NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-11-2021 Đắc Lắc 76,Quảng Nam 01 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-11-2021 Phú Yên 70,Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-11-2021 Khánh Hòa 74,Kon Tum 56 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-11-2021 Đà Nẵng 77,Đắc Nông 02,Quảng Ngãi 56 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-11-2021 Gia Lai 32,Ninh Thuận 70 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-11-2021 Bình Định 69,Quảng Bình 09,Quảng Trị 37 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-11-2021 Đà Nẵng 29,Khánh Hòa 27 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-11-2021 Đắc Lắc 31,Quảng Nam 47 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-11-2021 Phú Yên 37,Thừa Thiên Huế 89 Win Thừa Thiên Huế
21-11-2021 Khánh Hòa 19,Kon Tum 95 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-11-2021 Đà Nẵng 95,Đắc Nông 63,Quảng Ngãi 22 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-11-2021 Gia Lai 85,Ninh Thuận 56 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-11-2021 Bình Định 56,Quảng Bình 65,Quảng Trị 23 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-11-2021 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-11-2021 Đắc Lắc 27,Quảng Nam 89 Miss
15-11-2021 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-11-2021 Khánh Hòa 95,Kon Tum 43 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-11-2021 Đà Nẵng 86,Đắc Nông 18,Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-11-2021 Gia Lai 08,Ninh Thuận 77 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-11-2021 Bình Định 28,Quảng Bình 64,Quảng Trị 53 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-11-2021 Đà Nẵng 77,Khánh Hòa 98 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-11-2021 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 24 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-11-2021 Phú Yên 56,Thừa Thiên Huế 18 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-11-2021 Khánh Hòa 57,Kon Tum 53 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-11-2021 Đà Nẵng 65,Đắc Nông 90,Quảng Ngãi 57 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-11-2021 Gia Lai 54,Ninh Thuận 14 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-11-2021 Bình Định 21,Quảng Bình 74,Quảng Trị 69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-11-2021 Đà Nẵng 55,Khánh Hòa 86 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-11-2021 Đắc Lắc 57,Quảng Nam 89 Miss
01-11-2021 Phú Yên 96,Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-10-2021 Khánh Hòa 18,Kon Tum 28 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-10-2021 Đà Nẵng 99,Đắc Nông 87,Quảng Ngãi 08 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-10-2021 Gia Lai 94,Ninh Thuận 31 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-10-2021 Bình Định 45,Quảng Bình 11,Quảng Trị 39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-10-2021 Đà Nẵng 45,Khánh Hòa 55 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-10-2021 Đắc Lắc 86,Quảng Nam 47 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-10-2021 Phú Yên 90,Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-10-2021 Khánh Hòa 50,Kon Tum 17 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-10-2021 Đà Nẵng 40,Đắc Nông 91,Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 55,Ninh Thuận 43 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 59,Quảng Bình 80,Quảng Trị 16 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 36,Khánh Hòa 01 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 36,Quảng Nam 93 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-10-2021 Phú Yên 78,Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 35,Kon Tum 69 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-10-2021 Đà Nẵng 19,Đắc Nông 65,Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-10-2021 Gia Lai 62,Ninh Thuận 54 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-10-2021 Bình Định 12,Quảng Bình 31,Quảng Trị 52 Win Bình Định
13-10-2021 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 21 Miss
12-10-2021 Đắc Lắc 89,Quảng Nam 42 Win Đắc Lắc,Quảng Nam