NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 21-64-32,Sóc Trăng 53-50-60,Cần Thơ 86-31-85 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 27-83-97,Bến Tre 70-57-89,Vũng Tàu 29-35-40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 17-19-29,Hồ Chí Minh 59-04-31,Đồng Tháp 16-94-30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 24-11-39,Đà Lạt 49-62-38,Tiền Giang 11-37-71 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 87-10-96,Bình Phước 61-86-26,Hậu Giang 14-24-77,Long An 99-65-51 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 90-02-46,Trà Vinh 28-75-84,Vĩnh Long 96-16-76 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 00-43-50,Tây Ninh 68-94-40,Binh Thuận 49-89-54 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 84-13-12,Sóc Trăng 89-85-41,Cần Thơ 98-97-79 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 83-36-57,Bến Tre 64-63-20,Vũng Tàu 65-82-67 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 57-84-54,Hồ Chí Minh 03-87-37,Đồng Tháp 68-70-28 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 29-27-87,Đà Lạt 43-61-53,Tiền Giang 68-43-00 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 28-73-16,Bình Phước 51-64-42,Hậu Giang 48-42-99,Long An 78-01-97 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 22-86-80,Trà Vinh 40-53-18,Vĩnh Long 25-27-74 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 05-79-52,Tây Ninh 89-63-90,Binh Thuận 01-25-29 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 49-29-74,Sóc Trăng 27-21-61,Cần Thơ 85-48-17 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 35-51-36,Bến Tre 51-07-65,Vũng Tàu 10-96-45 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 01-58-45,Hồ Chí Minh 08-67-22,Đồng Tháp 83-43-12 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 47-57-42,Đà Lạt 06-78-89,Tiền Giang 55-85-51 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 97-03-26,Bình Phước 61-39-07,Hậu Giang 94-07-95,Long An 70-21-29 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 88-93-31,Trà Vinh 85-60-48,Vĩnh Long 61-51-25 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 92-34-54,Tây Ninh 86-56-60,Binh Thuận 24-49-94 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 11-62-34,Sóc Trăng 50-92-08,Cần Thơ 79-80-66 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 64-52-19,Bến Tre 20-56-42,Vũng Tàu 54-26-32 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 18-09-02,Hồ Chí Minh 87-26-67,Đồng Tháp 34-19-22 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 74-93-35,Đà Lạt 10-52-24,Tiền Giang 00-18-99 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 67-80-15,Bình Phước 28-98-08,Hậu Giang 60-01-08,Long An 20-47-17 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 21-67-71,Trà Vinh 62-66-02,Vĩnh Long 04-97-19 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 13-23-73,Tây Ninh 81-49-36,Binh Thuận 44-13-34 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 57-86-91,Sóc Trăng 56-92-11,Cần Thơ 80-79-77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 97-61-41,Bến Tre 81-51-60,Vũng Tàu 33-25-62 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 56-85-24,Hồ Chí Minh 65-32-16,Đồng Tháp 47-49-14 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 09-83-49,Đà Lạt 50-91-88,Tiền Giang 68-88-71 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 60-02-29,Bình Phước 02-97-84,Hậu Giang 39-52-26,Long An 41-66-00 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 95-93-11,Trà Vinh 62-78-77,Vĩnh Long 24-38-97 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 38-70-89,Tây Ninh 97-47-90,Binh Thuận 14-94-57 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 65-95-11,Sóc Trăng 57-77-26,Cần Thơ 17-87-03 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 12-84-61,Bến Tre 09-16-50,Vũng Tàu 44-36-33 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 93-91-52,Hồ Chí Minh 64-29-09,Đồng Tháp 09-47-84 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 17-60-72,Đà Lạt 67-55-43,Tiền Giang 46-28-66 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 06-30-79,Bình Phước 52-95-91,Hậu Giang 03-20-93,Long An 23-19-67 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-07-2022 Bình Dương 16-55-20,Trà Vinh 00-28-23,Vĩnh Long 96-93-54 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-06-2022 An Giang 18-29-00,Tây Ninh 84-29-15,Binh Thuận 60-47-86 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-06-2022 Đồng Nai 76-82-51,Sóc Trăng 81-35-88,Cần Thơ 95-22-67 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 17-08-21,Bến Tre 72-35-39,Vũng Tàu 21-75-93 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 80-44-10,Hồ Chí Minh 61-62-71,Đồng Tháp 90-24-89 