NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Gia Lai 298,Ninh Thuận 405 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-05-2022 Bình Định 307,Quảng Bình 815,Quảng Trị 339 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-05-2022 Đà Nẵng 820,Khánh Hòa 266 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 502,Quảng Nam 093 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-05-2022 Phú Yên 131,Thừa Thiên Huế 384 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 869,Kon Tum 444 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 067,Đắc Nông 947,Quảng Ngãi 975 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 053,Ninh Thuận 089 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 108,Quảng Bình 741,Quảng Trị 728 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-05-2022 Đà Nẵng 758,Khánh Hòa 337 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-05-2022 Đắc Lắc 683,Quảng Nam 376 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-05-2022 Phú Yên 899,Thừa Thiên Huế 316 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-05-2022 Khánh Hòa 551,Kon Tum 613 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-05-2022 Đà Nẵng 591,Đắc Nông 007,Quảng Ngãi 146 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-05-2022 Gia Lai 517,Ninh Thuận 350 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-05-2022 Bình Định 075,Quảng Bình 723,Quảng Trị 573 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-05-2022 Đà Nẵng 415,Khánh Hòa 222 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-05-2022 Đắc Lắc 496,Quảng Nam 255 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-05-2022 Phú Yên 910,Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-05-2022 Khánh Hòa 486,Kon Tum 873 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-05-2022 Đà Nẵng 769,Đắc Nông 027,Quảng Ngãi 725 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-05-2022 Gia Lai 171,Ninh Thuận 709 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-05-2022 Bình Định 287,Quảng Bình 609,Quảng Trị 994 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-05-2022 Đà Nẵng 755,Khánh Hòa 734 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-05-2022 Đắc Lắc 528,Quảng Nam 565 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-05-2022 Phú Yên 942,Thừa Thiên Huế 963 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-05-2022 Khánh Hòa 357,Kon Tum 691 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-04-2022 Đà Nẵng 659,Đắc Nông 708,Quảng Ngãi 671 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-04-2022 Gia Lai 311,Ninh Thuận 468 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-04-2022 Bình Định 617,Quảng Bình 903,Quảng Trị 807 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-04-2022 Đà Nẵng 144,Khánh Hòa 246 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-04-2022 Đắc Lắc 417,Quảng Nam 381 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-04-2022 Phú Yên 534,Thừa Thiên Huế 420 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-04-2022 Khánh Hòa 089,Kon Tum 209 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-04-2022 Đà Nẵng 488,Đắc Nông 101,Quảng Ngãi 474 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-04-2022 Gia Lai 025,Ninh Thuận 171 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-04-2022 Bình Định 880,Quảng Bình 984,Quảng Trị 627 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-04-2022 Đà Nẵng 423,Khánh Hòa 923 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-04-2022 Đắc Lắc 450,Quảng Nam 314 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-04-2022 Phú Yên 362,Thừa Thiên Huế 405 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế