NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-10-2020 Phú Yên 108,Thừa Thiên Huế 929 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-10-2020 Khánh Hòa 615,Kon Tum 988 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-10-2020 Đà Nẵng 689,Đắc Nông 271,Quảng Ngãi 397 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-10-2020 Gia Lai 321,Ninh Thuận 113 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-10-2020 Bình Định 395,Quảng Bình 919,Quảng Trị 271 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-10-2020 Đà Nẵng 061,Khánh Hòa 831 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-10-2020 Đắc Lắc 910,Quảng Nam 139 Miss
19-10-2020 Phú Yên 577,Thừa Thiên Huế 636 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-10-2020 Khánh Hòa 960,Kon Tum 146 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-10-2020 Đà Nẵng 234,Đắc Nông 251,Quảng Ngãi 954 Win Đà Nẵng
16-10-2020 Gia Lai 917,Ninh Thuận 312 Miss
15-10-2020 Bình Định 327,Quảng Bình 319,Quảng Trị 708 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-10-2020 Đà Nẵng 054,Khánh Hòa 511 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-10-2020 Đắc Lắc 870,Quảng Nam 533 Miss
12-10-2020 Phú Yên 093,Thừa Thiên Huế 212 Win Phú Yên
11-10-2020 Khánh Hòa 157,Kon Tum 731 Miss
10-10-2020 Đà Nẵng 989,Đắc Nông 937,Quảng Ngãi 148 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-10-2020 Gia Lai 292,Ninh Thuận 330 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-10-2020 Bình Định 903,Quảng Bình 076,Quảng Trị 413 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-10-2020 Đà Nẵng 122,Khánh Hòa 688 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-10-2020 Đắc Lắc 162,Quảng Nam 777 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-10-2020 Phú Yên 096,Thừa Thiên Huế 092 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-10-2020 Khánh Hòa 470,Kon Tum 551 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-10-2020 Đà Nẵng 073,Đắc Nông 164,Quảng Ngãi 973 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-10-2020 Gia Lai 299,Ninh Thuận 130 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-10-2020 Bình Định 293,Quảng Bình 606,Quảng Trị 775 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-09-2020 Đà Nẵng 525,Khánh Hòa 340 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-09-2020 Đắc Lắc 699,Quảng Nam 963 Miss
28-09-2020 Phú Yên 236,Thừa Thiên Huế 360 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-09-2020 Khánh Hòa 595,Kon Tum 165 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-09-2020 Đà Nẵng 416,Đắc Nông 464,Quảng Ngãi 113 Win Đà Nẵng
25-09-2020 Gia Lai 226,Ninh Thuận 870 Miss
24-09-2020 Bình Định 805,Quảng Bình 067,Quảng Trị 442 Win Bình Định
23-09-2020 Đà Nẵng 734,Khánh Hòa 021 Miss
22-09-2020 Đắc Lắc 686,Quảng Nam 615 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-09-2020 Phú Yên 018,Thừa Thiên Huế 742 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-09-2020 Khánh Hòa 300,Kon Tum 859 Miss
19-09-2020 Đà Nẵng 232,Đắc Nông 593,Quảng Ngãi 347 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 020,Ninh Thuận 019 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 046,Quảng Bình 946,Quảng Trị 400 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-09-2020 Đà Nẵng 011,Khánh Hòa 624 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 298,Quảng Nam 613 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 997,Thừa Thiên Huế 132 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 781,Kon Tum 382 Miss
12-09-2020 Đà Nẵng 663,Đắc Nông 409,Quảng Ngãi 294 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 994,Ninh Thuận 805 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 254,Quảng Bình 563,Quảng Trị 427 Miss
09-09-2020 Đà Nẵng 936,Khánh Hòa 920 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-09-2020 Đắc Lắc 540,Quảng Nam 031 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 884,Thừa Thiên Huế 127 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế