
01-03-2021 Cà Mau 19-32,Hồ Chí Minh 04-71,Đồng Tháp 00-16 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-02-2021 Kiên Giang 49-34,Đà Lạt 27-41,Tiền Giang 03-88 Miss