NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-09-2021 Bình Định 46-16,Quảng Bình 48-82,Quảng Trị 40-27 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-09-2021 Đà Nẵng 95-77,Khánh Hòa 56-77 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-09-2021 Đắc Lắc 92-35,Quảng Nam 40-06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-09-2021 Phú Yên 42-31,Thừa Thiên Huế 23-61 Miss
19-09-2021 Khánh Hòa 39-79,Kon Tum 63-71 Win Khánh Hòa
18-09-2021 Đà Nẵng 44-86,Đắc Nông 06-02,Quảng Ngãi 57-51 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-09-2021 Gia Lai 98-38,Ninh Thuận 91-54 Miss
16-09-2021 Bình Định 81-85,Quảng Bình 20-45,Quảng Trị 20-67 Miss
15-09-2021 Đà Nẵng 09-60,Khánh Hòa 78-21 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-09-2021 Đắc Lắc 37-25,Quảng Nam 52-24 Win Đắc Lắc
13-09-2021 Phú Yên 79-17,Thừa Thiên Huế 37-97 Miss
12-09-2021 Khánh Hòa 80-42,Kon Tum 27-60 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-09-2021 Đà Nẵng 30-91,Đắc Nông 69-02,Quảng Ngãi 05-56 Miss
10-09-2021 Gia Lai 45-16,Ninh Thuận 35-40 Win Gia Lai
09-09-2021 Bình Định 66-15,Quảng Bình 69-13,Quảng Trị 26-44 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-09-2021 Đà Nẵng 62-38,Khánh Hòa 31-81 Miss
07-09-2021 Đắc Lắc 18-56,Quảng Nam 78-45 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-09-2021 Phú Yên 53-58,Thừa Thiên Huế 23-81 Miss
05-09-2021 Khánh Hòa 14-49,Kon Tum 31-25 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-09-2021 Đà Nẵng 14-05,Đắc Nông 30-50 Win Đà Nẵng
03-09-2021 Gia Lai 86-97,Ninh Thuận 34-74 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-09-2021 Bình Định 27-33,Quảng Bình 91-98,Quảng Trị 34-99 Miss
01-09-2021 Đà Nẵng 10-41,Khánh Hòa 75-27 Miss
31-08-2021 Đắc Lắc 02-17,Quảng Nam 32-33 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-08-2021 Phú Yên 51-57,Thừa Thiên Huế 56-20 Win Phú Yên
29-08-2021 Khánh Hòa 53-49,Kon Tum 13-43 Miss
28-08-2021 Đà Nẵng 72-70,Đắc Nông 95-42,Quảng Ngãi 05-47 Win Đà Nẵng
27-08-2021 Gia Lai 46-10,Ninh Thuận 98-29 Miss
26-08-2021 Bình Định 37-53,Quảng Bình 44-96,Quảng Trị 55-27 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-08-2021 Đà Nẵng 20-42,Khánh Hòa 79-89 Miss
24-08-2021 Đắc Lắc 90-19,Quảng Nam 72-11 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-08-2021 Phú Yên 10-14,Thừa Thiên Huế 19-96 Win Phú Yên
22-08-2021 Khánh Hòa 27-52,Kon Tum 79-03 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-08-2021 Đắc Nông 56-08,Quảng Ngãi 23-41 Miss
20-08-2021 Gia Lai 84-40,Ninh Thuận 89-11 Miss
19-08-2021 Bình Định 78-05,Quảng Bình 74-10,Quảng Trị 53-18 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-08-2021 Khánh Hòa 56-90 Win Khánh Hòa
17-08-2021 Đắc Lắc 60-58,Quảng Nam 85-55 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-08-2021 Phú Yên 64-86,Thừa Thiên Huế 13-26 Miss
15-08-2021 Khánh Hòa 82-56,Kon Tum 10-78 Miss
14-08-2021 Đà Nẵng 30-83,Đắc Nông 17-44,Quảng Ngãi 75-80 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-08-2021 Gia Lai 92-83,Ninh Thuận 29-14 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-08-2021 Bình Định 76-11,Quảng Bình 62-21,Quảng Trị 04-89 Miss
11-08-2021 Đà Nẵng 10-74,Khánh Hòa 87-56 Miss
10-08-2021 Đắc Lắc 05-47,Quảng Nam 27-16 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-08-2021 Phú Yên 60-50,Thừa Thiên Huế 02-95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-08-2021 Gia Lai 10-88 Win Gia Lai
05-08-2021 Bình Định 63-86,Quảng Bình 91-35,Quảng Trị 01-72 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2021 Quảng Nam 99-20 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 77-66,Ninh Thuận 95-04 Win Gia Lai,Ninh Thuận