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 37-98-04,Đà Lạt 79-90-28,Tiền Giang 45-87-51 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 84-60-96,Bình Phước 92-72-90,Hậu Giang 08-91-84,Long An 79-96-30 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 19-82-73,Trà Vinh 15-92-83,Vĩnh Long 06-01-08 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 62-39-47,Tây Ninh 90-29-10,Binh Thuận 44-53-63 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 99-07-60,Sóc Trăng 08-10-17,Cần Thơ 87-14-86 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 58-20-01,Bến Tre 34-82-40,Vũng Tàu 11-71-81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 70-41-38,Hồ Chí Minh 53-40-62,Đồng Tháp 84-32-77 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 33-39-92,Đà Lạt 40-03-65,Tiền Giang 35-18-65 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 14-43-22,Bình Phước 42-64-28,Hậu Giang 77-63-94,Long An 95-21-34 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 88-19-99,Trà Vinh 58-96-37,Vĩnh Long 69-45-14 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 08-31-84,Tây Ninh 16-45-42,Binh Thuận 29-04-20 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 83-76-61,Sóc Trăng 37-97-25,Cần Thơ 18-75-38 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 14-68-59,Bến Tre 30-69-52,Vũng Tàu 94-74-58 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 10-30-92,Hồ Chí Minh 01-10-44,Đồng Tháp 80-41-54 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 84-54-01,Đà Lạt 03-52-61,Tiền Giang 85-36-79 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 11-27-00,Bình Phước 34-58-17,Hậu Giang 58-91-15,Long An 74-87-39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 97-93-52,Trà Vinh 00-75-49,Vĩnh Long 56-96-62 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 40-18-19,Tây Ninh 09-04-01,Binh Thuận 07-97-22 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 38-51-85,Sóc Trăng 10-66-59,Cần Thơ 53-41-73 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 23-79-46,Bến Tre 09-07-62,Vũng Tàu 57-27-01 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 54-01-24,Hồ Chí Minh 70-23-06,Đồng Tháp 27-42-87 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 98-45-13,Đà Lạt 86-22-89,Tiền Giang 96-72-25 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 80-26-09,Bình Phước 31-58-28,Hậu Giang 28-51-49,Long An 96-99-66 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 37-07-89,Trà Vinh 82-04-40,Vĩnh Long 17-37-56 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 78-50-80,Tây Ninh 15-16-67,Binh Thuận 92-44-38 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 35-40-75,Sóc Trăng 63-49-92,Cần Thơ 26-55-30 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 78-68-39,Bến Tre 73-49-96,Vũng Tàu 43-55-38 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 48-01-00,Hồ Chí Minh 55-58-24,Đồng Tháp 79-64-27 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 39-03-14,Đà Lạt 08-35-70,Tiền Giang 70-87-91 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 23-08-45,Bình Phước 91-94-11,Hậu Giang 02-62-17,Long An 00-36-26 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 62-53-48,Trà Vinh 61-48-85,Vĩnh Long 07-14-99 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 09-10-20,Tây Ninh 39-69-63,Binh Thuận 83-91-44 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 51-50-66,Sóc Trăng 35-01-55,Cần Thơ 83-93-92 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 08-94-15,Bến Tre 98-28-83,Vũng Tàu 76-19-80 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 35-40-87,Hồ Chí Minh 30-57-02,Đồng Tháp 49-04-41 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 02-76-04,Đà Lạt 27-95-30,Tiền Giang 27-90-69 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 60-93-15,Bình Phước 68-99-10,Hậu Giang 87-25-88,Long An 43-74-53 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 72-14-49,Trà Vinh 92-64-19,Vĩnh Long 49-74-91 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 71-18-72,Tây Ninh 04-89-02,Binh Thuận 02-88-35 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 25-95-34,Sóc Trăng 29-60-77,Cần Thơ 08-93-07 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 84-09-67,Bến Tre 94-33-40,Vũng Tàu 07-42-66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 93-60-09,Hồ Chí Minh 75-91-34,Đồng Tháp 26-93-27 Miss
15-05-2022 Kiên Giang 77-54-49,Đà Lạt 31-98-06,Tiền Giang 82-62-96 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 80-50-48,Bình Phước 79-30-62,Hậu Giang 61-50-57,Long An 46-64-99 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 22-39-08,Trà Vinh 55-62-69,Vĩnh Long 67-43-98 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long