NẠP THẺ THÀNH CÔNG & SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
18-04-2021 Khánh Hòa 576,Kon Tum 283 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 891,Đắc Nông 060,Quảng Ngãi 424 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-04-2021 Gia Lai 961,Ninh Thuận 096 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 053,Quảng Bình 144,Quảng Trị 737 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 620,Khánh Hòa 283 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 450,Quảng Nam 400 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 146,Thừa Thiên Huế 572 Miss
11-04-2021 Khánh Hòa 633,Kon Tum 993 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-04-2021 Đà Nẵng 401,Đắc Nông 078,Quảng Ngãi 457 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-04-2021 Gia Lai 880,Ninh Thuận 570 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-04-2021 Bình Định 468,Quảng Bình 147,Quảng Trị 287 Miss
07-04-2021 Đà Nẵng 962,Khánh Hòa 571 Win Đà Nẵng
06-04-2021 Đắc Lắc 099,Quảng Nam 989 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-04-2021 Phú Yên 288,Thừa Thiên Huế 735 Miss
04-04-2021 Khánh Hòa 271,Kon Tum 829 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-04-2021 Đà Nẵng 254,Đắc Nông 826,Quảng Ngãi 647 Miss
02-04-2021 Gia Lai 616,Ninh Thuận 276 Win Gia Lai
01-04-2021 Bình Định 935,Quảng Bình 954,Quảng Trị 139 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-03-2021 Đà Nẵng 598,Khánh Hòa 844 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-03-2021 Đắc Lắc 672,Quảng Nam 430 Miss
29-03-2021 Phú Yên 973,Thừa Thiên Huế 180 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-03-2021 Khánh Hòa 138,Kon Tum 763 Miss
27-03-2021 Đà Nẵng 369,Đắc Nông 858,Quảng Ngãi 589 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-03-2021 Gia Lai 650,Ninh Thuận 405 Win Gia Lai
25-03-2021 Bình Định 929,Quảng Bình 432,Quảng Trị 390 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-03-2021 Đà Nẵng 127,Khánh Hòa 348 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-03-2021 Đắc Lắc 325,Quảng Nam 701 Miss
22-03-2021 Phú Yên 197,Thừa Thiên Huế 022 Win Phú Yên
21-03-2021 Khánh Hòa 083,Kon Tum 619 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-03-2021 Đà Nẵng 573,Đắc Nông 095,Quảng Ngãi 526 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-03-2021 Gia Lai 044,Ninh Thuận 304 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-03-2021 Bình Định 561,Quảng Bình 363,Quảng Trị 315 Miss
17-03-2021 Đà Nẵng 423,Khánh Hòa 479 Win Đà Nẵng
16-03-2021 Đắc Lắc 065,Quảng Nam 247 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-03-2021 Phú Yên 463,Thừa Thiên Huế 159 Miss
14-03-2021 Khánh Hòa 390,Kon Tum 641 Miss
13-03-2021 Đà Nẵng 439,Đắc Nông 453,Quảng Ngãi 599 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-03-2021 Gia Lai 548,Ninh Thuận 180 Win Gia Lai
11-03-2021 Bình Định 279,Quảng Bình 521,Quảng Trị 090 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-03-2021 Đà Nẵng 145,Khánh Hòa 132 Miss
09-03-2021 Đắc Lắc 555,Quảng Nam 839 Win Đắc Lắc
08-03-2021 Phú Yên 503,Thừa Thiên Huế 263 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-03-2021 Khánh Hòa 920,Kon Tum 644 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-03-2021 Đà Nẵng 878,Đắc Nông 114,Quảng Ngãi 502 Miss
05-03-2021 Gia Lai 592,Ninh Thuận 133 Win Gia Lai
04-03-2021 Bình Định 252,Quảng Bình 815,Quảng Trị 594 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-03-2021 Đà Nẵng 921,Khánh Hòa 579 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-03-2021 Đắc Lắc 431,Quảng Nam 812 Miss
01-03-2021 Phú Yên 398,Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên
28-02-2021 Khánh Hòa 865,Kon Tum 759 Win Khánh Hòa,Kon Tum