NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ SIÊU XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SIÊU XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
04-03-2021 An Giang 318,Tây Ninh 454,Binh Thuận 843 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-03-2021 Đồng Nai 699,Sóc Trăng 127,Cần Thơ 303 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-03-2021 Bạc Liêu 727,Bến Tre 874,Vũng Tàu 089 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-03-2021 Cà Mau 398,Hồ Chí Minh 507,Đồng Tháp 125 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-02-2021 Kiên Giang 219,Đà Lạt 741,Tiền Giang 688 Miss
27-02-2021 Hồ Chí Minh 616,Bình Phước 340,Hậu Giang 534,Long An 652 Win Hồ Chí Minh
26-02-2021 Bình Dương 736,Trà Vinh 143,Vĩnh Long 446 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-02-2021 An Giang 627,Tây Ninh 841,Binh Thuận 893 Miss
24-02-2021 Đồng Nai 014,Sóc Trăng 911,Cần Thơ 225 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-02-2021 Bạc Liêu 008,Bến Tre 630,Vũng Tàu 470 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-02-2021 Cà Mau 977,Hồ Chí Minh 003,Đồng Tháp 510 Miss
21-02-2021 Kiên Giang 446,Đà Lạt 000,Tiền Giang 679 Win Kiên Giang,Đà Lạt
20-02-2021 Hồ Chí Minh 807,Bình Phước 320,Hậu Giang 316,Long An 948 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-02-2021 Bình Dương 136,Trà Vinh 271,Vĩnh Long 959 Miss
18-02-2021 An Giang 170,Tây Ninh 111,Binh Thuận 800 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-02-2021 Đồng Nai 051,Sóc Trăng 549,Cần Thơ 451 Miss
16-02-2021 Bạc Liêu 041,Bến Tre 397,Vũng Tàu 653 Win Bạc Liêu
15-02-2021 Cà Mau 547,Hồ Chí Minh 458,Đồng Tháp 099 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-02-2021 Kiên Giang 324,Đà Lạt 933,Tiền Giang 235 Win Kiên Giang
13-02-2021 Hồ Chí Minh 015,Bình Phước 831,Hậu Giang 568,Long An 865 Miss
12-02-2021 Bình Dương 424,Trà Vinh 171,Vĩnh Long 691 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-02-2021 An Giang 202,Tây Ninh 134,Binh Thuận 132 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-02-2021 Đồng Nai 878,Sóc Trăng 860,Cần Thơ 101 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-02-2021 Bạc Liêu 262,Bến Tre 969,Vũng Tàu 375 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-02-2021 Cà Mau 321,Hồ Chí Minh 117,Đồng Tháp 163 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-02-2021 Kiên Giang 178,Đà Lạt 420,Tiền Giang 000 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-02-2021 Hồ Chí Minh 464,Bình Phước 427,Hậu Giang 990,Long An 643 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-02-2021 Bình Dương 735,Trà Vinh 764,Vĩnh Long 704 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-02-2021 An Giang 425,Tây Ninh 045,Binh Thuận 548 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-02-2021 Đồng Nai 936,Sóc Trăng 637,Cần Thơ 250 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-02-2021 Bạc Liêu 058,Bến Tre 651,Vũng Tàu 177 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-02-2021 Cà Mau 356,Hồ Chí Minh 115,Đồng Tháp 310 Miss
31-01-2021 Kiên Giang 673,Đà Lạt 423,Tiền Giang 583 Win Kiên Giang
30-01-2021 Hồ Chí Minh 381,Bình Phước 092,Hậu Giang 772,Long An 228 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-01-2021 Bình Dương 061,Trà Vinh 304,Vĩnh Long 155 Miss
28-01-2021 An Giang 955,Tây Ninh 009,Binh Thuận 866 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-01-2021 Đồng Nai 116,Sóc Trăng 470,Cần Thơ 378 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-01-2021 Bạc Liêu 627,Bến Tre 439,Vũng Tàu 597 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-01-2021 Cà Mau 811,Hồ Chí Minh 583,Đồng Tháp 826 Miss
24-01-2021 Kiên Giang 633,Đà Lạt 432,Tiền Giang 015 Win Kiên Giang,Đà Lạt
23-01-2021 Hồ Chí Minh 683,Bình Phước 178,Hậu Giang 442,Long An 867 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-01-2021 Bình Dương 360,Trà Vinh 087,Vĩnh Long 149 Miss
21-01-2021 An Giang 814,Tây Ninh 515,Binh Thuận 424 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-01-2021 Đồng Nai 378,Sóc Trăng 026,Cần Thơ 247 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-01-2021 Bạc Liêu 042,Bến Tre 186,Vũng Tàu 437 Miss
18-01-2021 Cà Mau 914,Hồ Chí Minh 072,Đồng Tháp 091 Miss
17-01-2021 Kiên Giang 087,Đà Lạt 641,Tiền Giang 322 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-01-2021 Hồ Chí Minh 511,Bình Phước 884,Hậu Giang 293,Long An 376 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-01-2021 Bình Dương 664,Trà Vinh 621,Vĩnh Long 747 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-01-2021 An Giang 851,Tây Ninh 206,Binh Thuận 172 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận