NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI TÁM CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY GIẢI TÁM CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
05-08-2020 Đồng Nai 01,Sóc Trăng 15,Cần Thơ 12 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-08-2020 Bạc Liêu 56,Bến Tre 44,Vũng Tàu 27 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 53,Hồ Chí Minh 05,Đồng Tháp 99 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-08-2020 Kiên Giang 41,Đà Lạt 58,Tiền Giang 62 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-08-2020 Hồ Chí Minh 97,Bình Phước 90,Hậu Giang 67,Long An 74 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-07-2020 Bình Dương 41,Trà Vinh 07,Vĩnh Long 74 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-07-2020 An Giang 72,Tây Ninh 30,Binh Thuận 87 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-07-2020 Đồng Nai 08,Sóc Trăng 23,Cần Thơ 51 Win Đồng Nai
28-07-2020 Bạc Liêu 21,Bến Tre 10,Vũng Tàu 84 Miss
27-07-2020 Cà Mau 26,Hồ Chí Minh 24,Đồng Tháp 16 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-07-2020 Kiên Giang 69,Đà Lạt 17,Tiền Giang 21 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-07-2020 Hồ Chí Minh 47,Bình Phước 34,Hậu Giang 12,Long An 59 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-07-2020 Bình Dương 46,Trà Vinh 34,Vĩnh Long 57 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-07-2020 An Giang 10,Tây Ninh 29,Binh Thuận 35 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-07-2020 Đồng Nai 25,Sóc Trăng 01,Cần Thơ 74 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-07-2020 Bạc Liêu 93,Bến Tre 46,Vũng Tàu 86 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-07-2020 Cà Mau 45,Hồ Chí Minh 63,Đồng Tháp 10 Miss
19-07-2020 Kiên Giang 45,Đà Lạt 40,Tiền Giang 54 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 42,Bình Phước 89,Hậu Giang 34,Long An 35 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-07-2020 Bình Dương 32,Trà Vinh 04,Vĩnh Long 65 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-07-2020 An Giang 10,Tây Ninh 64,Binh Thuận 17 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-07-2020 Đồng Nai 12,Sóc Trăng 56,Cần Thơ 61 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-07-2020 Bạc Liêu 13,Bến Tre 03,Vũng Tàu 67 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-07-2020 Cà Mau 12,Hồ Chí Minh 75,Đồng Tháp 51 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-07-2020 Kiên Giang 21,Đà Lạt 14,Tiền Giang 47 Miss
11-07-2020 Hồ Chí Minh 13,Bình Phước 33,Hậu Giang 85,Long An 46 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 99,Trà Vinh 75,Vĩnh Long 90 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 19,Tây Ninh 10,Binh Thuận 73 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 49,Sóc Trăng 90,Cần Thơ 77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 13,Bến Tre 80,Vũng Tàu 61 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 86,Hồ Chí Minh 26,Đồng Tháp 00 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 67,Đà Lạt 12,Tiền Giang 10 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 01,Bình Phước 92,Hậu Giang 01,Long An 76 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-07-2020 Bình Dương 89,Trà Vinh 88,Vĩnh Long 89 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-07-2020 An Giang 06,Tây Ninh 72,Binh Thuận 51 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-07-2020 Đồng Nai 82,Sóc Trăng 89,Cần Thơ 94 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-06-2020 Bạc Liêu 95,Bến Tre 96,Vũng Tàu 26 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-06-2020 Cà Mau 37,Hồ Chí Minh 71,Đồng Tháp 44 Win Cà Mau
28-06-2020 Kiên Giang 97,Đà Lạt 30,Tiền Giang 89 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-06-2020 Hồ Chí Minh 36,Bình Phước 12,Hậu Giang 36,Long An 54 Win Hồ Chí Minh
26-06-2020 Bình Dương 88,Trà Vinh 76,Vĩnh Long 37 Miss
25-06-2020 An Giang 25,Tây Ninh 68,Binh Thuận 18 Win An Giang
24-06-2020 Đồng Nai 41,Sóc Trăng 02,Cần Thơ 02 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-06-2020 Bạc Liêu 07,Bến Tre 42,Vũng Tàu 50 Miss
22-06-2020 Cà Mau 84,Hồ Chí Minh 73,Đồng Tháp 63 Win Cà Mau
21-06-2020 Kiên Giang 62,Đà Lạt 85,Tiền Giang 85 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-06-2020 Hồ Chí Minh 11,Bình Phước 40,Hậu Giang 14,Long An 07 Miss
19-06-2020 Bình Dương 40,Trà Vinh 94,Vĩnh Long 94 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-06-2020 : An Giang 44,Tây Ninh 74,Binh Thuận 56 Miss
17-06-2020 Đồng Nai 58,Sóc Trăng 91,Cần Thơ 21 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