NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
16-05-2021 Kiên Giang 197-500,Đà Lạt 397-175,Tiền Giang 445-139 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-05-2021 Hồ Chí Minh 053-211,Bình Phước 325-373,Hậu Giang 699-117,Long An 662-148 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 395-650,Trà Vinh 596-127,Vĩnh Long 658-978 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 059-993,Binh Thuận 086-381 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 266-055,Sóc Trăng 185-543,Cần Thơ 250-611 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-05-2021 Bạc Liêu 089-906,Bến Tre 492-016,Vũng Tàu 255-053 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-05-2021 Cà Mau 859-471,Hồ Chí Minh 384-878,Đồng Tháp 510-372 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 951-853,Đà Lạt 644-335,Tiền Giang 082-836 Miss
08-05-2021 Hồ Chí Minh 073-418,Bình Phước 771-956,Hậu Giang 022-632,Long An 606-446 Win Hồ Chí Minh
07-05-2021 Bình Dương 087-456,Trà Vinh 663-951,Vĩnh Long 959-040 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-05-2021 An Giang 685-339,Tây Ninh 179-920,Binh Thuận 231-294 Miss
05-05-2021 Đồng Nai 509-255,Sóc Trăng 314-247,Cần Thơ 592-451 Win Đồng Nai
04-05-2021 Bạc Liêu 313-242,Bến Tre 597-350,Vũng Tàu 204-087 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-05-2021 Cà Mau 580-975,Hồ Chí Minh 046-230,Đồng Tháp 924-732 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-05-2021 Kiên Giang 840-469,Đà Lạt 140-238,Tiền Giang 552-643 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 634-798,Bình Phước 863-153,Hậu Giang 647-599,Long An 792-363 Miss
30-04-2021 Bình Dương 869-503,Trà Vinh 379-620,Vĩnh Long 622-554 Win Bình Dương
29-04-2021 An Giang 467-973,Tây Ninh 077-690,Binh Thuận 787-115 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-04-2021 Đồng Nai 553-688,Sóc Trăng 216-076,Cần Thơ 247-218 Miss
27-04-2021 Bạc Liêu 400-012,Bến Tre 202-101,Vũng Tàu 798-197 Win Bạc Liêu
26-04-2021 Cà Mau 500-363,Hồ Chí Minh 430-616,Đồng Tháp 536-261 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-04-2021 Kiên Giang 733-441,Đà Lạt 824-071,Tiền Giang 349-135 Miss
24-04-2021 Hồ Chí Minh 021-273,Bình Phước 515-706,Hậu Giang 182-775,Long An 308-095 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-04-2021 Bình Dương 609-137,Trà Vinh 166-119,Vĩnh Long 204-651 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-04-2021 An Giang 547-753,Tây Ninh 065-172,Binh Thuận 333-035 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-04-2021 Đồng Nai 874-232,Sóc Trăng 970-189,Cần Thơ 005-373 Miss
20-04-2021 Bạc Liêu 071-314,Bến Tre 430-107,Vũng Tàu 781-412 Win Bạc Liêu
19-04-2021 Cà Mau 966-933,Hồ Chí Minh 910-558,Đồng Tháp 514-944 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 067-025,Đà Lạt 033-479,Tiền Giang 064-361 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 436-679,Bình Phước 688-176,Hậu Giang 901-515,Long An 108-629 Miss
16-04-2021 Bình Dương 899-731,Trà Vinh 124-599,Vĩnh Long 267-263 Win Bình Dương
15-04-2021 An Giang 821-782,Tây Ninh 195-864,Binh Thuận 877-890 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 662-677,Sóc Trăng 619-173,Cần Thơ 779-320 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 881-888,Bến Tre 500-062,Vũng Tàu 533-666 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 484-437,Hồ Chí Minh 470-914,Đồng Tháp 928-182 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 886-945,Đà Lạt 489-662,Tiền Giang 678-869 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-04-2021 Hồ Chí Minh 593-833,Bình Phước 827-210,Hậu Giang 973-130,Long An 196-815 Miss
09-04-2021 Bình Dương 016-507,Trà Vinh 850-895,Vĩnh Long 542-995 Win Bình Dương
08-04-2021 An Giang 739-262,Tây Ninh 809-641,Binh Thuận 705-195 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 542-918,Sóc Trăng 585-417,Cần Thơ 118-670 Win Đồng Nai