NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-01-2021 Đồng Nai 38-58,Sóc Trăng 70-04,Cần Thơ 68-84 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-01-2021 Bạc Liêu 97-45,Bến Tre 75-24,Vũng Tàu 99-64 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-01-2021 Cà Mau 65-05,Hồ Chí Minh 37-95,Đồng Tháp 26-17 Miss
24-01-2021 Kiên Giang 99-58,Đà Lạt 16-76,Tiền Giang 16-39 Win Kiên Giang,Đà Lạt
23-01-2021 Hồ Chí Minh 53-15,Bình Phước 97-46,Hậu Giang 95-97,Long An 28-10 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-01-2021 Bình Dương 14-52,Trà Vinh 17-49,Vĩnh Long 89-14 Win Bình Dương
21-01-2021 An Giang 70-12,Tây Ninh 33-37,Binh Thuận 54-92 Miss
20-01-2021 Đồng Nai 18-49,Sóc Trăng 26-54,Cần Thơ 63-36 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-01-2021 Bạc Liêu 21-53,Bến Tre 54-41,Vũng Tàu 66-16 Miss
18-01-2021 Cà Mau 06-35,Hồ Chí Minh 56-82,Đồng Tháp 64-25 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
17-01-2021 Kiên Giang 53-08,Đà Lạt 41-33,Tiền Giang 32-80 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-01-2021 Hồ Chí Minh 89-78,Bình Phước 79-86,Hậu Giang 73-09,Long An 76-67 Miss
15-01-2021 Bình Dương 07-87,Trà Vinh 07-96,Vĩnh Long 78-24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-01-2021 An Giang 04-70,Tây Ninh 96-81,Binh Thuận 75-84 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-01-2021 Đồng Nai 82-04,Sóc Trăng 31-76,Cần Thơ 10-06 Miss
12-01-2021 Bạc Liêu 98-86,Bến Tre 15-90,Vũng Tàu 04-53 Win Bạc Liêu
11-01-2021 Cà Mau 38-92,Hồ Chí Minh 79-73,Đồng Tháp 92-39 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-01-2021 Kiên Giang 21-30,Đà Lạt 99-55,Tiền Giang 61-72 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-01-2021 Hồ Chí Minh 07-39,Bình Phước 50-57,Hậu Giang 17-62,Long An 78-59 Miss
08-01-2021 Bình Dương 89-09,Trà Vinh 23-64,Vĩnh Long 98-86 Win Bình Dương
07-01-2021 An Giang 08-42,Tây Ninh 70-52,Binh Thuận 04-74 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-01-2021 Đồng Nai 97-44,Sóc Trăng 87-17,Cần Thơ 67-01 Miss
05-01-2021 Bạc Liêu 13-61,Bến Tre 67-70,Vũng Tàu 05-13 Win Bạc Liêu,Bến Tre
04-01-2021 Cà Mau 12-40,Hồ Chí Minh 18-24,Đồng Tháp 61-82 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-01-2021 Kiên Giang 81-24,Đà Lạt 28-25,Tiền Giang 94-59 Miss
02-01-2021 Hồ Chí Minh 35-20,Bình Phước 83-22,Hậu Giang 95-47,Long An 46-03 Win Hồ Chí Minh
01-01-2021 Bình Dương 15-20,Trà Vinh 26-07,Vĩnh Long 15-43 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-12-2020 An Giang 04-88,Tây Ninh 20-52,Binh Thuận 86-64 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-12-2020 Đồng Nai 51-88,Sóc Trăng 09-70,Cần Thơ 82-80 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-12-2020 Bạc Liêu 82-91,Bến Tre 82-44,Vũng Tàu 19-13 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-12-2020 Cà Mau 35-31,Hồ Chí Minh 68-85,Đồng Tháp 77-59 Miss
27-12-2020 Kiên Giang 74-27,Đà Lạt 71-74,Tiền Giang 57-33 Win Kiên Giang
26-12-2020 Hồ Chí Minh 09-73,Bình Phước 35-53,Hậu Giang 64-11,Long An 48-49 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-12-2020 Bình Dương 04-79,Trà Vinh 03-57,Vĩnh Long 70-50 Win Bình Dương
24-12-2020 An Giang 76-16,Tây Ninh 54-70,Binh Thuận 77-87 Miss
23-12-2020 Đồng Nai 33-54,Sóc Trăng 19-71,Cần Thơ 51-73 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-12-2020 Bạc Liêu 51-03,Bến Tre 43-15,Vũng Tàu 62-38 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-12-2020 Cà Mau 86-36,Hồ Chí Minh 15-63,Đồng Tháp 26-80 Miss
20-12-2020 Kiên Giang 98-20,Đà Lạt 33-20,Tiền Giang 74-51 Win Kiên Giang
19-12-2020 Hồ Chí Minh 05-26,Bình Phước 04-26,Hậu Giang 34-85,Long An 29-64 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-12-2020 Bình Dương 46-89,Trà Vinh 83-46,Vĩnh Long 80-00 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-12-2020 An Giang 45-78,Tây Ninh 24-01,Binh Thuận 98-78 Miss
16-12-2020 Đồng Nai 91-89,Sóc Trăng 87-06,Cần Thơ 63-26 Win Đồng Nai
15-12-2020 Bạc Liêu 29-99,Bến Tre 77-34,Vũng Tàu 62-26 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-12-2020 Cà Mau 06-80,Hồ Chí Minh 64-69,Đồng Tháp 39-74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-12-2020 Kiên Giang 44-48,Đà Lạt 83-93,Tiền Giang 50-49 Miss
12-12-2020 Hồ Chí Minh 02-09,Bình Phước 17-21,Hậu Giang 74-86,Long An 23-95 Win Hồ Chí Minh
11-12-2020 Bình Dương 39-37,Trà Vinh 35-77,Vĩnh Long 85-29 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-12-2020 An Giang 64-97,Tây Ninh 02-05,Binh Thuận 66-79 Miss
09-12-2020 Đồng Nai 98-20,Sóc Trăng 85-91,Cần Thơ 25-46 Win Đồng Nai