NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-12-2022 Gia Lai 948,Ninh Thuận 369 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-12-2022 Bình Định 031,Quảng Bình 545,Quảng Trị 809 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-11-2022 Đà Nẵng 555,Khánh Hòa 909 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-11-2022 Đắc Lắc 799,Quảng Nam 226 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-11-2022 Phú Yên 666,Thừa Thiên Huế 684 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-11-2022 Khánh Hòa 732,Kon Tum 392 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-11-2022 Đà Nẵng 365,Đắc Nông 869,Quảng Ngãi 756 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-11-2022 Gia Lai 569,Ninh Thuận 289 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-11-2022 Bình Định 652,Quảng Bình 523,Quảng Trị 887 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-11-2022 Đà Nẵng 350,Khánh Hòa 520 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-11-2022 Đắc Lắc 057,Quảng Nam 009 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-11-2022 Phú Yên 288,Thừa Thiên Huế 141 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-11-2022 Khánh Hòa 077,Kon Tum 475 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-11-2022 Đà Nẵng 623,Đắc Nông 230,Quảng Ngãi 188 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-11-2022 Gia Lai 264,Ninh Thuận 715 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-11-2022 Bình Định 388,Quảng Bình 460,Quảng Trị 764 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-11-2022 Đà Nẵng 808,Khánh Hòa 848 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-11-2022 Đắc Lắc 769,Quảng Nam 884 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-11-2022 Phú Yên 358,Thừa Thiên Huế 817 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-11-2022 Khánh Hòa 304,Kon Tum 859 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-11-2022 Đà Nẵng 716,Đắc Nông 051,Quảng Ngãi 383 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-11-2022 Gia Lai 250,Ninh Thuận 228 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-11-2022 Bình Định 134,Quảng Bình 198,Quảng Trị 775 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-11-2022 Đà Nẵng 887,Khánh Hòa 919 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-11-2022 Đắc Lắc 576,Quảng Nam 141 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-11-2022 Phú Yên 676,Thừa Thiên Huế 135 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-11-2022 Khánh Hòa 047,Kon Tum 417 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-11-2022 Đà Nẵng 184,Đắc Nông 739,Quảng Ngãi 799 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-11-2022 Gia Lai 461,Ninh Thuận 847 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-11-2022 Bình Định 958,Quảng Bình 422,Quảng Trị 790 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-11-2022 Đà Nẵng 866,Khánh Hòa 290 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-11-2022 Đắc Lắc 259,Quảng Nam 781 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-10-2022 Phú Yên 630,Thừa Thiên Huế 808 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-10-2022 Khánh Hòa 225,Kon Tum 978 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-10-2022 Đà Nẵng 254,Đắc Nông 382,Quảng Ngãi 117 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-10-2022 Gia Lai 915,Ninh Thuận 160 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-10-2022 Bình Định 652,Quảng Bình 125,Quảng Trị 083 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-10-2022 Đà Nẵng 051,Khánh Hòa 868 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-10-2022 Đắc Lắc 560,Quảng Nam 159 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-10-2022 Phú Yên 305,Thừa Thiên Huế 287 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-10-2022 Khánh Hòa 576,Kon Tum 387 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-10-2022 Đà Nẵng 319,Đắc Nông 218,Quảng Ngãi 857 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-10-2022 Gia Lai 542,Ninh Thuận 754 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-10-2022 Bình Định 785,Quảng Bình 615,Quảng Trị 383 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-10-2022 Đà Nẵng 570,Khánh Hòa 231 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-10-2022 Đắc Lắc 665,Quảng Nam 548 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-10-2022 Phú Yên 046,Thừa Thiên Huế 672 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-10-2022 Khánh Hòa 956,Kon Tum 744 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-10-2022 Đà Nẵng 514,Đắc Nông 345,Quảng Ngãi 109 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-10-2022 Gia Lai 877,Ninh Thuận 170 Win Gia Lai,Ninh Thuận